Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Labetalol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

Lakosamid (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antiepileptika (Link)

Laksantia (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Laktitol (MM-kategori 0)

Se Laksantia (Link)

Laktulose (MM-kategori 0)

Se Laksantia (Link)

Lamivudin (MM-kategori 5)

Overgang til morsmelk er moderat. Se Antivirale midler (Link)

Lamotrigin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og liten erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika Antiepileptika (Link)

Lanadelumab (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Lanreotid (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Lansoprazol (MM-kategori 2)

Opplysninger mangler. Se Protonpumpehemmere (Link)

Lantankarbonat (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Lapatinib (MM-kategori 5)

Virkningmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende

Latanoprost (MM-kategori 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at latanoprost kan brukes av ammende

Latanoprost/timolol (MM-kategori 2)

Se de enkelte virkestoffene

Leflunomid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Se Immunsuppressive midler (Link)

Lenalidomid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke lenalidomid

Lenvatinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet

Lepirudin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Lerkanidipin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Kalsiumantagonister (Link)

Lesinurad (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Letermovir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Letrozol (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Letrozols virkningsmekanisme tilsier at amming bør frarådes

Leuprorelin (MM-kategori 0)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Levetiracetam (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se Antiepileptika (Link)

Levocetirizin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Levodopa (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme melkeproduksjonen

Levofloksacin (MM-kategori 3)

Se Fluorokinoloner (Link)

Levokabastin (MM-kategori 3, 2)

  • Nesespray: Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk

  • Øyedråper: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Levomepromazin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antipsykotika (Link)

Levonorgestrel (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende. Se P-piller (Link)

Levosimendan (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Levotyroksin (T4=tyroksin) (MM-kategori 2)

Se Thyreoideahormoner (Link)

Lidokain (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Lokalanestetika (Link)

Linagliptin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Linaklotid (MM-kategori 0)

Lav systemisk eksponering tilsier at risiko ved amming trolig er minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler

Linezolid (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er høy. Se Antibakterielle midler (Link)

Liotyronin (T3=trijodtyronin) (MM-kategori 2)

Se Thyreoideahormoner (Link)

Lipefilgrastim (MM-kategori 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

Liraglutid (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende er minimal

Lisdeksamfetamin (MM-kategori 4)

Se Amfetamin (Link)

Lisinopril (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (Link)

Litium (MM-kategori 5)

Overgang til morsmelk er høy. Amming kan unntaksvis tillates når gode muligheter til å monitorere barnet er til stede

Lixisenatid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Lokalanestetika (MM-kategori 2)

Kan brukes av ammende

Loksapin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antipsykotika (Link)

Lomustin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Loperamid (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Lopinavir/ritonavir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Loratadin (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Lorazepam (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se Benzodiazepiner (Link)

Lorlatinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Losartan (MM-kategori 3)

Se Angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Lovastatin (MM-kategori 3)

Se Statiner (Link)

Lumefantrin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antimalariamidler (Link)

Lurasidon (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antipsykotika (Link)

Lutropin alfa (MM-kategori 0)

Se Gonadotropiner (Link)

Lymesyklin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Tetrasykliner (Link)

Lynestrenol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se P-piller (Link)