Tabell G - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Gabapentin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Gadobensyre

Kvinnen kan amme etter 24 timer ( 3)

     
Gadodiamid

Kvinnen kan amme etter 24 timer ( 3)

     
Gadopentetat

Overgang til morsmelk er minimal. Kvinnen kan amme etter 12 timer ( 2)

     
Gadoteridol

Kvinnen kan amme etter 24 timer ( 3)

     
Gadotersyre

Kan brukes av ammende ved terapeutiske doser ( 2)

     
Gadoversetamid

Kan brukes av ammende ( 2)

     
Galaktoseagglomerater

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig ubetydelig ( 0)

     
Galantamin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ganciklovir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ganirelix

Se GnRH-analoger (Link) ( 0)

     
Gefitinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Gemcitabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Gemeprost

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen ( 3)

     
Gemfibrozil

Opplysninger mangler ( 3)

     
Gentamicin

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link) ( 2)

         
Gestagener
  • Systemisk bruk: Se p-piller (Link). Tilbakeholdenhet ved høydosebehandling av kreft ( 2, 3, 4)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende. Lang klinisk erfaring ( 1)

     
Gimeracil

Se cytostatika(Link) ( 5)

     
Glatirameracetat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Glibenklamid

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Glimepirid

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Glipizid

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Glukagon

Kan brukes av ammende ( 0)

           
Glukokortikoider
  • Systemisk bruk: Ved lengre tids bruk av høye doser glukokortikoider bør barnet observeres med tanke på binyrebarksuppresjon ( 2, 3)

  • Inhalasjonsglukokortikoider: Kan brukes av ammende i anbefalte terapeutiske doser. Midler hvor det foreligger lengre klinisk erfaring bør fortrinnsvis benyttes ( 2,3)

  • Annen lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Bruk av glukokortikoid hudpreparater på brystene bør brukes med forsiktighet av ammende ( 2)

     
Glukosamin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Glykopyrron

Se antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser (Link) ( 3)

     
Glyseroltrinitrat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Glysin (= aminoeddiksyre)

Opplysninger mangler ( 3)

     
GnRH-analoger

Overgang til morsmelk er minimal pga. høy molekylvekt. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Golimumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Gonadotropiner

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Klinisk erfaring med bruk hos ammende er svært begrenset ( 0)

     
Goserelin

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Gramicidin

Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Granisetron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Gresspollerallergen

Ansees forenlig med amming ( 2)

     
Guaifenesin

Klinisk erfaring tyder på at midlet kan brukes av ammende ( 2)

     
Guanetidin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Guanfacin

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet pga. risiko for sedasjon og hypotensjon. ( 3)

     
Gullforbindelser

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk kan være høy. Kontraindisert hos ammende pga. risiko for akkumulering og toksisitet hos barnet ( 5)