Tabell Ø - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Østradiol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se østrogener (Link)

     
Østriol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se østrogener (Link)

     
Østriol/trimegestone ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

      
Østrogener ( 3, 2)

Melkeproduksjonen kan hemmes av høye østrogendoser. Redusert melkemengde er rapportert hos ammende. Mulig reduksjon av nitrogen- og proteininnhold i morsmelken. Sjeldne tilfeller av brystforstørrelse hos barnet er blitt rapportert. Se også p-piller (Link)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende