Tabell I - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Ibandronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Ibrutinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Ibuprofen

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) ( 1)

     
Ibutilid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Icatibant

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal ( 3)

     
Idarubicin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Idarusizumab

Opplysninger mangler. Se monoklonale anistoffer (Link) ( 3)

     
Idebenon

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Idelalisib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Ifosfamid

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler

Se NSAID (Link) ( 1, 2, 3)

     
Iloprost

Opplysninger mangler ( 3)

     
Imatinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Imipenem

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men er trolig minimal. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Imiquimod

Opplysninger mangler ( 0)

         
Immunglobuliner
  • Intravenøst: Kan overføres til morsmelken og øke nivåer av immunoglobuliner (som kan virke beskyttende på barnet) ( 2)

  • Intramuskulært./subkutant: Passerer over i morsmelk, men i mengder som trolig ikke påvirker barnet ( 2)

     
Immunsuppressive midler

Immunsuppressive egenskaper tilsier at disse midlene ikke skal brukes under amming ( 0, 3, 4)

     
Indakaterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Indinavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Indometacin

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Infliksimab

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Ingenolmebutat

Lokalbehandling: Ingen systemisk eksponering etter lokal behandling tilsier liten risiko ved amming. Barnet bør ikke være i fysisk kontakt med det behandlede området i en periode på 6 timer etter påføring ( 0)

     
Inotuzumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Insulin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Interferoner (alfa, beta, gamma)

Manglende erfaring tilsier forsiktighet med bruk hos ammende ( 0)

     
Iobitridol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Iodixanol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Iomeprol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Ipilimumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet ( 3)

     
Ipratropium

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at ipratropium kan brukes av ammende ( 3)

     
Irbesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Irinotekan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Isavukonazol

Opplysninger mangler. Se antimykotika (Link) ( 3)

     
Isofluran

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Isoniazid

Overgang til morsmelk er moderat–høy. Observer barnet for slapphet, anoreksi og oppkast ved brysternæring. Pyridoksintilskudd til barnet kan vurderes ( 3)

     
Isoprenalin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Isosorbiddinitrat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Isosorbidmononitrat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Isotretinoin

Bruk frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet. Se retinoider (Link) ( 4)

     
Isradipin

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Itrakonazol

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Ivabradin

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet. ( 3)

     
Ivakaftor

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ivermectin

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring tilsier at bruk er forenlig med amming ( 3)