Tabell C - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
C1-esterasehemmer ( 0)

Opplysninger mangler

     
Canakinumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Cannabidiol ( 5)

Se nabiksimoler (Link)

     
Cannabinoider ( 5)

Se nabiksimoler (Link)

     
Caspofungin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Cefaleksin ( 1)

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefalosporiner ( 1, 2, 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Begrenset klinisk erfaring med nyere preparater. Se antibakterielle midler (Link)

     
Cefalotin ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefazolin ( 3)

Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link)

     
Cefepim ( 3)

Produsenten oppgir at cefepim går over i morsmelken i svært liten grad. Se cefalosporiner (Link).

     
Cefiksim ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefotaksim ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftarolin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternativt cefalosporin bør fortrinnsvis brukes hos ammende pga. manglende klinisk erfaring. Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftazidim ( 1)

Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftazidim + avibaktam ( 3)

Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftolozan ( 3)

Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftriakson ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefuroksim ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Celekoksib ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se COX-2-hemmere (Link)

     
Cenegermin ( 0)

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko.

     
Ceritinib ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Certolizumab ( 3)

Opplysninger mangler

     
Cetirizin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Cetrorelix ( 0)

Se GnRH-analoger (Link)

     
Cetuximab ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet

     
Cetylpyridin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Cidofovir ( 3)

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Ciklesonid ( 3)

Overgang til morsmelk er ukjent. Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende pga. liten klinisk erfaring. Se inhalasjonsglukokortikoider (Link)

     
Ciklopiroks ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Ciklosporin ( 4)

Overgang til morsmelk er minimal. Amming bør likevel unngås pga. ciklosporins immunsuppressive effekt og begrenset klinisk erfaring hos ammende

     
Cilastatin ( 3)

Opplysninger mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten

     
Cimetidin ( 2)

Overgang til morsmelk er høy (muligens aktivt opptak). Teoretisk mulighet for hemning av barnets mikrosomale enzymer. Se H2-antagonister (Link)

     
Cinacalcet ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ciprofloksacin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link)

     
Cisatrakurium ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Cisplatin ( 5)

Overgang til morsmelk er høy. Bruk hos ammende frarådes. Se cytostatika (Link)

     
Citalopram ( 2)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Se SSRI (Link)

     
COMT-hemmere ( 3)

Se de enkelte virkestoffene

     
Conestat alfa  ( 0)

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal

     
COX-2-hemmere ( 2, 3)

Klinisk erfaring hos ammende er begrenset. Se også de enkelte virkestoffene

     
Crisantaspase

Se cytostatika (Link)

     
Cyanokobalamin (= vitamin B12) ( 1)

Se vitaminer (Link)

     
Cyproteron ( 4)

Se antiandrogener (Link)

     
Cytarabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Cytostatika ( 5)

Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffenes toksiske virkninger