Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Gabapentin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se Antiepileptika (Link)

Gadobensyre (MM-kategori 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

Gadodiamid (MM-kategori 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

Gadopentetat (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kvinnen kan amme etter 12 timer

Gadoteridol (MM-kategori 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

Gadotersyre (MM-kategori 2)

Kan brukes av ammende ved terapeutiske doser

Gadoversetamid (MM-kategori 2)

Kan brukes av ammende

Galaktoseagglomerater (MM-kategori 0)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig ubetydelig

Galantamin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Galkanezumab (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk.

Ganciklovir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Ganirelix (MM-kategori 0)

Se GnRH-analoger (Link)

Gefitinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Gemcitabin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Gemeprost (MM-kategori 3)

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen

Gemfibrozil (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Gemtuzumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen

Gentamicin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Aminoglykosider (Link)

Gestagener (MM-kategori 2, 3, 4, 1)

  • Systemisk bruk: Se P-piller (Link). Tilbakeholdenhet ved høydosebehandling av kreft

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende. Lang klinisk erfaring

Gimeracil (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Glatirameracetat (MM-kategori 3)

Kan brukes med forsiktighet av ammende. Liten klinisk erfaring.

Glibenklamid (MM-kategori 3)

Se Antidiabetika, perorale (Link)

Glimepirid (MM-kategori 3)

Se Antidiabetika, perorale (Link)

Glipizid (MM-kategori 3)

Se Antidiabetika, perorale (Link)

Glukagon (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Glukokortikoider (MM-kategori 2, 3, 2,3, 2)

  • Systemisk bruk: Ved lengre tids bruk av høye doser glukokortikoider bør barnet observeres med tanke på binyrebarksuppresjon

  • Inhalasjonsglukokortikoider: Kan brukes av ammende i anbefalte terapeutiske doser. Midler hvor det foreligger lengre klinisk erfaring bør fortrinnsvis benyttes

  • Annen lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Bruk av glukokortikoid hudpreparater på brystene bør brukes med forsiktighet av ammende

Glukosamin (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Glykopyrron (MM-kategori 3)

Se antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser Antikolinergika (Link)

Glyseroltrinitrat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Glysin (= aminoeddiksyre) (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

GnRH-analoger (MM-kategori 0)

Overgang til morsmelk er minimal pga. høy molekylvekt. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring

Golimumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler Se Monoklonale antistoffer (Link)

Gonadotropiner (MM-kategori 0)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Klinisk erfaring med bruk hos ammende er svært begrenset

Goserelin (MM-kategori –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Gramicidin (MM-kategori 2)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

Granisetron (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Gresspollerallergen (MM-kategori 2)

Ansees forenlig med amming

Guaifenesin (MM-kategori 2)

Klinisk erfaring tyder på at midlet kan brukes av ammende

Guanetidin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Guanfacin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet pga. risiko for sedasjon og hypotensjon.

Gullforbindelser (MM-kategori 5)

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk kan være høy. Kontraindisert hos ammende pga. risiko for akkumulering og toksisitet hos barnet

Guselkumab (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se Monoklonale antistoffer (Link)