Tabell N - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Nabiksimoler

Amming er kontraindisert. Delta-9-tetrahydrocannabinol passerer over til morsmelk. Negative effekter på psykomotorisk og kognitiv utvikling hos diebarn kan ikke utelukkes. Mulig hemming av prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. ( 5)

     
Nabumeton

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Nafarelin

Se GnRH-analoger (Link) ( 0)

     
Nalmefen

Opplysninger mangler ( 3)

     
Naloksegol

Opplysninger mangler. Se nalokson (Link) og opioider (Link) ( 3)

     
Nalokson

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Påvirker ikke melkeproduksjonen. ( 3)

     
Naltrekson

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk mulighet for påvirkning av melkeutdrivelsen ( 2)

     
Nandrolon

Bruk hos ammende frarådes pga. mulig anabol effekt på barnet ( 5)

     
Naproksen

Overgang til morsmelk er minimal. Unngå langtidsbruk. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Naratriptan

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Natalizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

     
Nateglinid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Natriumoksybat

Bør ikke brukes av ammende pga. mulig respirasjonhemmende effekt hos diebarnet ( 4)

     
Nedokromil

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Nelarabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Neomycin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 0)

     
Neostigmin

Klinisk erfaring mangler ( 0)

     
Netupitant

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Nevirapin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Nevroleptika

Se antipsykotika (Link) ( 3, 4)

     
Nevromuskulære blokkere

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men forventes å være liten. Tidspunkt for amming etter inngrepet bør reguleres etter hvilket middel (plasmahalveringstid) som er blitt brukt. Som regel kan amming gjenopptas når det er praktisk mulig etter et kirurgisk inngrep ( 2)

     
Nifedipin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se kalsiumantagonister (Link) ( 2)

     
Niklosamid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Nikotin

Overgang til morsmelk er moderat. Amming frarådes ikke hos moderate røykere. Kan nedsette melkeproduksjonen. Økt forekomst av kolikk. Andre substanser i tobakk går også over i morsmelken. Derfor kan nikotinplaster og -tyggegummi ansees som tryggere enn sigaretter. Disse preparatene gir også lavere nikotinnivå i morsmelken ( 2)

     
Nikotinsyre

Nikotinsyre er rapportert å forekomme i morsmelk. Ammende bør ikke overskride doser på 20 mg daglig. Brukt i lipidsenkende doser er det risiko for bivirkninger hos barnet ved amming ( 3)

     
Nilotinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Nimodipin

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link) ( 2)

     
Nintedanib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Nitazoxanid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Nitrazepam

Overgang til morsmelk er liten, også ved gjentatte doser. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Nitrofurantoin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Nitroprussid

Opplysninger mangler. Bruk bør unngås hos ammende pga. virkestoffets toksisitet ( 3)

     
Nivolumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Nomegestrol

Manglende klinisk erfaring. Se p-piller, østrogenholdige preparater(Link) ( 3)

     
Noradrenalin

Se adrenalin(Link) ( 3)

     
Norelgestromin

Begrenset klinisk erfaring. Se p-piller (Link) ( 3)

     
Noretisteron

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link) ( 2)

     
Norgestrel

Overgang til morsmelk er liten. Se p-piller (Link) ( 2)

     
Nortriptylin

Overgang til morsmelk er minimal. Doser < 150 mg kan brukes i 2–3 uker. Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 2)

     
Noskapin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lang erfaring tilsier at noskapin kan brukes sporadisk av ammende ( 2)

     
NSAID

Ingen av de vanligste ikke-steroide antiinflammatoriske midlene synes å overføres i mengder som gir farmakologiske effekter hos det brysternærte barnet ved bruk av høye enkeltdoser eller middelshøye doser som vedlikeholdsbehandling. Ved valget mellom flere NSAID er kort plasmahalveringstid og lav toksisitet av størst betydning. Ibuprofen og diklofenak er førstevalg ( 1, 2, 3)

     
Nystatin

Kan brukes av ammende ( 0)