Nobivac BbPi vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot Bordetella bronchiseptica og parainfluensa hos hund.

QI07A F01 (Bordetellavaksine, Parainfluensavirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESEDRÅPER, suspensjon til hund: 1 dose (0,4 ml) inneh.: Levende Bordetella bronchiseptica (stamme B-C2) ≥108 og ≤109,7 cfu, levende parainfluensavirus (stamme Cornell) ≥103 og ≤105,8 TCID50.


Egenskaper

Klassifisering: Vaksine av levende Bordetella bronchiseptica stamme B-C2 og levende parainfluensavirus stamme Cornell.
Virkningsmekanisme: Etter intranasal vaksinering stimuleres utvikling av aktiv immunitet mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus. Denne typen intranasal vaksine er i stand til å indusere immunrespons uten interferens med maternelle antistoffer. Begynnende immunitet: Bordetella bronchiseptica: Etter 72 timer. Parainfluensavirus: Etter 3 uker. Varighet av immunitet: 1 år.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hund mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus i perioder med økt smitterisiko for å redusere kliniske symptomer forårsaket av B. bronchiseptica og hundens parainfluensavirus, og for å redusere virusutskillelse av hundens parainfluensavirus.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Mild utflod fra øyne og nese fra dagen etter vaksinering, noen ganger samtidig med hvesing, nysing og/eller hoste, spesielt hos svært unge mottakelige valper. Symptomene er vanligvis forbigående, men kan vare i opptil 4 uker. Ved mer alvorlige symptomer kan egnet antibiotikabehandling være nødvendig. Svært sjeldne (<1/10 000): Letargi og oppkast. Overfølsomhetsreaksjoner som kan utvikle seg til mer alvorlige tilstander (anafylaksi) og være livstruende. Kliniske tegn på immunmediert hemolytisk anemi, immunmediert trombocytopeni eller immunmediert polyartritt.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Overfølsomhet inkl. anafylaksi er sett, om dette oppstår gis egnet behandling. Vaksinerte dyr kan spre B. bronchiseptica vaksinestammen i inntil 6 uker etter vaksinering og hundens parainfluensavirus i noen få dager etter vaksinering. Katter, griser og uvaksinerte hunder kan reagere på vaksinestammen med milde og forbigående luftveissymptomer. Immunsuppressiv behandling kan svekke utviklingen av aktiv immunitet, og øke sjansene for bivirkninger. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer med nedsatt immunforsvar bør unngå kontakt med vaksinen og vaksinerte hunder de 6 første ukene etter vaksinering. Desinfisér hender og utstyr etter bruk.

Interaksjoner 

Preparatet skal ikke administreres samtidig med andre intranasale behandlinger eller under antibiotikabehandling. Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, levende vaksiner i Nobivac-serien mot valpesyke, smittsom hepatitt hos hund forårsaket av hundens adenovirus type 1, hundens parvovirussykdom (basert på stamme 154) og luftveisinfeksjon forårsaket av hundens adenovirus type 2, samt inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Sikkerhetsdata viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandes med vaksinen i Nobivac-serien som inneholder hundeparvovirus stamme 630a. Effekt etter samtidig bruk er ikke undersøkt. Veterinæren må ta dette med i beregningen når preparatene gis til samme tid. Forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner er sett ved bruk sammen med andre vaksiner. Informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater enn de ovennevnte finnes ikke. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater. Dersom antibiotikabehandling gis innen 1 uke etter vaksinering, bør vaksineringen gjentas etter at antibiotikabehandlingen er avsluttet.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet.

Dosering 

1 dose (0,4 ml) oppløst vaksine administreres inn i et nesebor. Hundene bør være minst 3 uker gamle. Når Nobivac BbPi vet. administreres samtidig (dvs. ikke blandet) med en annen Nobivac-vaksine, må hundene ikke være yngre enn minimumsalderen anbefalt for den andre vaksinen. Uvaksinerte hunder bør gis 1 dose minst 3 uker før perioden for antatt smitterisiko, for å oppnå beskyttelse mot begge vaksineagens. For å oppnå beskyttelse mot B. bronchiseptica bør uvaksinerte hunder få dosen minst 72 timer før perioden for antatt smitterisiko. Årlig revaksinering.

Overdosering/Forgiftning

Etter en overdose kan det, spesielt hos veldig unge valper, oppstå symptomer på øvre luftveissykdom, inkl. øye- og neseflod, faryngitt, nysing og hoste. Symptomene kan starte dagen etter vaksinering og har vært sett i opptil 4 uker etter vaksinering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Holdbarhet etter rekonstituering: 1 time. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger

Nobivac BbPi vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESEDRÅPER, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 5 doser (hettegl.) 030143 C
25 doser (hettegl.) 030154 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac BbPi vet. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESEDRÅPER, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.11.2021


Sist endret: 07.01.2022