Porcilis PCV

MSD Animal Health


Vaksine mot porcint circovirus hos svin.

QI09A A07 (Circovirusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til svin: 1 dose (2 ml) inneh.: Porcint circovirus type 2 ORF2-subenhet antigen ≥3720 AU, dl-α-tokoferolacetat, flytende parafin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot porcint circovirus type 2. Begynnende immunitet: Etter 2 uker. Immunitetvarighet: 22 uker.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av svin for å redusere virusmengden i blod og lymfevev, og for å redusere mortalitet og vekttap assosiert med PCV2-infeksjon i løpet av produksjonsperioden.

Bivirkninger

Svært ofte sees forbigående lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, hovedsakelig i form av en hard, varm og noen ganger smertefull hevelse (≤10 cm i diameter). Forsvinner spontant i løpet av 14-21 dager. Systemiske overfølsomhetslignende reaksjoner opptrer svært ofte umiddelbart etter vaksinering. Disse kan resultere i mindre nevrologiske symptomer som tremor og/eller eksitasjon, og forsvinner vanligvis i løpet av minutter uten behandling. Svært ofte sees en forbigående økning i kroppstemperatur, (<1°C), inntil 2 dager etter vaksinering. Mindre vanlig forekommer økning i rektaltemperatur på 2,5°C som varer i <24 timer. Hos grisunger er nedstemthet og redusert fôrinntak i opptil 5 dager mindre vanlig. Vaksinering kan gi forbigående reduksjon i vekstraten umiddelbart etter vaksinering. I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå anafylaktiske reaksjoner, som kan være livstruende og kreve behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Unngå anbrudd av flere hetteglass. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Unngå kontaminasjon. Unngå bruk av vaksinasjonsutstyr med gummideler. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter et annet preparat.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

1 dose (2 ml) ved i.m. injeksjon i nakken, i området bak øret. Ved lave eller middels nivåer av maternale antistoffer mot PCV2 anbefales én enkelt vaksinasjon (2 ml) fra 3 ukers alder. Forventes høye nivåer av maternale antistoffer mot PCV2 anbefales følgende regime med 2 vaksinasjoner: Den 1. injeksjonen (2 ml) kan gis fra 3-5 dagers alder, den 2. injeksjonen (2 ml) 2-3 uker senere. Tilberedning/Håndtering: La vaksinen oppnå romtemperatur og rist godt før bruk. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 timer.

 

Pakninger

Porcilis PCV, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
svin 100 ml (hettegl.) 038262 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis PCV INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.07.2021


Sist endret: 18.03.2022