Dexdomitor vet.

Orion


Analgetikum. Sedativ, α2-agonist.

QN05C M18 (Deksmedetomidin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,1 mg/ml og 0,5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Deksmedetomidinhydroklorid 0,1 mg, resp. 0,5 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent og selektiv α2-agonist, som hemmer utskillelsen av noradrenalin fra noradrenerge nevroner. Sympatisk nevrotransmisjon hindres og bevissthetsgraden synker.
Absorpsjon: God etter i.m. injeksjon, Tmax ca. 35 minutter hos hund og ca. 15 minutter hos katt.
Proteinbinding: >90%.
Fordeling: Vd 0,9 liter/kg. Passerer blod-hjernebarrieren.
Halveringstid: Hund: 40-50 minutter. Katt: 1 time. Forlenget t1/2 kan forventes ved overdoser eller når deksmedetomidin gis sammen med andre legemidler som påvirker blodomløpet i leveren.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin, i mindre grad i feces.

Indikasjoner 

Hund: Ikke-invasiv, lett til moderat smertefull behandling og undersøkelse som krever tvang, sedasjon og analgesi. Premedikasjon før induksjon og opprettholdelse av generell anestesi. I kombinasjon med butorfanol til dyp sedasjon og analgesi før medisinske og mindre kirurgiske prosedyrer. Katt: Ikke-invasiv, lett til moderat smertefull behandling og undersøkelse som krever tvang, sedasjon og analgesi. Premedikasjon før induksjon og opprettholdelse av generell anestesi.

Kontraindikasjoner 

Kardiovaskulære eller alvorlige systemiske lidelser. Kjent overfølsomhet for virkestoff eller hjelpestoffer. Skal ikke brukes til døende dyr.

Bivirkninger

Den α2-adrenerge effekten gir en reduksjon i hjertefrekvens og kroppstemperatur. Noen ganger kan midlertidig AV-blokk og redusert respirasjonsfrekvens forekomme. Initialt øker blodtrykket, så går det tilbake til det normale eller noe lavere. Oppkast kan forekomme 5-10 minutter etter injeksjon, noen ganger også i oppvåkningsfasen. Muskelskjelvinger kan forekomme under sedasjon. Slimhinnene kan bli bleke/blålige pga. perifer vasokonstriksjon og venøs O2-undermetning, men arteriell oksygenering er likevel normal. Andre effekter er bl.a. piloereksjon, svekkelse av motorikk og sekresjonsfunksjoner i mage-tarmkanalen, diurese og hyperglykemi. I kombinasjon med ketamin til katt kan det forekomme forstyrrelser i respirasjonsmønster, noen ganger AV-blokk eller ekstrasystole. I kombinasjon med butorfanol til hund kan det forekomme forstyrrelser i respirasjonsmønster, eksitasjon, hypersalivasjon, urinering, huderytem, plutselig oppvåkning eller forlenget sedasjon. Brady- og takyarytmier er også rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Nervøse, aggressive eller oppspilte dyr bør roes ned før behandlingen. Brukes med forsiktighet til eldre dyr. Behandlede dyr holdes varme både under inngrep og oppvåkning. God monitorering av respirasjon og hjertefunksjon anbefales, utstyr for manuell ventilasjon og oksygen bør være tilgjengelig. Hos katt kan uklarheter i hornhinnen forekomme, øynene bør beskyttes med øyesalve/øyedråper. Bruk til valper <16 uker og kattunger <12 uker er ikke undersøkt. Sikkerheten er ikke undersøkt hos avlshanner. Personer som håndterer preparatet bør unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner.

Interaksjoner 

Ved premedikasjon reduseres behovet for induksjonsmiddel betraktelig, mengden inhalasjonsanestetika til vedlikeholdsanestesi kan også reduseres. Samtidig bruk av antikolinergika bør skje med forsiktighet. Andre preparater som nedsetter funksjonen i CNS forsterker effekten av deksmedetomidin. Atipamezol reverserer raskt effekten av deksmedetomidin.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerheten er ikke tilstrekkelig dokumentert og bruk under drektighet/laktasjon anbefales derfor ikke.

Dosering 

Faste i 12 timer før administrering anbefales, vann kan gis. Hund: Opp til 375 μg/m2 kroppsoverflate i.v. og 500 μg/m2 kroppsoverflate i.m. Til premedikasjon: 125-375 μg/m2 kroppsoverflate 20 minutter før anestesiinduksjon. Dosen tilpasses typen kirurgi, inngrepets varighet og pasientens temperament. Ved bruk som premedikasjon reduseres mengden induksjonsmiddel betraktelig (propofol med ca. 30% og tiopental med ca. 60%), og det kan også gis mindre mengde inhalasjonsanestetika. Gir postoperativ analgesi i 0,5-4 timer.

Hund

 


Vekt

Deksmedetomidin
125 μg/m2 i.m./i.v.

Deksmedetomidin
375 μg/m2 i.m./i.v.

Deksmedetomidin
500 μg/m2 i.m.

