Vaksine mot porcint circovirus type 2 for gris.

QI09A A07 (Circovirusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 ml inneh.: Porcint circovirus type 2 ORF protein, minimum RP* 1, maks. RP* 3,75, karbomer, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. *Relative Potency (ELISA-test) ved sammenligning med referansevaksine.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktiv porcint circovirusvaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer utvikling av en aktiv immunrespons ovenfor porcint circovirus type 2.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av griser fra 2 ukers alder mot porcint circovirus type 2 (PCV2) for å redusere dødelighet, kliniske symptomer inkl. vekttap og lesjoner i lymfoid vev som følge av PCV2-relaterte sykdommer (PCVD). I tillegg er det vist at vaksinen reduserer PCV2-utskillelse via nese, virusmengde i blod og lymfoid vev, og varigheten av viremi. Beskyttelsen inntrer så tidlig som 2 uker etter vaksinasjon, og varer i minst 17 uker.

Bivirkninger

Mild og forbigående temperaturforhøyelse kan vanligvis inntre på vaksinasjonsdagen. I svært sjeldne tilfeller kan anfylaktiske reaksjoner forekomme, og disse må behandles symptomatisk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå kontaminering ved bruk. Kun friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner 

Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan blandes og administreres med Boehringer Ingelheims Ingelvac MycoFLEX. Sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner er ikke vist. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

Tilberedning/Håndtering: Bruk vaksinasjonsanordning iht. produsentens veiledning. Ristes godt før bruk. Unngå kontaminering under bruk. Unngå anbrudd gjentatte ganger. Skal ikke blandes med andre vaksiner eller immunologiske preparater, unntatt Boehringer Ingelheims Ingelvac MycoFLEX, se pakningsvedlegg. Administrering: Enkel i.m. injeksjon av 1 dose (1 ml) uavhengig av kroppsvekt.

Overdosering/Forgiftning

Det er ikke rapportert bivirkninger etter administrering av 4 ganger anbefalt dose.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Brukes umiddelbart etter åpning. Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger og SPC

Ingelvac CircoFLEX, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
gris 50 ml (hettegl.) 122411 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.03.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.11.2017