Tabell I - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Ibandronat ( 0)

Se bisfosfonater (Link)

     
Ibrutinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Ibuprofen ( 1)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

     
Ibutilid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Icatibant ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal

     
Idarubicin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Idarusizumab ( 3)

Opplysninger mangler. Se monoklonale anistoffer (Link)

     
Idebenon ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Idelalisib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Ifosfamid ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler ( 1, 2, 3)

Se NSAID (Link)

     
Iloprost ( 3)

Opplysninger mangler

     
Imatinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Imipenem ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men er trolig minimal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Imiquimod ( 0)

Opplysninger mangler

         
Immunglobuliner ( 2, 2)
  • Intravenøst: Kan overføres til morsmelken og øke nivåer av immunoglobuliner (som kan virke beskyttende på barnet)

  • Intramuskulært./subkutant: Passerer over i morsmelk, men i mengder som trolig ikke påvirker barnet

     
Immunsuppressive midler ( 0, 3, 4)

Immunsuppressive egenskaper tilsier at disse midlene ikke skal brukes under amming

     
Indakaterol ( 3)

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Indinavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Indometacin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

     
Infliksimab ( 0)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Ingenolmebutat ( 0)

Lokalbehandling: Ingen systemisk eksponering etter lokal behandling tilsier liten risiko ved amming. Barnet bør ikke være i fysisk kontakt med det behandlede området i en periode på 6 timer etter påføring

     
Inotuzumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Insulin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Interferoner (alfa, beta, gamma) ( 0)

Manglende erfaring tilsier forsiktighet med bruk hos ammende

     
Iobitridol ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Iodixanol ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Iomeprol ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Ipilimumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet

     
Ipratropium ( 3)

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at ipratropium kan brukes av ammende

     
Irbesartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Irinotekan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Isavukonazol ( 3)

Opplysninger mangler. Se antimykotika (Link)

     
Isofluran ( 2)

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link)

     
Isoniazid ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat–høy. Observer barnet for slapphet, anoreksi og oppkast ved brysternæring. Pyridoksintilskudd til barnet kan vurderes

     
Isoprenalin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Isosorbiddinitrat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Isosorbidmononitrat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Isotretinoin ( 4)

Bruk frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet. Se retinoider (Link)

     
Isradipin ( 3)

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Itrakonazol ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Ivabradin ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

     
Ivakaftor ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ivermectin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring tilsier at bruk er forenlig med amming