Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Østradiol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Østrogener (Link)

Østriol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Østrogener (Link)

Østriol/trimegestone (MM-kategori –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Østrogener (MM-kategori 3, 2)

Melkeproduksjonen kan hemmes av høye østrogendoser. Redusert melkemengde er rapportert hos ammende. Mulig reduksjon av nitrogen- og proteininnhold i morsmelken. Sjeldne tilfeller av brystforstørrelse hos barnet er blitt rapportert. Se også P-piller (Link)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende