Tabell W - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Warfarin

Kontraindisert hos gravide. Se antikoagulantia, perorale (Link)