Revertor vet.

CP-Pharma


Antagonist til deksmedetomidin/medetomidin.

QV03A B90 (Atipamezol)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Atipamezolhydroklorid 5 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218) 1 mg, natriumklorid, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Selektiv alfa2-antagonist til medetomidin og deksmedetomidin, og opphever sederende virkning av disse.
Virkningsmekanisme: Potent og selektiv alfa2-adrenoseptorblokker som stimulerer frigjøring av noradrenalin både i CNS og perifert nervesystem.
Absorpsjon: Rask etter i.m. injeksjon. Maks. konsentrasjon i CNS etter 10-15 minutter.
Halveringstid: Ca. 1 time.
Metabolisme: Hovedsakelig gjennom oksidasjon i lever.
Utskillelse: Urin og feces.

Indikasjoner 

Oppheving av sedative virkninger av medetomidin og deksmedetomidin hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til avlsdyr eller dyr med lever- eller nyreskader.

Bivirkninger

Forbigående hypotensjon er sett de første 10 minutter etter injeksjon. I sjeldne tilfeller hyperaktivitet, takykardi, salivasjon, atypisk vokalisering, muskeltrekninger, oppkast, økt respirasjonsfrekvens, og ufrivillig urinering og avføring. Tilbakefall av sedasjon eller at oppvåkningstiden ikke reduseres etter injeksjon (svært sjeldne) kan forekomme. Ved bruk av lave doser hos katt for delvis oppheving av virkningen av medetomidin eller deksmedetomidin, bør man gardere seg mot mulig hypotermi (selv etter oppvåkning fra sedasjon).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Dyret skal ha tilsyn under oppvåkning. Mat og drikke skal ikke gis før dyret har fått tilbake normal svelgerefleks. Som følge av ulike doseringsanbefalinger bør det utvises forsiktighet ved bruk til andre dyr enn målartene. Hvis det er gitt andre sedativer enn medetomidin, bør det tas hensyn til at virkningen av disse kan vedvare etter oppheving av medetomidin/deksmedetomidin. Atipamezol opphever ikke virkningen av ketamin, noe som kan gi anfall hos hund og utløse kramper hos katt når det brukes alene. Gi derfor ikke atipamezol før 30-40 minutter etter administrering av ketamin. Se pakningsvedlegget for særlige forholdsregler for personer som gir preparatet til dyr.

Interaksjoner 

Samtidig administrering med andre sentraltvirkende preparater som diazepam, azepromazin eller opiater, er ikke anbefalt.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke klarlagt, bruk under drektighet og laktasjon er derfor ikke anbefalt.

Dosering 

Atipamezol gis 15-60 minutter etter medetomidin eller deksmedetomidin. Hund: Optimal dose atipamezol er 5 ganger høyere enn medetomidindosen og 10 ganger høyere enn deksmedetomidindosen, regnet i mg, men samme volum i ml av atipamezol 5 mg/ml skal benyttes, som en opprinnelig har brukt av medetomidin 1 mg/ml og deksmedetomidin 0,5 mg/ml. Se SPC eller pakningsvedlegget for doseringseksempler. Katt: Optimal dose atipamezol er 2,5 ganger høyere enn medetomidindosen og 5 ganger høyere enn deksmedetomidindosen, regnet i mg. Derfor skal det gis halvparten av volumet i ml av atipamezol 5 mg/ml, som en opprinnelig har brukt av medetomidin 1 mg/ml og deksmedetomidin 0,5 mg/ml. Se SPC eller pakningsvedlegget for doseringseksempler. Oppvåkningstid for hund og katt: Ca. 5 minutter, gjenvinning av mobilitet: Ca. 10 minutter. Administrering: Gis som i.m. enkeltdose. Dyret bør få hvile i rolige omgivelser etter injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forbigående takykardi og oppstemthet (hyperaktivitet og muskeltrekninger). Behandling: Hvis nødvendig kan symptomene reverseres med (deks)medetomidin gitt i lavere dosering enn vanlig klinisk dose.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakning for lysbeskyttelse. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Revertor vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml hund og katt 10 ml (hettegl.) 122257 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Revertor vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.07.2012


Sist endret: 29.03.2017