Tabell G - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Gabapentin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link) (3)

     
Gadobensyre

Kvinnen kan amme etter 24 timer (3)

     
Gadodiamid

Kvinnen kan amme etter 24 timer (3)

     
Gadopentetat

Overgang til morsmelk er minimal. Kvinnen kan amme etter 12 timer (2)

     
Gadoteridol

Kvinnen kan amme etter 24 timer (3)

     
Gadotersyre

Kan brukes av ammende ved terapeutiske doser (2)

     
Gadoversetamid

Kan brukes av ammende (2)

     
Galaktoseagglomerater

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig ubetydelig (0)

     
Galantamin

Opplysninger mangler (3)

     
Ganciklovir

Opplysninger mangler (3)

     
Ganirelix

Se GnRH-analoger (Link) (0)

     
Gefitinib

Opplysninger mangler (3)

     
Gemcitabin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Gemeprost

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen (3)

     
Gemfibrozil

Opplysninger mangler (3)

     
Gentamicin

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link) (2)

         
Gestagener
  • Systemisk bruk: Se p-piller (Link). Tilbakeholdenhet ved høydosebehandling av kreft (2, 3, 4)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende. Lang klinisk erfaring (1)

     
Gimeracil

Se cytostatika(Link) (5)

     
Glatirameracetat

Opplysninger mangler (3)

     
Glibenklamid

Se antidiabetika, perorale (Link) (3)

     
Glimepirid

Se antidiabetika, perorale (Link) (3)

     
Glipizid

Se antidiabetika, perorale (Link) (3)

     
Glukagon

Kan brukes av ammende (0)

           
Glukokortikoider
  • Systemisk bruk: Ved lengre tids bruk av høye doser glukokortikoider bør barnet observeres med tanke på binyrebarksuppresjon (2, 3)

  • Inhalasjonsglukokortikoider: Kan brukes av ammende i anbefalte terapeutiske doser. Midler hvor det foreligger lengre klinisk erfaring bør fortrinnsvis benyttes (2,3)

  • Annen lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Bruk av glukokortikoid hudpreparater på brystene bør brukes med forsiktighet av ammende (2)

     
Glukosamin

Kan brukes av ammende (0)

     
Glykopyrron

Se antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser (Link) (3)

     
Glyseroltrinitrat

Opplysninger mangler (3)

     
Glysin (= aminoeddiksyre)

Opplysninger mangler (3)

     
GnRH-analoger

Overgang til morsmelk er minimal pga. høy molekylvekt. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring (0)

     
Golimumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler Se monoklonale antistoffer (Link) (3)

     
Gonadotropiner

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Klinisk erfaring med bruk hos ammende er svært begrenset (0)

     
Goserelin

Ikke aktuell til bruk hos ammende (–)

     
Gramicidin

Lokal bruk: Kan brukes av ammende (2)

     
Granisetron

Opplysninger mangler (3)

     
Gresspollerallergen

Ansees forenlig med amming (2)

     
Guaifenesin

Klinisk erfaring tyder på at midlet kan brukes av ammende (2)

     
Guanetidin

Opplysninger mangler (3)

     
Guanfacin

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet pga. risiko for sedasjon og hypotensjon. (3)

     
Gullforbindelser

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk kan være høy. Kontraindisert hos ammende pga. risiko for akkumulering og toksisitet hos barnet (5)