Tabell N - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Nabiksimoler ( 5)

Amming er kontraindisert. Delta-9-tetrahydrocannabinol passerer over til morsmelk. Negative effekter på psykomotorisk og kognitiv utvikling hos diebarn kan ikke utelukkes. Mulig hemming av prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen.

     
Nabumeton ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Nafarelin ( 0)

Se GnRH-analoger (Link)

     
Nalmefen ( 3)

Opplysninger mangler

     
Naloksegol ( 3)

Opplysninger mangler. Se nalokson (Link) og opioider (Link)

     
Nalokson ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Påvirker ikke melkeproduksjonen.

     
Naltrekson ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk mulighet for påvirkning av melkeutdrivelsen

     
Nandrolon ( 5)

Bruk hos ammende frarådes pga. mulig anabol effekt på barnet

     
Naproksen ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Unngå langtidsbruk. Se NSAID (Link)

     
Naratriptan ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link)

     
Natalizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

     
Nateglinid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Natriumoksybat ( 4)

Bør ikke brukes av ammende pga. mulig respirasjonhemmende effekt hos diebarnet

     
Nedokromil ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Nelarabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Neomycin ( 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Neostigmin ( 0)

Klinisk erfaring mangler

     
Netupitant ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Nevirapin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Nevroleptika ( 3, 4)

Se antipsykotika (Link)

     
Nevromuskulære blokkere ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men forventes å være liten. Tidspunkt for amming etter inngrepet bør reguleres etter hvilket middel (plasmahalveringstid) som er blitt brukt. Som regel kan amming gjenopptas når det er praktisk mulig etter et kirurgisk inngrep

     
Nifedipin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Niklosamid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Nikotin ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Amming frarådes ikke hos moderate røykere. Kan nedsette melkeproduksjonen. Økt forekomst av kolikk. Andre substanser i tobakk går også over i morsmelken. Derfor kan nikotinplaster og -tyggegummi ansees som tryggere enn sigaretter. Disse preparatene gir også lavere nikotinnivå i morsmelken

     
Nikotinsyre ( 3)

Nikotinsyre er rapportert å forekomme i morsmelk. Ammende bør ikke overskride doser på 20 mg daglig. Brukt i lipidsenkende doser er det risiko for bivirkninger hos barnet ved amming

     
Nilotinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Nimodipin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Nintedanib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Nitazoxanid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Nitrazepam ( 3)

Overgang til morsmelk er liten, også ved gjentatte doser. Se benzodiazepiner (Link)

     
Nitrofurantoin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Nitroprussid ( 3)

Opplysninger mangler. Bruk bør unngås hos ammende pga. virkestoffets toksisitet

     
Nivolumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Nomegestrol ( 3)

Manglende klinisk erfaring. Se p-piller, østrogenholdige preparater(Link)

     
Noradrenalin ( 3)

Se adrenalin(Link)

     
Norelgestromin ( 3)

Begrenset klinisk erfaring. Se p-piller (Link)

     
Noretisteron ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link)

     
Norgestrel ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se p-piller (Link)

     
Nortriptylin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Doser < 150 mg kan brukes i 2–3 uker. Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Noskapin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lang erfaring tilsier at noskapin kan brukes sporadisk av ammende

     
NSAID ( 1, 2, 3)

Ingen av de vanligste ikke-steroide antiinflammatoriske midlene synes å overføres i mengder som gir farmakologiske effekter hos det brysternærte barnet ved bruk av høye enkeltdoser eller middelshøye doser som vedlikeholdsbehandling. Ved valget mellom flere NSAID er kort plasmahalveringstid og lav toksisitet av størst betydning. Ibuprofen og diklofenak er førstevalg

     
Nystatin ( 0)

Kan brukes av ammende