Tabell H - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
H1-antagonister ( 1, 2, 3)

Se antihistaminer (Link)

     
H2-antagonister ( 2)

Famotidin foretrekkes til ammende pga. lengst klinisk erfaring. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved sporadisk bruk av terapeutiske doser. Se også de enkelte virkestoffene

     
Haloperidol ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se antipsykotika (Link)

     
Hemearginat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Hepariner ( 0)

Høy molekylvekt hindrer overgang av både heparin og lavmolekylære hepariner til morsmelk. Kan brukes av ammende

     
Hetastivelse ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Hexametylmelamin (= altretamin) ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Hexaminolevulinat ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Histamin ( 3)

I kombinasjon med interleukin-2 i kreftterapi: Amming frarådes

     
Histrelin  ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
HMG-CoA-reduktase ( 3)

Se statiner (Link)

     
Homatropin ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
5-HT1-agonister ( 2, 3)

Se triptaner (Link)

     
5-HT3-antagonister ( 3)

Se de enkelte virkestoffene

     
Humant protein C ( 0)

Opplysninger mangler

     
Hydralazin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihypertensiva (Link)

     
Hydrogenperoksid ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Hydroklortiazid ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se diuretika (Link)

     
Hydrokodon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika (Link)

     
Hydrokortison ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Se glukokortikoider (Link)

         
Hydroksyklorokin ( 2, 3)

Overgang til morsmelk er liten

  • Ved malariaprofylakse: Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved terapeutiske doser gitt én gang ukentlig. Amming mens mor bruker hydroksyklorokin, gir ikke barnet adekvat malariaprofylakse. Se også antimalariamidler (Link)

    Ved revmatiske lidelser: Forsiktighet må utvises ved daglig bruk av hydroksyklorokin pga. risiko for akkumulering og toksiske effekter i barnet

     
Hydroksyurea ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Hydroksyzin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Hydromorfon ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se opioidanalgetika (Link)

     
Hyoscyamin ( 2)

Se atropin(Link)