Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

C1-esterasehemmer (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Canakinumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Cannabidiol (MM-kategori 5)

Se Nabiksimoler (Link)

Cannabinoider (MM-kategori 5)

Se Nabiksimoler (Link)

Capsaicin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Caspofungin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Cefaleksin (MM-kategori 1)

Se Cefalosporiner (Link)

Cefalosporiner (MM-kategori 1, 2, 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Begrenset klinisk erfaring med nyere preparater. Se Antibakterielle midler (Link)

Cefalotin (MM-kategori 2)

Se Cefalosporiner (Link)

Cefazolin (MM-kategori 3)

Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se Cefalosporiner (Link)

Cefepim (MM-kategori 3)

Produsenten oppgir at cefepim går over i morsmelken i svært liten grad. Se Cefalosporiner (Link).

Cefiksim (MM-kategori 2)

Se Cefalosporiner (Link)

Cefotaksim (MM-kategori 2)

Se Cefalosporiner (Link)

Ceftarolin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternativt cefalosporin bør fortrinnsvis brukes hos ammende pga. manglende klinisk erfaring. Se Cefalosporiner (Link)

Ceftazidim (MM-kategori 1)

SeCefalosporiner (Link)

Ceftazidim + avibaktam (MM-kategori 3)

Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se Cefalosporiner (Link)

Ceftolozan (MM-kategori 3)

Se Cefalosporiner (Link)

Ceftriakson (MM-kategori 2)

Se Cefalosporiner (Link)

Cefuroksim (MM-kategori 2)

Se Cefalosporiner (Link)

Celekoksib (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se COX-2-hemmere (Link)

Cenegermin (MM-kategori 0)

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko.

Ceritinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler.

Certolizumab (MM-kategori 3)

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko.

Cetirizin (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Cetrorelix (MM-kategori 0)

Se GnRH-analoger (Link)

Cetuximab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet

Cetylpyridin (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Cidofovir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antivirale midler (Link)

Ciklesonid (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er ukjent. Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende pga. liten klinisk erfaring. Se Glukokortikoider (Link)

Ciklopiroks (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Ciklosporin (MM-kategori 4)

Overgang til morsmelk er minimal. Amming bør likevel unngås pga. ciklosporins immunsuppressive effekt og begrenset klinisk erfaring hos ammende

Cilastatin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten

Cimetidin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er høy (muligens aktivt opptak). Teoretisk mulighet for hemning av barnets mikrosomale enzymer. Se H2-antagonister (Link)

Cinacalcet (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Ciprofloksacin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se Fluorokinoloner (Link)

Cisatrakurium (MM-kategori 2)

Se Nevromuskulære blokkere (Link)

Cisplatin (MM-kategori 5)

Overgang til morsmelk er høy. Bruk hos ammende frarådes. Se Cytostatika (Link)

Citalopram (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Se SSRI (Link)

COMT-hemmere (MM-kategori 3)

Se de enkelte virkestoffene

Conestat alfa (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal

COX-2-hemmere (MM-kategori 2, 3)

Klinisk erfaring hos ammende er begrenset. Se også de enkelte virkestoffene

Crisantaspase

Se Cytostatika (Link)

Cyanokobalamin (= vitamin B12) (MM-kategori 1)

Se Vitaminer (Link)

Cyproteron (MM-kategori 4)

Se Antiandrogener (Link)

Cytarabin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Cytostatika (MM-kategori 5)

Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffenes toksiske virkninger