Tabell L - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Labetalol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Lakosamid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Laksantia ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Laktitol ( 0)

Se laksantia (Link)

     
Laktulose ( 0)

Se laksantia (Link)

     
Lamivudin ( 5)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antivirale midler(Link)

     
Lamotrigin ( 3)

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og liten erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Lanreotid ( 0)

Opplysninger mangler

     
Lansoprazol ( 2)

Opplysninger mangler. Se protonpumpehemmere (Link)

     
Lantankarbonat ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Lapatinib ( 5)

Virkningmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende

     
Latanoprost ( 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at latanoprost kan brukes av ammende

     
Latanoprost/timolol ( 2)

Se de enkelte virkestoffene

     
Leflunomid ( 4)

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

     
Lenalidomid ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke lenalidomid

     
Lenvatinib ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet

     
Lepirudin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Lerkanidipin ( 3)

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Lesinurad ( 3)

Opplysninger mangler

     
Letrozol ( 4)

Opplysninger mangler. Letrozols virkningsmekanisme tilsier at amming bør frarådes

     
Leuprorelin ( 0)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Levetiracetam ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link)

     
Levocetirizin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Levodopa ( 4)

Opplysninger mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme melkeproduksjonen

     
Levofloksacin ( 3)

Se fluorokinoloner(Link)

          
Levokabastin ( 3, 2)
  • Nesespray: Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk

  • Øyedråper: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

Se antihistaminer (Link)

     
Levomepromazin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Levonorgestrel ( 1)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende. Se p-piller (Link)

     
Levosimendan ( 3)

Opplysninger mangler

     
Levotyroksin (T4=tyroksin) ( 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

     
Lidokain ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link)

     
Linagliptin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale(Link)

     
Linaklotid ( 0)

Lav systemisk eksponering tilsier at risiko ved amming trolig er minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Linezolid ( 3)

Overgang til morsmelk er høy. Se antibakterielle midler (Link)

     
Liotyronin (T3=trijodtyronin) ( 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

     
Lipefilgrastim ( 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

     
Liraglutid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende er minimal

     
Lisdeksamfetamin ( 4)

Se amfetamin (Link)

     
Lisinopril ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (Link)

     
Litium ( 5)

Overgang til morsmelk er høy. Amming kan unntaksvis tillates når gode muligheter til å monitorere barnet er til stede

     
Lixisenatid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Lokalanestetika ( 2)

Kan brukes av ammende

     
Loksapin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Lomustin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Loperamid ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Lopinavir/ritonavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Loratadin ( 1)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihistaminer (Link)

     
Lorazepam ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se benzodiazepiner (Link)

     
Losartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Lovastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Lumefantrin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antimalariamidler (Link)

     
Lurasidon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Lutropin alfa ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
Lymesyklin ( 3)

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link)

     
Lynestrenol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link)