Tabell C - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
C1-esterasehemmer

Opplysninger mangler ( 0)

     
Canakinumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Cannabidiol

Se nabiksimoler (Link) ( 5)

     
Cannabinoider

Se nabiksimoler (Link) ( 5)

     
Caspofungin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Cefaleksin

Se cefalosporiner (Link) ( 1)

     
Cefalosporiner

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Begrenset klinisk erfaring med nyere preparater. Se antibakterielle midler (Link) ( 1, 2, 3)

     
Cefalotin

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Cefazolin

Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link) ( 3)

     
Cefepim

Produsenten oppgir at cefepim går over i morsmelken i svært liten grad. Se cefalosporiner (Link). ( 3)

     
Cefiksim

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Cefotaksim

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Ceftarolin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternativt cefalosporin bør fortrinnsvis brukes hos ammende pga. manglende klinisk erfaring. Se cefalosporiner (Link) ( 3)

     
Ceftazidim

Se cefalosporiner (Link) ( 1)

     
Ceftazidim + avibaktam

Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link) ( 3)

     
Ceftolozan

Se cefalosporiner (Link) ( 3)

     
Ceftriakson

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Cefuroksim

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Celekoksib

Overgang til morsmelk er minimal. Se COX-2-hemmere (Link) ( 2)

     
Cenegermin

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko. ( 0)

     
Ceritinib

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Certolizumab

Opplysninger mangler ( 3)

     
Cetirizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Cetrorelix

Se GnRH-analoger (Link) ( 0)

     
Cetuximab

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet ( 3)

     
Cetylpyridin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Cidofovir

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) ( 3)

     
Ciklesonid

Overgang til morsmelk er ukjent. Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende pga. liten klinisk erfaring. Se inhalasjonsglukokortikoider (Link) ( 3)

     
Ciklopiroks

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Ciklosporin

Overgang til morsmelk er minimal. Amming bør likevel unngås pga. ciklosporins immunsuppressive effekt og begrenset klinisk erfaring hos ammende ( 4)

     
Cilastatin

Opplysninger mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ( 3)

     
Cimetidin

Overgang til morsmelk er høy (muligens aktivt opptak). Teoretisk mulighet for hemning av barnets mikrosomale enzymer. Se H2-antagonister (Link) ( 2)

     
Cinacalcet

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ciprofloksacin

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link) ( 3)

     
Cisatrakurium

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Cisplatin

Overgang til morsmelk er høy. Bruk hos ammende frarådes. Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Citalopram

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Se SSRI (Link) ( 2)

     
COMT-hemmere

Se de enkelte virkestoffene ( 3)

     
Conestat alfa 

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
COX-2-hemmere

Klinisk erfaring hos ammende er begrenset. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

     
Crisantaspase

Se cytostatika (Link)

     
Cyanokobalamin (= vitamin B12)

Se vitaminer (Link) ( 1)

     
Cyproteron

Se antiandrogener (Link) ( 4)

     
Cytarabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Cytostatika

Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffenes toksiske virkninger ( 5)