Graviditet og legemidlerUlipristal

Kontraindisert hos gravide

Umeklidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Unoproston

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Prostaglandiner (Link)

Ursodeoksykolsyre

Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i siste trimester

Uselektive hemmere av monoaminoksidase

Kasuistikker har gitt mistanke om teratogen effekt

Uselektive monoaminopptakshemmere

Se Trisykliske antidepressiva (Link)

Ustekinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler