Tabell G - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Gabapentin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link)

     
Gadobensyre ( 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

     
Gadodiamid ( 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

     
Gadopentetat ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kvinnen kan amme etter 12 timer

     
Gadoteridol ( 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

     
Gadotersyre ( 2)

Kan brukes av ammende ved terapeutiske doser

     
Gadoversetamid ( 2)

Kan brukes av ammende

     
Galaktoseagglomerater ( 0)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig ubetydelig

     
Galantamin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ganciklovir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ganirelix ( 0)

Se GnRH-analoger (Link)

     
Gefitinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Gemcitabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Gemeprost ( 3)

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen

     
Gemfibrozil ( 3)

Opplysninger mangler

     
Gentamicin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link)

         
Gestagener ( 2, 3, 4, 1)
  • Systemisk bruk: Se p-piller (Link). Tilbakeholdenhet ved høydosebehandling av kreft

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende. Lang klinisk erfaring

     
Gimeracil ( 5)

Se cytostatika(Link)

     
Glatirameracetat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Glibenklamid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glimepirid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glipizid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glukagon ( 0)

Kan brukes av ammende

           
Glukokortikoider ( 2, 3, 2,3, 2)
  • Systemisk bruk: Ved lengre tids bruk av høye doser glukokortikoider bør barnet observeres med tanke på binyrebarksuppresjon

  • Inhalasjonsglukokortikoider: Kan brukes av ammende i anbefalte terapeutiske doser. Midler hvor det foreligger lengre klinisk erfaring bør fortrinnsvis benyttes

  • Annen lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Bruk av glukokortikoid hudpreparater på brystene bør brukes med forsiktighet av ammende

     
Glukosamin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Glykopyrron ( 3)

Se antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser (Link)

     
Glyseroltrinitrat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Glysin (= aminoeddiksyre) ( 3)

Opplysninger mangler

     
GnRH-analoger ( 0)

Overgang til morsmelk er minimal pga. høy molekylvekt. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring

     
Golimumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Gonadotropiner ( 0)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Klinisk erfaring med bruk hos ammende er svært begrenset

     
Goserelin ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Gramicidin ( 2)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Granisetron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Gresspollerallergen ( 2)

Ansees forenlig med amming

     
Guaifenesin ( 2)

Klinisk erfaring tyder på at midlet kan brukes av ammende

     
Guanetidin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Guanfacin ( 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet pga. risiko for sedasjon og hypotensjon.

     
Gullforbindelser ( 5)

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk kan være høy. Kontraindisert hos ammende pga. risiko for akkumulering og toksisitet hos barnet