Tabell R - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Radiofarmaka

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet

     
Raloksifen

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

     
Raltegravir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Raltitrexed

Se cytostatika (Link)

     
Ramipril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Ramucirumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Anti-angiogene egenskaper antas å kunne ha negativ effekt på utvikling av morkake og foster.

     
Ranitidin

Se H2-antagonister (Link)

     
Rasagilin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Rasburikase

Opplysninger mangler

     
Reboksetin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har gitt holdepunkter for embryotoksisk effekt

     
Regadenoson 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Regorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at regorafenib ikke bør brukes av gravide

     
Rekombinant humant insulin (Exubera)

Bør ikke brukes av gravide pga. hyppig induksjon av antistoffer mot insulin ved inhalasjon. Gravide bør bruke subkutant insulin

     
Remifentanil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Repaglinid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Resiner

Kan forhindre absorpsjon av vitaminer og viktige næringsstoffer

     
Retapamulin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering ved lokal behandling

     
Retigabin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika(Link)

          
Retinoider
  • Systemisk bruk: Isotretinoin og acitretin induserer med høy frekvens en rekke ulike misdannelser, bl.a. i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte. Dokumentasjonen er mest omfattende for effekten av isotretinoin. Pga. lang halveringstid må retinoider seponeres i lang tid før en ev. graviditet. Det er liten erfaring med systemisk tilførsel av tretinoin til gravide, men en må regne med risiko for fosterskade. Også A-vitamin selv (retinol) kan i svært høye doser virke teratogent

  • Lokal bruk: Systemisk absorpsjon av tretinoin er begrenset. Lokal bruk ser ikke ut til å representere risiko for misdannelser. Data mangler foreløpig for adapalen

Se også de enkelte virkestoffene: acitretin(Link),isotretinoin (Link), tretinoin (Link)

     
RhDNase (dornase alfa)

Se dornase alfa (Link)

     
Ribavirin

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist fosterskade. Akkumuleres intracellulært og elimineres langsomt. Effektiv prevensjon må benyttes både ved behandling av kvinner og menn og i inntil 7 måneder etter seponering. Se antivirale midler (Link)

     
Ribosiklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr.

     
Rifampicin

Teratogene effekter er observert i dyreforsøk. Enkelte data har tydet på økt risiko for intrauterin død og misdannelser også hos mennesker, men ubehandlet tuberkulose representerer antagelig en større risiko. Blødninger som følge av hypotrombinemi har vært rapportert hos nyfødte ved bruk i siste del av svangerskapet. Profylakse med vitamin K vil beskytte mot blødningsrisiko

     
Rilpivirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler(Link)

     
Riluzol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
RIMA

Se moklobemid(Link)

     
Rimeksolon

Se glukokortikoider (Link)

     
Rimonabant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Riociguat

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Risedronat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Risperidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Ritonavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Rituximab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. En må regne med placentapassasje og mulig tap av B-celler hos fosteret

     
Rivaroksaban

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Rivastigmin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Rizatriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Roflumilast 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Rokuron

Opplysninger mangler

     
Romiplostim

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ropinirol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ropivakain

Se lokalanestetika (Link)

     
Rosiglitazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Rosuvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

     
Rotigotin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Rubidomycin (= daunorubicin)

Se cytostatika (Link)

     
Rufinamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Rupatadin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Ruxolitinib

Kontraindisert hos gravide

     
Røntgenkontrastmidler

Vannløselige substanser som i liten grad krysser placenta. Klinisk erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Enkelte jodholdige kontrastmidler har forårsaket hypotyreoidisme hos nyfødte når de har vært brukt nær termin