Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

H1-antagonister (MM-kategori 1, 2, 3)

Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

H2-antagonister (MM-kategori 2)

Famotidin foretrekkes til ammende pga. lengst klinisk erfaring. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved sporadisk bruk av terapeutiske doser. Se også de enkelte virkestoffene

Haloperidol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se Antipsykotika (Link)

Hemearginat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Hepariner (MM-kategori 0)

Høy molekylvekt hindrer overgang av både heparin og lavmolekylære hepariner til morsmelk. Kan brukes av ammende

Hetastivelse (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Hexametylmelamin (= altretamin) (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Hexaminolevulinat (MM-kategori 0)

Manglende klinisk erfaring

Histamin (MM-kategori 3)

I kombinasjon med interleukin-2 i kreftterapi: Amming frarådes

Histrelin (MM-kategori 0)

Se Gonadotropiner (Link)

HMG-CoA-reduktase (MM-kategori 3)

Se Statiner (Link)

Homatropin (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

5-HT1-agonister (MM-kategori 2, 3)

Se Triptaner (Link)

5-HT3-antagonister (MM-kategori 3)

Se de enkelte virkestoffene

Humant protein C (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Hydralazin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se Antihypertensiva (Link)

Hydrogenperoksid (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Hydroklortiazid (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se Diuretika (Link)

Hydrokodon (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika Opioidanalgetika (Link)

Hydrokortison (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Se Glukokortikoider (Link)

Hydroksyklorokin (MM-kategori 2, 3)

Overgang til morsmelk er liten

  • Ved malariaprofylakse: Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved terapeutiske doser gitt én gang ukentlig. Amming mens mor bruker hydroksyklorokin, gir ikke barnet adekvat malariaprofylakse. Se også Antimalariamidler (Link)

    Ved revmatiske lidelser: Forsiktighet må utvises ved daglig bruk av hydroksyklorokin pga. risiko for akkumulering og toksiske effekter i barnet

Hydroksyurea (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Hydroksyzin (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Hydromorfon (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Opioidanalgetika (Link)

Hyoscyamin (MM-kategori 2)

Se Atropin (Link)