Tabell Ø - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Østradiol

Overgang til morsmelk er minimal. Se østrogener (Link) (3)

     
Østriol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se østrogener (Link) (3)

     
Østriol/trimegestone

Ikke aktuell til bruk hos ammende (–)

      
Østrogener

Melkeproduksjonen kan hemmes av høye østrogendoser. Redusert melkemengde er rapportert hos ammende. Mulig reduksjon av nitrogen- og proteininnhold i morsmelken. Sjeldne tilfeller av brystforstørrelse hos barnet er blitt rapportert. Se også p-piller (Link) (3)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende(2)