Tabell I - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Ibandronat

Se bisfosfonater (Link) (0)

     
Ibrutinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. (3)

     
Ibuprofen

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) (1)

     
Ibutilid

Opplysninger mangler (3)

     
Icatibant

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal (3)

     
Idarubicin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Idarusizumab

Opplysninger mangler. Se monoklonale anistoffer (Link) (3)

     
Idebenon

Opplysninger mangler. (3)

     
Idelalisib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. (3)

     
Ifosfamid

Se cytostatika (Link) (5)

     
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler

Se NSAID (Link) (1, 2, 3)

     
Iloprost

Opplysninger mangler (3)

     
Imatinib

Opplysninger mangler (3)

     
Imipenem

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men er trolig minimal. Se antibakterielle midler (Link) (2)

     
Imiquimod

Opplysninger mangler (0)

         
Immunglobuliner
  • Intravenøst: Kan overføres til morsmelken og øke nivåer av immunoglobuliner (som kan virke beskyttende på barnet) (2)

  • Intramuskulært./subkutant: Passerer over i morsmelk, men i mengder som trolig ikke påvirker barnet (2)

     
Immunsuppressive midler

Immunsuppressive egenskaper tilsier at disse midlene ikke skal brukes under amming (0, 3, 4)

     
Indakaterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) (3)

     
Indinavir

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Indometacin

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) (2)

     
Infliksimab

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) (0)

     
Ingenolmebutat

Lokalbehandling: Ingen systemisk eksponering etter lokal behandling tilsier liten risiko ved amming. Barnet bør ikke være i fysisk kontakt med det behandlede området i en periode på 6 timer etter påføring (0)

     
Inotuzumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer (Link). (3)

     
Insulin

Kan brukes av ammende (0)

     
Interferoner (alfa, beta, gamma)

Manglende erfaring tilsier forsiktighet med bruk hos ammende (0)

     
Iobitridol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) (3)

     
Iodixanol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) (3)

     
Iomeprol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) (3)

     
Ipilimumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet (3)

     
Ipratropium

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at ipratropium kan brukes av ammende (3)

     
Irbesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) (3)

     
Irinotekan

Se cytostatika (Link) (5)

     
Isavukonazol

Opplysninger mangler. Se antimykotika (Link) (3)

     
Isofluran

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link) (2)

     
Isoniazid

Overgang til morsmelk er moderat–høy. Observer barnet for slapphet, anoreksi og oppkast ved brysternæring. Pyridoksintilskudd til barnet kan vurderes (3)

     
Isoprenalin

Opplysninger mangler (3)

     
Isosorbiddinitrat

Opplysninger mangler (3)

     
Isosorbidmononitrat

Opplysninger mangler (3)

     
Isotretinoin

Bruk frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet. Se retinoider (Link) (4)

     
Isradipin

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link) (3)

     
Itrakonazol

Kan brukes av ammende (0)

     
Ivabradin

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet. (3)

     
Ivakaftor

Opplysninger mangler (3)

     
Ivermectin

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring tilsier at bruk er forenlig med amming (3)