Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Labetalol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

Lakosamid (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link)

Laksantia (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Laktitol (MM-kategori 0)

Se laksantia (Link)

Laktulose (MM-kategori 0)

Se laksantia (Link)

Lamivudin (MM-kategori 5)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antivirale midler(Link)

Lamotrigin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og liten erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link)

Lanreotid (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Lansoprazol (MM-kategori 2)

Opplysninger mangler. Se protonpumpehemmere (Link)

Lantankarbonat (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Lapatinib (MM-kategori 5)

Virkningmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende

Latanoprost (MM-kategori 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at latanoprost kan brukes av ammende

Latanoprost/timolol (MM-kategori 2)

Se de enkelte virkestoffene

Leflunomid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

Lenalidomid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke lenalidomid

Lenvatinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet

Lepirudin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Lerkanidipin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

Lesinurad (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Letrozol (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Letrozols virkningsmekanisme tilsier at amming bør frarådes

Leuprorelin (MM-kategori 0)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Levetiracetam (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link)

Levocetirizin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

Levodopa (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme melkeproduksjonen

Levofloksacin (MM-kategori 3)

Se fluorokinoloner(Link)

Levokabastin (MM-kategori 3, 2)

  • Nesespray: Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk

  • Øyedråper: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

Se antihistaminer (Link)

Levomepromazin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

Levonorgestrel (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende. Se p-piller (Link)

Levosimendan (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Levotyroksin (T4=tyroksin) (MM-kategori 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

Lidokain (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link)

Linagliptin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale(Link)

Linaklotid (MM-kategori 0)

Lav systemisk eksponering tilsier at risiko ved amming trolig er minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler

Linezolid (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er høy. Se antibakterielle midler (Link)

Liotyronin (T3=trijodtyronin) (MM-kategori 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

Lipefilgrastim (MM-kategori 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

Liraglutid (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende er minimal

Lisdeksamfetamin (MM-kategori 4)

Se amfetamin (Link)

Lisinopril (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (Link)

Litium (MM-kategori 5)

Overgang til morsmelk er høy. Amming kan unntaksvis tillates når gode muligheter til å monitorere barnet er til stede

Lixisenatid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Lokalanestetika (MM-kategori 2)

Kan brukes av ammende

Loksapin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

Lomustin (MM-kategori 5)

Se cytostatika (Link)

Loperamid (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Lopinavir/ritonavir (MM-kategori 5)

Se antivirale midler (Link)

Loratadin (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihistaminer (Link)

Lorazepam (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se benzodiazepiner (Link)

Losartan (MM-kategori 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Lovastatin (MM-kategori 3)

Se statiner (Link)

Lumefantrin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antimalariamidler (Link)

Lurasidon (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

Lutropin alfa (MM-kategori 0)

Se gonadotropiner (Link)

Lymesyklin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link)

Lynestrenol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link)