Tabell R - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Radiofarmaka

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet ( 3)

     
Raloksifen

Opplysninger mangler. (Postmenopausal behandling) ( 3)

     
Raltegravir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Raltitrexed

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Ramipril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere ( 3)

     
Ramucirumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Ranitidin

Overgang til morsmelk er moderat. Se H2-antagonister (Link) ( 2)

     
Rasagilin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen ( 4)

     
Rasburikase

Opplysninger mangler ( 3)

     
Reboksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Regadenoson 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Regorafenib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Remifentanil

Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Repaglinid

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Resiner

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Retapamulin

Kan brukes av ammende ( 0 Lokal behandling)

     
Retigabin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler ( 3)

         
Retinoider
  • Peroral bruk: Bruk av retinoider frarådes hos ammende pga. virkestoffenes toksisitet ( 5)

  • Lokal bruk: Selv om systemisk absorpsjon av tretinoin og adapalen er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. virkestoffenes toksisitet ( 3)

     
Ribavirin

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier tilbakeholdenhet med amming ved langtidsbruk ( 4)

     
Ribosiklib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Rifampicin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Rilpivirin

Se antivirale midler(Link) ( 5)

     
Riluzol

Opplysninger mangler ( 3)

     
Rimeksolon

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Rimonabant

Opplysninger mangler ( 3)

     
Riociguat

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Risedronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Risperidon

Overgang til morsmelk er liten. Galaktoré er rapportert. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Ritonavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Rituximab

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Rivaroksaban

Opplysninger mangler ( 3)

     
Rivastigmin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Rizatriptan

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Roflumilast 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Rokuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Romiplostim

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)

     
Ropinirol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjone ( 3)

     
Ropivakain

Opplysninger mangler. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Rosiglitazon

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Rosuvastatin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link) ( 3)

     
Rotigotin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen ( 4)

     
Rubidomycin (= daunorubicin)

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Rufinamid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link) ( 3)

      
Rupatadin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

( 3)

     
Ruxolitinib

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende ( 5)

     
Røntgenkontrastmidler

De røntgenkontrastmidler som er undersøkt, går over i morsmelk i minimale mengder ( 0, 2, 3)