Tabell J - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Jern

Jerninnholdet i morsmelk synes upåvirket av mors kosthold eller jerntilskudd. Det ansees som lite sannsynlig at jerntilskudd hos mor kan føre til toksisitet, rette opp jernmangel hos brysternærte barn eller påvirke sammensetningen av morsmelk. Kan brukes av ammende ( 1)

     
Jern III-verdig til parenteral administrasjon

Se jern (Link) ( 3)

     
Jod/jodofor

Lokalbehandling: Bør sannsynligvis brukes med forsiktighet rundt brystknoppene pga. høyt opptak av jod i melken ( 3)

     
Joheksol

Overgang til morsmelk er minimal. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 2)

     
Jopromid

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Joxaglinsyre

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)