Tabell R - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Radiofarmaka ( 3)

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet

     
Raloksifen ( 3)

Opplysninger mangler. (Postmenopausal behandling)

     
Raltegravir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Raltitrexed ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Ramipril ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

     
Ramucirumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Ranitidin ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Se H2-antagonister (Link)

     
Rasagilin ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

     
Rasburikase ( 3)

Opplysninger mangler

     
Reboksetin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

     
Regadenoson  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Regorafenib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Remifentanil ( 2)

Se anestesimidler (Link)

     
Repaglinid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Resiner ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Retapamulin ( 0 Lokal behandling)

Kan brukes av ammende

     
Retigabin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler

         
Retinoider ( 5, 3)
  • Peroral bruk: Bruk av retinoider frarådes hos ammende pga. virkestoffenes toksisitet

  • Lokal bruk: Selv om systemisk absorpsjon av tretinoin og adapalen er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. virkestoffenes toksisitet

     
Ribavirin ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier tilbakeholdenhet med amming ved langtidsbruk

     
Ribosiklib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Rifampicin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Rilpivirin ( 5)

Se antivirale midler(Link)

     
Riluzol ( 3)

Opplysninger mangler

     
Rimeksolon ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Rimonabant ( 3)

Opplysninger mangler

     
Riociguat ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Risedronat ( 0)

Se bisfosfonater (Link)

     
Risperidon ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Galaktoré er rapportert. Se antipsykotika (Link)

     
Ritonavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Rituximab ( 0)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Rivaroksaban ( 3)

Opplysninger mangler

     
Rivastigmin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Rizatriptan ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link)

     
Roflumilast  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Rokuron ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Romiplostim ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Ropinirol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjone

     
Ropivakain ( 2)

Opplysninger mangler. Se lokalanestetika (Link)

     
Rosiglitazon ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Rosuvastatin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link)

     
Rotigotin ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen

     
Rubidomycin (= daunorubicin) ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Rufinamid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link)

      
Rupatadin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Ruxolitinib ( 5)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende

     
Røntgenkontrastmidler ( 0, 2, 3)

De røntgenkontrastmidler som er undersøkt, går over i morsmelk i minimale mengder