Tabell Z - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Zanamivir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ved influensaepidemier er oseltamivir førstevalg hos gravide

     
Zidovudin

Ingen holdepunkter for økt risiko for fosterskade. Se antivirale midler (Link)

     
Ziprasidon

Kliniske data mangler

     
Zofenopril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Zoledronsyre

Klinisk erfaring mangler

     
Zolmitriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Zolpidem

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes

     
Zonisamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Zopiklon

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes

     
Zuklopentixol

Se antipsykotika (Link)