Graviditet og legemidlerWarfarin

Kontraindisert hos gravide. Se antikoagulantia, perorale (Link)