Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Radiofarmaka (MM-kategori 3)

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet

Raloksifen (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. (Postmenopausal behandling)

Raltegravir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Raltitrexed (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Ramipril (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

Ramucirumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Ranitidin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Se H2-antagonister (Link)

Rasagilin (MM-kategori 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

Rasburikase (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Reboksetin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antidepressiva (Link)

Regadenoson (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Regorafenib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Remdesivir (MM-kategori 3)

Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Svært liten erfaring ved bruk hos ammende.

Remifentanil (MM-kategori 2)

Se Anestesimidler (Link)

Repaglinid (MM-kategori 3)

Se Antidiabetika, perorale (Link)

Resiner (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Retapamulin (MM-kategori 0 Lokal behandling)

Kan brukes av ammende

Retigabin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler

Retinoider (MM-kategori 5, 3)

  • Peroral bruk: Bruk av retinoider frarådes hos ammende pga. virkestoffenes toksisitet

  • Lokal bruk: Selv om systemisk absorpsjon av tretinoin og adapalen er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. virkestoffenes toksisitet

Ribavirin (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier tilbakeholdenhet med amming ved langtidsbruk

Ribosiklib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Rifampicin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Rilpivirin (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Riluzol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Rimeksolon (MM-kategori 2)

Se Glukokortikoider (Link)

Rimonabant (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Riociguat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler.

Risankizumab (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk.Se Monoklonale antistoffer (Link)

Risedronat (MM-kategori 0)

Se Bisfosfonater (Link)

Risperidon (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Galaktoré er rapportert. Se Antipsykotika (Link)

Ritonavir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Rituximab (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Rivaroksaban (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Rivastigmin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Rizatriptan (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Triptaner (Link)

Roflumilast (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Rokuron (MM-kategori 2)

Se Nevromuskulære blokkere (Link)

Romiplostim (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler

Ropinirol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjone

Ropivakain (MM-kategori 2)

Opplysninger mangler. Se Lokalanestetika (Link)

Rosiglitazon (MM-kategori 3)

Se Antidiabetika, perorale (Link)

Rosuvastatin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Statiner (Link)

Rotigotin (MM-kategori 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen

Rubidomycin (= daunorubicin) (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Rufinamid (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også Antiepileptika (Link)

Rukaparib (MM-kategori 3)

Rupatadin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Ruxolitinib (MM-kategori 5)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende

Røntgenkontrastmidler (MM-kategori 0, 2, 3)

De røntgenkontrastmidler som er undersøkt, går over i morsmelk i minimale mengder