Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Ibandronat (MM-kategori 0)

Se Bisfosfonater (Link)

Ibrutinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Ibuprofen (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

Ibutilid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Icatibant (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal

Idarubicin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Idarusizumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Idebenon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler.

Idelalisib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Ifosfamid (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (MM-kategori 1, 2, 3)

Se NSAID (Link)

Iloprost (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Imatinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Imipenem (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men er trolig minimal. Se Antibakterielle midler (Link)

Imiquimod (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Immunglobuliner (MM-kategori 2, 2)

  • Intravenøst: Kan overføres til morsmelken og øke nivåer av immunoglobuliner (som kan virke beskyttende på barnet)

  • Intramuskulært./subkutant: Passerer over i morsmelk, men i mengder som trolig ikke påvirker barnet

Immunsuppressive midler (MM-kategori 0, 3, 4)

Immunsuppressive egenskaper tilsier at disse midlene ikke skal brukes under amming

Indakaterol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Indinavir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Indometacin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

Infliksimab (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Ingenolmebutat (MM-kategori 0)

Lokalbehandling: Ingen systemisk eksponering etter lokal behandling tilsier liten risiko ved amming. Barnet bør ikke være i fysisk kontakt med det behandlede området i en periode på 6 timer etter påføring

Inotuzumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se Monoklonale antistoffer (Link).

Insulin (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Interferoner (alfa, beta, gamma) (MM-kategori 0)

Manglende erfaring tilsier forsiktighet med bruk hos ammende

Iobitridol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Røntgenkontrastmidler (Link)

Iodixanol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Røntgenkontrastmidler (Link)

Iomeprol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Røntgenkontrastmidler (Link)

Ipilimumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet

Ipratropium (MM-kategori 3)

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at ipratropium kan brukes av ammende

Irbesartan (MM-kategori 3)

Se Angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Irinotekan (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Isavukonazol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antimykotika (Link)

Isofluran (MM-kategori 2)

Opplysninger mangler. Se Anestesimidler (Link)

Isoniazid (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat–høy. Observer barnet for slapphet, anoreksi og oppkast ved brysternæring. Pyridoksintilskudd til barnet kan vurderes

Isoprenalin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Isosorbiddinitrat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Isosorbidmononitrat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Isotretinoin (MM-kategori 4)

Bruk frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet. Se Retinoider (Link)

Isradipin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Kalsiumantagonister (Link)

Itrakonazol (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Ivabradin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

Ivakaftor (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Ivermectin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring tilsier at bruk er forenlig med amming