Tabell L - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Labetalol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) (2)

     
Lakosamid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link) (3)

     
Laksantia

Kan brukes av ammende (0)

     
Laktitol

Se laksantia (Link) (0)

     
Laktulose

Se laksantia (Link) (0)

     
Lamivudin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antivirale midler(Link) (5)

     
Lamotrigin

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og liten erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) (3)

     
Lanreotid

Opplysninger mangler (0)

     
Lansoprazol

Opplysninger mangler. Se protonpumpehemmere (Link) (2)

     
Lantankarbonat

Kan brukes av ammende (0)

     
Lapatinib

Virkningmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende (5)

     
Latanoprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at latanoprost kan brukes av ammende (3)

     
Latanoprost/timolol

Se de enkelte virkestoffene (2)

     
Leflunomid

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link) (4)

     
Lenalidomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke lenalidomid (4)

     
Lenvatinib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet (3)

     
Lepirudin

Opplysninger mangler (3)

     
Lerkanidipin

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link) (3)

     
Lesinurad

Opplysninger mangler (3)

     
Letrozol

Opplysninger mangler. Letrozols virkningsmekanisme tilsier at amming bør frarådes (4)

     
Leuprorelin

Ikke aktuell til bruk hos ammende (0)

     
Levetiracetam

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link) (3)

     
Levocetirizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) (3)

     
Levodopa

Opplysninger mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme melkeproduksjonen (4)

     
Levofloksacin

Se fluorokinoloner(Link) (3)

          
Levokabastin
  • Nesespray: Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk (3)

  • Øyedråper: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende (2)

Se antihistaminer (Link)

     
Levomepromazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Levonorgestrel

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende. Se p-piller (Link) (1)

     
Levosimendan

Opplysninger mangler (3)

     
Levotyroksin (T4=tyroksin)

Se thyreoideahormoner (Link) (2)

     
Lidokain

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link) (2)

     
Linagliptin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale(Link) (3)

     
Linaklotid

Lav systemisk eksponering tilsier at risiko ved amming trolig er minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler (0)

     
Linezolid

Overgang til morsmelk er høy. Se antibakterielle midler (Link) (3)

     
Liotyronin (T3=trijodtyronin)

Se thyreoideahormoner (Link) (2)

     
Lipefilgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. (0)

     
Liraglutid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende er minimal (3)

     
Lisdeksamfetamin

Se amfetamin (Link) (4)

     
Lisinopril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (Link) (3)

     
Litium

Overgang til morsmelk er høy. Amming kan unntaksvis tillates når gode muligheter til å monitorere barnet er til stede (5)

     
Lixisenatid

Opplysninger mangler (3)

     
Lokalanestetika

Kan brukes av ammende (2)

     
Loksapin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Lomustin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Loperamid

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende (2)

     
Lopinavir/ritonavir

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Loratadin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihistaminer (Link) (1)

     
Lorazepam

Overgang til morsmelk er liten. Se benzodiazepiner (Link) (3)

     
Losartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) (3)

     
Lovastatin

Se statiner (Link) (3)

     
Lumefantrin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antimalariamidler (Link) (3)

     
Lurasidon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Lutropin alfa

Se gonadotropiner (Link) (0)

     
Lymesyklin

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link) (3)

     
Lynestrenol

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link) (2)