Mastipen vet.

VetPharma A/S

Benzylpenicillinprokain.

ATCvet-nr.: QJ51C E09

 INTRAMAMMARIER 300 mg til storfe: 1 intramammarie inneh.: Benzylpenicillinprokain, 300 mg (300 000 IE), vaselin 2500 mg, parafin til 10 g (hjelpestoffer).


Egenskaper

Klassifisering: Benzylpenicillin er et baktericid antibiotikum, og er betalaktaseømfintlig. Smalspektret, syrelabilt penicillin med baktericid effekt på grampositive bakterier.
Virkningsmekanisme: Hemmer celleveggsyntesen (peptidoglukansyntesen) og har derfor ingen effekt på bakterier i hvilefasen. Har ikke effekt på de fleste gramnegative bakterier. Gir liten resistensutvikling. Streptokokker som forårsaker mastitt er normalt sensitive for penicillin. Betalaktamaseproduserende bakteriestammer vil være resistente. MIC-verdier for følsomme bakterier er vanligvis <0,15 µg/ml.
Absorpsjon: Virkestoffet frigjøres i melken og fordeles derfra i kjertelvevet. Det påvises godt over terapeutisk konsentrasjon i juret i mer enn 24 timer etter administering. Ødem og eksudat fra melkekjertelen kan hemme fordelingen av penicillin i kjertelvevet. Det kan medføre at det ikke oppnås tilstrekkelige konsentrasjoner i vevet. Absorberes i liten grad fra juret.
Utskillelse: Hovedsakelig uendret ut i melken. Systemisk absorbert penicillin utskilles i uendret form via nyrene.

Indikasjoner 

Mastitt hos lakterende storfe forårsaket av penicillinfølsomme bakterier, etter initialbehandling med penicillin parenteralt. Preparatet kan brukes til drektige kyr.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for penicillin eller prokain.

Bivirkninger

Ved overfølsomhet for penicillin eller prokain kan det opptre bivirkninger som ødem, hudforandringer og anafylaktisk sjokk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

All bruk av antibiotika kan øke forekomsten av resistens overfor virkestoffet. Penicillin gir lite resistensutvikling, men det er likevel viktig at penicillin brukes til godkjente indikasjoner og i anbefalte doser.

Interaksjoner 

Den baktericide effekten av penicillin motvirkes ved samtidig behandling med bakteriostatisk virkende antibiotika som tetrasyklin og spiramycin.

Dosering 

Spenespissen rengjøres godt før applisering. Innholdet i en intramammarie injiseres i melkekjertelen 1 gang pr. døgn etter grundig utmelking. Masser spenen for å fordele preparatet jevnt. Det er sannsynlig at terapeutisk konsentrasjon av penicillin opprettholdes dersom kjertelen utmelkes flere ganger etter applisering av legemiddelet. Behandlingen gjentas i 4-5 dager. Initialt behandles kua også parenteralt med penicillin.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 84 timer. For kuer som melkes 2 ganger daglig innebærer dette at melk kan leveres til konsum f.o.m. den 7. melkingen etter siste behandling.
Slakt: 6 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved romtemperatur (<25°C). Beskyttes mot lys.

Andre opplysninger 

Personer med kjent hypersensitivitet for penicillin, andre betalaktamantibiotika eller prokain bør unngå berøring av preparatet.

Sist endret: 27.11.2013


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.11.2013


 

Pakninger og SPC


Mastipen vet., INTRAMAMMARIER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
300 mgstorfe5 × 10 g (intramammærsprøyte)076460SPC_ICONC
20 × 5 × 10 g (intramammærsprøyte)027429SPC_ICONC
40 × 5 × 10 g (intramammærsprøyte)027442SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.