Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Ebastin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Edoksaban (MM-kategori 3)

Sannsynlighet for systemisk opptak hos barnet tilsier at et alternativt antitrombotisk middel bør brukes av ammende.

Edrofonium (MM-kategori 3)

Virkestoffet er ionisert ved fysiologisk pH. Derfor antas overgang til morsmelk å være minimal

Efavirenz (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Efedrin (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Sporadisk bruk ansees som forenlig med amming

Eflornitin (MM-kategori 3)

Lokalbehandling: Systemisk eksponering etter lokal behandling er lav. Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn er derfor liten

Ekonazol (MM-kategori 1)

Se Fungicider til lokal bruk (Link)

Eksemestan (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Eksenatid (MM-kategori 3)

Se antidiabetika, perorale Eksenatid (Link) Opplysninger om overgang til morsmelk mangler

Eletriptan (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Manglende klinisk erfaring. Se Triptaner (Link)

Eltrombopag (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Eluksadolin (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang av eluksadolin til morsmelk pga. svært lav biotilgjengelighet.

Elvitegravir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Emedastin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. SeAntihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Emepron (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antikolinergika (Link)

Empaglifozin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link).

Emtricitabin (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Enalapril (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Enfuvirtide (MM-kategori 5)

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

Enfuvirtide (MM-kategori 5)

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

Enkorafenib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Entakapon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Entekavir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antivirale midler (Link)

Epirubicin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Eplerenon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Diuretika (Link)

Epoetin (= erytropoietin) (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Epoprostenol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Eprosartan (MM-kategori 3)

Se Angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Eptacog alfa (= faktor VIIa) (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Eptifibatid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Erenumab (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk.

Ergokalsiferol (MM-kategori 2)

Se vitamin D Vitamin D og vitamin D-analoger (Link)

Ergotamin (MM-kategori 5)

Bruk hos ammende frarådes pga. risiko for toksiske effekter (ergotisme) hos barnet, samt mulig hemning av melkeproduksjonen

Eribulin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Erlotinib (MM-kategori 5)

Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende

Ertapenem (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antibakterielle midler (Link)

Ertugliflozin (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Erytromycin (MM-kategori 1)

Kan brukes av ammende. Se Antibakterielle midler (Link)

Erytropoietin (MM-kategori 0)

Se Epoetin (= erytropoietin) (Link)

Escitalopram (MM-kategori 2)

Se Citalopram (Link) og SSRI (Link)

Esketamin (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se Ketamin (Link) og Anestesimidler (Link)

Eslikarbazepin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antiepileptika (Link)

Esmolol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Etter en time er esmolol metabolisert, og amming kan gjenopptas. Se Betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

Esomeprazol (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Protonpumpehemmere (Link)

Estramustin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Etambutol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring tilsier at etambutol kan brukes av ammende

Etanercept (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler. Se Immunsuppressive midler (Link)

Etanol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er høy. Kan påvirke smaken på morsmelken. Sporadisk konsum er forenlig med amming. En alkoholenhet per dag er sannsynligvis trygt. Forsinket motorisk utvikling hos barnet er påvist ved bruk av to enheter daglig hos ammende. Risiko for nedsatt melkesekresjon

Etelkalsetid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Etidronat (MM-kategori 0)

Se Bisfosfonater (Link)

Etilefrin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Etinyløstradiol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan redusere melkeproduksjonen. Se P-piller (Link)

Etonogestrel (MM-kategori 3)

Manglende klinisk erfaring med implantat. Se P-piller (Link)

Etoposid (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Etorikoksib (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se COX-2-hemmere (Link)

Etosuksimid (MM-kategori 4)

Overgang til morsmelk er høy. Sedativ effekt hos brysternærte barn er rapportert. Se Antiepileptika (Link)

Etravirin (MM-kategori 5)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antivirale midler (Link)

Etylmorfin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Potensiell risiko for sedasjon hos brysternærte barn ved langtidsbruk. Se Opioidanalgetika (Link)

Everolimus (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Se Immunsuppressive midler (Link)

Evolokumab (MM-kategori 3)

Se PCSK9-hemmere (Link)

Ezetimib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler