Tabell V - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Vaksiner

Inaktiverte vaksiner representerer ingen kontraindikasjon hos ammende ( 2)

     
Valaciklovir

Overgang til morsmelk er liten. Se aciklovir(Link) ( 1)

     
Valganciklovir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Valproat

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) ( 2)

     
Valsartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Vandetanib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Vankomycin

Overgang til morsmelk er liten. Systemisk absorpsjon ubetydelig. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Vardenafil

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Vareniklin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Vedolizumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. ( 3)

     
Vekuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Vemurafenib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Venetoklaks

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Venlafaksin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antidepressiva (Link) og SNRI (Link) ( 3)

     
Verapamil

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link) ( 2)

     
Vernakalant 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Verteporfin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Vigabatrin

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk er liten. Observer barnet pga. manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Vilanterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Vildagliptin

Manglende klinisk erfaring. Se også antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Vinblastin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Vinflunin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Vinkristin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Vinorelbin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Vismodegib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Vitamin A

Se vitaminer (Link) ( 3)

     
Vitamin B1

Se vitaminer (Link) ( 2)

     
Vitamin B12

Se vitaminer (Link) ( 1)

     
Vitamin B6

I doser på 100 ganger daglig anbefalt dose kan pyridoksin virke laktasjonshemmende. Se vitaminer (Link) ( 2)

     
Vitamin C

Se vitaminer (Link) ( 1)

     
Vitamin D og vitamin D-analoger

Se vitaminer (Link) ( 2, 3)

     
Vitamin E

Overgang av vitamin E til morsmelk er lav. Vitamin E tabletter kan brukes. Vitamin E-holdige kremer applisert på såre/sprukne brystknopper har ikke gitt farmakologiske effekter hos brysternærte barn, men bør unngås ( 2)

     
Vitamin K (= fytomenadion.)

Se vitaminer (Link) ( 2)

     
Vitaminer

Barnet får mange viktige vitaminer gjennom morsmelken. Kolostrum inneholder spesielt høyt nivå av vitaminene E og A. For noen vitaminer vil økt tilførsel av vitaminer føre til økt innhold i morsmelken (B6, B12, D, E, K), mens for andre (A, B1, biotin, folat, C) vil økt tilførsel bare gi økt vitamininnhold i morsmelken når vitaminnivået hos mor er for lavt. Vitaminmangel hos brysternærte barn er blitt observert for vitamin D, K og B12. ( 1, 2)

     
Vorikonazol

Opplysninger mangler ( 3)

      
Vortioksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

( 3)