(kg)

(μg/kg)

(ml)

(μg/kg)

(ml)

(μg/kg)

(ml)

Injeksjonsvæske 0,1 mg/ml:

2-3

9,4

0,2

28,1

0,6

40

0,75

3-4

8,3

0,25

25

0,85

35

1

4-5

7,7

0,35

23

1

30

1,5

5-10

6,5

0,5

19,6

1,45

25

2

10-13

5,6

0,65

16,8

1,9

 

 

13-15

5,2

0,75

 

 

 

 

15-20

4,9

0,85

 

 

 

 

Injeksjonsvæske 0,5 mg/ml:

2-3

9,4

0,04

28,1

0,12

40

0,15

3-4

8,3

0,05

25

0,17

35

0,2

4-5

7,7

0,07

23

0,2

30

0,3

5-10

6,5

0,1

19,6

0,29

25

0,4

10-13

5,6

0,13

16,8

0,38

23

0,5

13-15

5,2

0,15

15,7

0,44

21

0,6

15-20

4,9

0,17

14,6

0,51

20

0,7

20-25

4,5

0,2

13,4

0,6

18

0,8

25-30

4,2

0,23

12,6

0,69

17

0,9

30-33

4

0,25

12

0,75

16

1

33-37

3,9

0,27

11,6

0,81

15

1,1

37-45

3,7

0,3

11

0,9

14,5

1,2

45-50

3,5

0,33

10,5

0,99

14

1,3

50-55

3,4

0,35

10,1

1,06

13,5

1,4

55-60

3,3

0,38

9,8

1,13

13

1,5

60-65

3,2

0,4

9,5

1,19

12,8

1,6

65-70

3,1

0,42

9,3

1,26

12,5

1,7

70-80

3

0,45

9

1,35

12,3

1,8

>80

2,9

0,47

8,7

1,42

12

1,9


I kombinasjon med butorfanol (0,1 mg/kg): 300 μg/m2 kroppsoverflate i.m. Deksmedetomidin og butorfanol kan blandes i samme sprøyte. Kombinasjonen gir sedasjon og analgesi i løpet av 15 minutter, sedasjonen varer i minst 120 minutter og analgesien i minst 90 minutter etter administrering. Oppvåkning skjer i løpet av 3 timer.

Hund

Kombinert med butorfanol

Vekt

Deksmedetomidin 300 μg/m2 i.m.

(kg)

(μg/kg)

(ml)

(μg/kg)

(ml)

 

Injeksjonsvæske 0,1 mg/ml:

Injeksjonsvæske 0,5 mg/ml:

2-3

24

0,6

24

0,12

3-4

23

0,8

23

0,16

4-5

22,2

1

22,2

0,2

5-10

16,7

1,25

16,7

0,25

10-13

13

1,5

13

0,3

13-15

12,5

1,75

12,5

0,35

15-20

 

 

11,4

0,4

20-25

 

 

11,1

0,5

25-30

 

 

10

0,55

30-33

 

 

9,5

0,6

33-37

 

 

9,3

0,65

37-45

 

 

8,5

0,7

45-50

 

 

8,4

0,8

50-55

 

 

8,1

0,85

55-60

 

 

7,8

0,9

60-65

 

 

7,6

0,95

65-70

 

 

7,4

1

70-80

 

 

7,3

1,1

>80

 

 

7

1,2


Katt: 40 μg pr. kg kroppsvekt som eneste preparat til sedasjon/analgesi eller som premedikasjon. Ved bruk som premedikasjon reduseres mengden induksjonsmiddel betraktelig (propofol med ca. 50%). Alle anestetika til induksjon eller vedlikehold gis etter effekt. Sedativ og analgetisk virkning oppnås innen 15 minutter og varer i opptil 60 minutter etter administrering. Anestesi med ketamin (5 mg/kg) eller propofol (i.v. etter effekt) kan innledes 10 minutter etter at premedikasjonen er gitt. Sedasjonen kan reverseres med atipamezol, men tidligst 30 minutter etter at det er gitt ketamin.

Katt

Sedasjon/analgesi eller premedikasjon

Vekt

Deksmedetomidin 40 μg/kg i.m.

(kg)

(μg/kg)

(ml)

(μg/kg)

(ml)

 

Injeksjonsvæske 0,1 mg/ml:

Injeksjonsvæske 0,5 mg/ml:

1-2

40

0,5

40

0,1

2-3

40

1

40

0,2

3-4

 

 

40

0,3

4-6

 

 

40

0,4

6-7

 

 

40

0,5

7-8

 

 

40

0,6

8-10

 

 

40

0,7


Overdosering/Forgiftning

Ved symptomer på overdosering gis atipamezol. Hund: 10 × startdosen av deksmedetomidin (i μg/kg eller μg/m2), som ved en atipamezolkonsentrasjon på 5 mg/ml tilsvarer samme doseringsvolum som ble gitt av Dexdomitor 0,5 mg/ml eller 1/5 av doseringsvolumet for Dexdomitor 0,1 mg/ml. Katt: 5 × startdosen av deksmedetomidin (i μg/kg), som ved en atipamezolkonsentrasjon på 5 mg/ml tilsvarer halve doseringsvolumet som ble gitt av Dexdomitor 0,5 mg/ml eller 1/10 av doseringsvolumet for Dexdomitor 0,1 mg/ml. Atipamezol gis i.m. Ved høy serumkonsentrasjon av deksmedetomidin øker analgesien ved ytterligere doseøkninger, uten at sedasjonsgraden øker.

Oppbevaring og holdbarhet 

Beskyttes mot frost. Åpnet flaske er holdbar i 3 måneder ved 25°C.

 

Pakninger og SPC

Dexdomitor vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,1 mg/ml hund og katt 15 ml (hettegl.) 581106 C
10 × 15 ml (hettegl.) 371957
0,5 mg/ml hund og katt 10 ml (hettegl.) 028606 C
10 × 10 ml (hettegl.) 126264 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.09.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.05.2018