Graviditet og legemidlerC1-esterasehemmer

Opplysninger mangler

Canakinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Cannabidiol

Se Nabiksimoler (Link)

Cannabinoider

Se Nabiksimoler (Link)

Capsaicin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Caspofungin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Cefaleksin

Se Cefalosporiner (Link)

Cefalosporiner

Generelt ansees cefalosporiner som trygge. Klinisk erfaring er begrenset med nyere preparater

Cefalotin

Se Cefalosporiner (Link)

Cefazolin

Se Cefalosporiner (Link)

Cefepim

Opplysninger mangler. Se Cefalosporiner (Link)

Cefiksim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se Cefalosporiner (Link)

Cefotaksim

Se Cefalosporiner (Link)

Ceftarolin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ceftazidim

Se Cefalosporiner (Link)

Ceftriakson

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se Cefalosporiner (Link)

Cefuroksim

Se Cefalosporiner (Link)

Celekoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade. Se NSAID (Link)

Cenegermin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ubetydelig systemisk opptak tilsier lav risiko.

Ceritinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Certolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponser i det nyfødte barnet kan ikke utelukkes

Cetirizin

Se Antihistaminer (H1‑antagonister) (Link)

Cetrorelix

Se GnRH‑analoger (Link)

Cetuximab

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig risiko for teratogen effekt

Cetylpyridin

Opplysninger mangler, men kan antas å absorberes i liten grad systemisk ved lokal bruk

Cidofovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler (Link)

Ciklesonid

Se glukokortikoider til lokal bruk Glukokortikoider (Link)

Ciklopiroks

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Absorberes i liten grad systemisk og kan derfor benyttes

Ciklosporin

Misdannelser er ikke påvist. Det foreligger rapporter om økt forekomst av spontanaborter og veksthemning, men årsakssammenhengen er uklar, pga. den underliggende sykdommen og samtidig annen legemiddelbruk.

Cilastatin

Opplysninger mangler

Cimetidin

Se H2‑antagonister (Link)

Cinacalcet

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ciprofloksacin

Se Fluorokinoloner (Link)

Cisatrakurium

Opplysninger mangler

Cisplatin

Se Cytostatika (Link)

Citalopram

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Se SSRI (Link)

COMT-hemmere

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Conestat alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Crisantaspase

Se Cytostatika (Link)

Cyanokobalamin (= vitamin B12)

Ingen kjent risiko

Cyproteron

Kan ha feminiserende effekt på guttefostre

Cytarabin

Se Cytostatika (Link)

Cytostatika

  • Kreftbehandling: Er skadelige for fosteret, særlig i 1. trimester. Det er beskrevet flere typer misdannelser, foruten intrauterin vekstrestriksjon og abort. I dyreforsøk har alle undersøkte cytostatika vist seg å være teratogene. Hvor stor risiko de ulike cytostatika (og kombinasjoner av disse) representerer, er vanskelig å avgjøre, fordi det er relativt få gravide kvinner som er behandlet med disse legemidlene. Ved behandling i 2. og 3. trimester er risikoen mindre, og det ser ut til at de fleste kvinner da føder velskapte barn. Imidlertid foreligger det hyppig intrauterin vekstrestriksjon, prematuritet og beinmargsdepresjon, og man kan ikke se bort fra muligheten for at det kan oppstå skader som er vanskelige å diagnostisere

  • Immunsuppresjon: Risiko for teratogen effekt er sannsynligvis mindre ved de lavere doser av cytostatika som benyttes ved immunsuppresjon. Azatioprin er best undersøkt og synes å være forholdsvist trygt. Det er mindre data for immunsuppressiv behandling med andre cytostatika, men siden disse er teratogene i høyere doser bør de unngås helt under svangerskapet