Tabell R - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Radiofarmaka

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet (3)

     
Raloksifen

Opplysninger mangler. (Postmenopausal behandling) (3)

     
Raltegravir

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Raltitrexed

Se cytostatika (Link) (5)

     
Ramipril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (3)

     
Ramucirumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) (3)

     
Ranitidin

Overgang til morsmelk er moderat. Se H2-antagonister (Link) (2)

     
Rasagilin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen (4)

     
Rasburikase

Opplysninger mangler (3)

     
Reboksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link) (3)

     
Regadenoson 

Opplysninger mangler (3)

     
Regorafenib

Opplysninger mangler (3)

     
Remifentanil

Se anestesimidler (Link) (2)

     
Repaglinid

Se antidiabetika, perorale (Link) (3)

     
Resiner

Kan brukes av ammende (0)

     
Retapamulin

Kan brukes av ammende (0 Lokal behandling)

     
Retigabin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler (3)

         
Retinoider
  • Peroral bruk: Bruk av retinoider frarådes hos ammende pga. virkestoffenes toksisitet (5)

  • Lokal bruk: Selv om systemisk absorpsjon av tretinoin og adapalen er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. virkestoffenes toksisitet (3)

     
Ribavirin

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier tilbakeholdenhet med amming ved langtidsbruk (4)

     
Ribosiklib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. (3)

     
Rifampicin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende (2)

     
Rilpivirin

Se antivirale midler(Link) (5)

     
Riluzol

Opplysninger mangler (3)

     
Rimeksolon

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) (2)

     
Rimonabant

Opplysninger mangler (3)

     
Riociguat

Opplysninger mangler. (3)

     
Risedronat

Se bisfosfonater (Link) (0)

     
Risperidon

Overgang til morsmelk er liten. Galaktoré er rapportert. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Ritonavir

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Rituximab

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) (0)

     
Rivaroksaban

Opplysninger mangler (3)

     
Rivastigmin

Opplysninger mangler (3)

     
Rizatriptan

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) (3)

     
Roflumilast 

Opplysninger mangler (3)

     
Rokuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) (2)

     
Romiplostim

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler (3)

     
Ropinirol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjone (3)

     
Ropivakain

Opplysninger mangler. Se lokalanestetika (Link) (2)

     
Rosiglitazon

Se antidiabetika, perorale (Link) (3)

     
Rosuvastatin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link) (3)

     
Rotigotin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen (4)

     
Rubidomycin (= daunorubicin)

Se cytostatika (Link) (5)

     
Rufinamid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link) (3)

      
Rupatadin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

(3)

     
Ruxolitinib

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende (5)

     
Røntgenkontrastmidler

De røntgenkontrastmidler som er undersøkt, går over i morsmelk i minimale mengder (0, 2, 3)