Graviditet og legemidlerJern

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

Jern III-verdig til parenteral administrasjon

Det finnes ingen velkontrollerte studier med bruk hos gravide. Bør unngås i første trimester

Jodofor/jod

Antas ikke å absorberes systemisk i nevneverdig grad

Joheksol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

Jopromid

Se røntgenkontrastmidler (Link)

Joxaglinsyre

Se røntgenkontrastmidler (Link)