Cortavance

Virbac

Kortikosteroid.

ATCvet-nr.: QD07A C16

 HUDSPRAY, oppløsning 0,584 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Hydrokortisonaceponat 0,584 mg, hjelpestoff.


Egenskaper

Klassifisering: Gruppe III kortikosteroid (sterke). Hydrokortisonaceponat (HCA) tilhører diesterklassen av glukokortikosteroidene.
Virkningsmekanisme: De lipofile komponentene i HCA sikrer forbedret inntrengning i huden og oppsamling i hundens hud. Gir lokal virkning ved lave doser. Lokal påføring av diestere fører til høy terapeutisk indeks: Høy lokal aktivitet med reduserte systemiske bieffekter. Omdannelse av diesteren i huden er ansvarlig for virkningen av den terapeutiske klassen. HCA har potent spesifikk glukokortikoid aktivitet som medfører bedring av både inflammasjon og kløe og fører til rask bedring i hudskader som kan sees i sammenheng med inflammert og kløende dermatose.
Utskillelse: I forsøksdyr elimineres HCA på samme måte som hydrokortison gjennom urin og avføring.

Indikasjoner 

For symptomatisk behandling av inflammert og kløende dermatose hos hunder.

Kontraindikasjoner 

Ikke bruk på sår i huden.

Bivirkninger

Forbigående lokale reaksjoner på applikasjonsstedet (erytem og/eller pruritus) kan forekomme i svært sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

I tilfelle samtidig mikrobiell sykdom eller parasittinfestasjon, må hunden få passende behandling for dette. Det finnes ikke spesifikk informasjon vedrørende bruk på dyr med Cushings syndrom, og bruk må baseres på vurdering av nytte/risiko. Glukokortikosteroider hemmer veksten, og bruk på unge dyr (<7 måneder) må baseres på vurdering av nytte/risiko og underlegges jevnlige kliniske evalueringer. For ytterligere forsiktighetsregler, se pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Bruk av andre lokale preparater samtidig på de samme skadene anbefales ikke, da ingen informasjon om slik bruk er tilgjengelig.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet og laktasjon er ikke klarlagt. Systemisk absorpsjon av HCA er ubetydelig, og det er derfor usannsynlig at teratogene, føtotoksiske eller maternotoksiske effekter skal oppstå ved anbefalte doser. Bruk kun iht. vurdering av nytte/risiko.

Dosering 

Anbefalt HCA-dose: 1,52 µg/cm2 påvirket hud pr. dag. Denne dosen kan oppnås med 2 aktiveringer av pumpesprayen over en overflate som skal behandles tilsvarende en firkant/rute på 10 × 10 cm. Total kroppsoverflate som behandles bør ikke overstige en overflate tilsvarende behandling av 2 flanker fra ryggraden til raden av patter inkl. skuldrene og lårene. Gjenta behandlingen daglig i 7 påfølgende dager. Hvis symptomer ikke forbedres innen 7 dager, bør behandlingen evalueres på nytt. Tilberedning/Håndtering: Før påføring, skru spraypumpen på flasken. Sprayen påføres så ved å aktivere spraypumpen, fra en avstand på omtrent 10 cm fra området som skal behandles. Sprayes helst på et godt ventilert sted. Vask hendene etter bruk. Administrering: Til bruk på huden, trenger ikke å masseres inn. Pass på å unngå å spraye i dyrets øyne.

Overdosering/Forgiftning

Etter lokal påføring av anbefalt terapeutisk dose i 14 dager er det ikke observert systemiske effekter. Toleransestudier med 3 og 5 ganger anbefalt dose i 14 dager førte til redusert kapasitet for kortisolproduksjon, men er fullt ut reversibel innen 7-9 uker etter avsluttet behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder.

Sist endret: 04.09.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.11.2018


 

Pakninger og SPC


Cortavance, HUDSPRAY, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
0,584 mg/mlhund31 ml 159613SPC_ICONC
76 ml 087969SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.