Tabell U - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Ulipristal

Kontraindisert hos gravide

     
Unoproston

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostaglandiner (Link)

     
Ursodeoksykolsyre

Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i siste trimester

      
Uselektive hemmere av monoaminoksidase

Kasuistikker har gitt mistanke om teratogen effekt

      
Uselektive monoaminopptakshemmere

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Ustekinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler