Tabell V - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Vaksiner ( 2)

Inaktiverte vaksiner representerer ingen kontraindikasjon hos ammende

     
Valaciklovir ( 1)

Overgang til morsmelk er liten. Se aciklovir(Link)

     
Valganciklovir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Valproat ( 2)

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Valsartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Vandetanib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Vankomycin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Systemisk absorpsjon ubetydelig. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Vardenafil ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Vareniklin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Vedolizumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

     
Vekuron ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Vemurafenib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Venetoklaks ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Venlafaksin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antidepressiva (Link) og SNRI (Link)

     
Verapamil ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Vernakalant  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Verteporfin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Vigabatrin ( 3)

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk er liten. Observer barnet pga. manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Vilanterol ( 3)

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Vildagliptin ( 3)

Manglende klinisk erfaring. Se også antidiabetika, perorale (Link)

     
Vinblastin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Vinflunin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Vinkristin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Vinorelbin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Vismodegib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Vitamin A ( 3)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin B1 ( 2)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin B12 ( 1)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin B6 ( 2)

I doser på 100 ganger daglig anbefalt dose kan pyridoksin virke laktasjonshemmende. Se vitaminer (Link)

     
Vitamin C ( 1)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin D og vitamin D-analoger ( 2, 3)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin E ( 2)

Overgang av vitamin E til morsmelk er lav. Vitamin E tabletter kan brukes. Vitamin E-holdige kremer applisert på såre/sprukne brystknopper har ikke gitt farmakologiske effekter hos brysternærte barn, men bør unngås

     
Vitamin K (= fytomenadion.) ( 2)

Se vitaminer (Link)

     
Vitaminer ( 1, 2)

Barnet får mange viktige vitaminer gjennom morsmelken. Kolostrum inneholder spesielt høyt nivå av vitaminene E og A. For noen vitaminer vil økt tilførsel av vitaminer føre til økt innhold i morsmelken (B6, B12, D, E, K), mens for andre (A, B1, biotin, folat, C) vil økt tilførsel bare gi økt vitamininnhold i morsmelken når vitaminnivået hos mor er for lavt. Vitaminmangel hos brysternærte barn er blitt observert for vitamin D, K og B12.

     
Vorikonazol ( 3)

Opplysninger mangler

      
Vortioksetin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)