Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Jerninnholdet i morsmelk synes upåvirket av mors kosthold eller jerntilskudd. Det ansees som lite sannsynlig at jerntilskudd hos mor kan føre til toksisitet, rette opp jernmangel hos brysternærte barn eller påvirke sammensetningen av morsmelk. Kan brukes av ammende

Jern III-verdig til parenteral administrasjon (MM-kategori 3)

Se Jern (Link)

Jod/jodofor (MM-kategori 3)

Lokalbehandling: Bør sannsynligvis brukes med forsiktighet rundt brystknoppene pga. høyt opptak av jod i melken

Joheksol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Røntgenkontrastmidler (Link)

Jopromid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Røntgenkontrastmidler (Link)

Joxaglinsyre (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Røntgenkontrastmidler (Link)