Tabell H - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
H1-antagonister

Se antihistaminer (Link) ( 1, 2, 3)

     
H2-antagonister

Famotidin foretrekkes til ammende pga. lengst klinisk erfaring. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved sporadisk bruk av terapeutiske doser. Se også de enkelte virkestoffene ( 2)

     
Haloperidol

Overgang til morsmelk er liten. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Hemearginat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Hepariner

Høy molekylvekt hindrer overgang av både heparin og lavmolekylære hepariner til morsmelk. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Hetastivelse

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Hexametylmelamin (= altretamin)

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Hexaminolevulinat

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Histamin

I kombinasjon med interleukin-2 i kreftterapi: Amming frarådes ( 3)

     
Histrelin 

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
HMG-CoA-reduktase

Se statiner (Link) ( 3)

     
Homatropin

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
5-HT1-agonister

Se triptaner (Link) ( 2, 3)

     
5-HT3-antagonister

Se de enkelte virkestoffene ( 3)

     
Humant protein C

Opplysninger mangler ( 0)

     
Hydralazin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihypertensiva (Link) ( 2)

     
Hydrogenperoksid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Hydroklortiazid

Overgang til morsmelk er liten. Se diuretika (Link) ( 2)

     
Hydrokodon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Hydrokortison

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Se glukokortikoider (Link) ( 2)

         
Hydroksyklorokin

Overgang til morsmelk er liten

  • Ved malariaprofylakse: Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved terapeutiske doser gitt én gang ukentlig. Amming mens mor bruker hydroksyklorokin, gir ikke barnet adekvat malariaprofylakse. Se også antimalariamidler (Link)

    Ved revmatiske lidelser: Forsiktighet må utvises ved daglig bruk av hydroksyklorokin pga. risiko for akkumulering og toksiske effekter i barnet

     
Hydroksyurea

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Hydroksyzin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Hydromorfon

Overgang til morsmelk er minimal. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Hyoscyamin

Se atropin(Link) ( 2)