Tabell L - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Labetalol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Lakosamid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Laksantia

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Laktitol

Se laksantia (Link) ( 0)

     
Laktulose

Se laksantia (Link) ( 0)

     
Lamivudin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antivirale midler(Link) ( 5)

     
Lamotrigin

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og liten erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Lanreotid

Opplysninger mangler ( 0)

     
Lansoprazol

Opplysninger mangler. Se protonpumpehemmere (Link) ( 2)

     
Lantankarbonat

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Lapatinib

Virkningmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende ( 5)

     
Latanoprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at latanoprost kan brukes av ammende ( 3)

     
Latanoprost/timolol

Se de enkelte virkestoffene ( 2)

     
Leflunomid

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link) ( 4)

     
Lenalidomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke lenalidomid ( 4)

     
Lenvatinib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet ( 3)

     
Lepirudin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Lerkanidipin

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Lesinurad

Opplysninger mangler ( 3)

     
Letrozol

Opplysninger mangler. Letrozols virkningsmekanisme tilsier at amming bør frarådes ( 4)

     
Leuprorelin

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( 0)

     
Levetiracetam

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Levocetirizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Levodopa

Opplysninger mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme melkeproduksjonen ( 4)

     
Levofloksacin

Se fluorokinoloner(Link) ( 3)

          
Levokabastin
  • Nesespray: Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk ( 3)

  • Øyedråper: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ( 2)

Se antihistaminer (Link)

     
Levomepromazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Levonorgestrel

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende. Se p-piller (Link) ( 1)

     
Levosimendan

Opplysninger mangler ( 3)

     
Levotyroksin (T4=tyroksin)

Se thyreoideahormoner (Link) ( 2)

     
Lidokain

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Linagliptin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale(Link) ( 3)

     
Linaklotid

Lav systemisk eksponering tilsier at risiko ved amming trolig er minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 0)

     
Linezolid

Overgang til morsmelk er høy. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Liotyronin (T3=trijodtyronin)

Se thyreoideahormoner (Link) ( 2)

     
Lipefilgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. ( 0)

     
Liraglutid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende er minimal ( 3)

     
Lisdeksamfetamin

Se amfetamin (Link) ( 4)

     
Lisinopril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (Link) ( 3)

     
Litium

Overgang til morsmelk er høy. Amming kan unntaksvis tillates når gode muligheter til å monitorere barnet er til stede ( 5)

     
Lixisenatid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Lokalanestetika

Kan brukes av ammende ( 2)

     
Loksapin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Lomustin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Loperamid

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Lopinavir/ritonavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Loratadin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihistaminer (Link) ( 1)

     
Lorazepam

Overgang til morsmelk er liten. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Losartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Lovastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Lumefantrin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Lurasidon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Lutropin alfa

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
Lymesyklin

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link) ( 3)

     
Lynestrenol

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link) ( 2)