Tabell J - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Jern ( 1)

Jerninnholdet i morsmelk synes upåvirket av mors kosthold eller jerntilskudd. Det ansees som lite sannsynlig at jerntilskudd hos mor kan føre til toksisitet, rette opp jernmangel hos brysternærte barn eller påvirke sammensetningen av morsmelk. Kan brukes av ammende

     
Jern III-verdig til parenteral administrasjon ( 3)

Se jern (Link)

     
Jod/jodofor ( 3)

Lokalbehandling: Bør sannsynligvis brukes med forsiktighet rundt brystknoppene pga. høyt opptak av jod i melken

     
Joheksol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Jopromid ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Joxaglinsyre ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)