Tabell C - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
C1-esterasehemmer

Opplysninger mangler (0)

     
Canakinumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) (3)

     
Cannabidiol

Se nabiksimoler (Link) (5)

     
Cannabinoider

Se nabiksimoler (Link) (5)

     
Caspofungin

Opplysninger mangler (3)

     
Cefaleksin

Se cefalosporiner (Link) (1)

     
Cefalosporiner

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Begrenset klinisk erfaring med nyere preparater. Se antibakterielle midler (Link) (1, 2, 3)

     
Cefalotin

Se cefalosporiner (Link) (2)

     
Cefazolin

Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link) (3)

     
Cefepim

Produsenten oppgir at cefepim går over i morsmelken i svært liten grad. Se cefalosporiner (Link). (3)

     
Cefiksim

Se cefalosporiner (Link) (2)

     
Cefotaksim

Se cefalosporiner (Link) (2)

     
Ceftarolin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternativt cefalosporin bør fortrinnsvis brukes hos ammende pga. manglende klinisk erfaring. Se cefalosporiner (Link) (3)

     
Ceftazidim

Se cefalosporiner (Link) (1)

     
Ceftazidim + avibaktam

Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link) (3)

     
Ceftolozan

Se cefalosporiner (Link) (3)

     
Ceftriakson

Se cefalosporiner (Link) (2)

     
Cefuroksim

Se cefalosporiner (Link) (2)

     
Celekoksib

Overgang til morsmelk er minimal. Se COX-2-hemmere (Link) (2)

     
Cenegermin

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko. (0)

     
Ceritinib

Opplysninger mangler. (3)

     
Certolizumab

Opplysninger mangler (3)

     
Cetirizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) (2)

     
Cetrorelix

Se GnRH-analoger (Link) (0)

     
Cetuximab

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet (3)

     
Cetylpyridin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende (2)

     
Cidofovir

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) (3)

     
Ciklesonid

Overgang til morsmelk er ukjent. Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende pga. liten klinisk erfaring. Se inhalasjonsglukokortikoider (Link) (3)

     
Ciklopiroks

Kan brukes av ammende (0)

     
Ciklosporin

Overgang til morsmelk er minimal. Amming bør likevel unngås pga. ciklosporins immunsuppressive effekt og begrenset klinisk erfaring hos ammende (4)

     
Cilastatin

Opplysninger mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten (3)

     
Cimetidin

Overgang til morsmelk er høy (muligens aktivt opptak). Teoretisk mulighet for hemning av barnets mikrosomale enzymer. Se H2-antagonister (Link) (2)

     
Cinacalcet

Opplysninger mangler (3)

     
Ciprofloksacin

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link) (3)

     
Cisatrakurium

Se nevromuskulære blokkere (Link) (2)

     
Cisplatin

Overgang til morsmelk er høy. Bruk hos ammende frarådes. Se cytostatika (Link) (5)

     
Citalopram

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Se SSRI (Link) (2)

     
COMT-hemmere

Se de enkelte virkestoffene (3)

     
Conestat alfa 

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal (0)

     
COX-2-hemmere

Klinisk erfaring hos ammende er begrenset. Se også de enkelte virkestoffene (2, 3)

     
Crisantaspase

Se cytostatika (Link)

     
Cyanokobalamin (= vitamin B12)

Se vitaminer (Link) (1)

     
Cyproteron

Se antiandrogener (Link) (4)

     
Cytarabin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Cytostatika

Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffenes toksiske virkninger (5)