ALPHA JECT micro 6

PHARMAQ

Vaksine til fisk.

ATCvet-nr.: QI10A L02

 INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,05 ml) inneh.: Inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida RPS ≥80, Listonella anguillarum serotype O1 RPS ≥75, Listonella anguillarum serotype O2a RPS ≥75, Vibrio salmonicida RPS ≥90, Moritella viscosa RPS ≥60, Infeksiøs pankreasnekrosevirus serotype Sp 0,2 AU, hjelpestoffer. Adjuvans: Flytende parafin.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert injeksjonsvaksine til fisk.
Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot Aeromonas salmonicida, Listonella anguillarum serotype O1, Listonella anguillarum serotype O2a, Vibrio salmonicida, Moritella viscosa og infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV). Beskyttelsen er dokumentert fra 520 døgngrader etter vaksinering for de bakterielle antigenene, og 600 døgngrader etter vaksinering for IPNV. Varigheten er dokumentert i inntil 12 måneder mot furunkulose, vibriose og kaldtvannsvibriose og i inntil 6 måneder mot vintersår. Resultatene viser RPS-verdier mellom 78-93% for Moritella viscosa og 96-100% for de øvrige antigenene. Beskyttelseslengden for IPNV er ikke dokumentert.

Indikasjoner 

Atlantisk laks: Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose), Moritella viscosa (vintersår) og IPNV (infeksiøs pankreasnekrose).

Bivirkninger

Oljeadjuvans gir økt risiko for bivirkninger etter vaksinering i form av sammenvoksninger og pigmentering i bukhulen. Vanligvis sees moderate forandringer som kan fjernes manuelt og som normalt ikke medfører nedklassing ved slakting. Moderate forandringer er gjennomsnittlig «Speilberg score» <2 med en spredning i enkeltfisk fra 1-3. Mer omfattende forandringer («Speilberg score» ≥4) kan forekomme. Slike forandringer forekommer normalt hos <3% av den vaksinerte populasjonen. Vaksinasjon kan gi redusert appetitt den første tiden etter vaksinering og resultere i en forbigående reduksjon i veksthastighet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes til fisk som allerede er vaksinert med denne vaksinen. Fisk med kliniske symptomer på sykdom skal ikke vaksineres. Skal ikke brukes ved vanntemperatur <1°C eller >18°C, fortrinnsvis ved 15°C eller lavere. Unngå vaksinering under smoltifisering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegget. Hvis personell ved uhell blir injisert med preparatet, skal legehjelp straks søkes.

Drektighet/Laktasjon

Fertilitet: Skal ikke brukes til fremtidig stamfisk da mulig innvirkning på gyteevne ikke er undersøkt.

Dosering 

Intraperitoneal injeksjon av 0,05 ml til atlantisk laks med minimumsvekt på 25 g. Se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering øker risikoen for utvikling av alvorlige bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 12 timer.

Sist endret: 21.10.2013


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


ALPHA JECT micro 6, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
atlantisk laks250 ml (pose)027464CSPC_ICON
500 ml (pose)027475CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.