Porcilis Porcoli Diluvac Forte vet.

MSD Animal Health


Inaktivert vaksine mot E. coliinfeksjon hos gris.

QI09A B02 (Escherichiavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til svin: 1 dose (2 ml) inneh.: F4ab (K88ab) fimbrieadhesin ≥9 log2 Ab titer, F4ac (K88ac) fimbrieadhesin ≥5,4 log2 Ab titer, F5 (K99) fimbrieadhesin ≥6,8 log2 Ab titer, F6 (987P) fimbrieadhesin ≥7,1 log2 Ab titer, LT toksoid ≥6,8 log2 Ab titer, dl-α-tokoferolacetat 150 mg, polysorbat 80, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, simetikonemulsjon, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet av purker/ungpurker for å overføre til avkommet passiv immunitet mot E. coli-stammene som uttrykker fimbrieadhesinene F4ab, F4ac, F5 og F6, da disse er ansvarlig for adhesjon og virulens hos E. coli-stammene som forårsaker neonatal enterotoksikose (spedgrisdiaré) hos grisunger. Immunogenene er inkorporert i en adjuvans for å fremme en forlenget stimulering av immunitet. Nyfødte grisunger mottar passiv immunitet ved å innta kolostrum fra vaksinerte purker/ungpurker.

Indikasjoner 

Passiv immunisering av grisunger ved aktiv immunisering av purker og ungpurker for å redusere mortalitet og kliniske symptomer som diaré pga. neonatal enterotoksikose i de første levedøgn, forårsaket av de E. coli-stammer som uttrykker fimbrieadhesinene F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P).

Bivirkninger

Lett, forbigående økt kroppstemperatur (gjennomsnittlig 1°C, for noen opptil 3°C) innen 24 timer. Nedsatt fôropptak og nedstemthet på vaksinasjonsdagen hos ca. 10% av dyrene, dette vil normaliseres innen 1-3 dager. Forbigående lokal hevelse og rødhet på injeksjonsstedet hos ca. 5% av dyrene, som kan vare i minst 14 dager.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Syke og svake dyr skal ikke vaksineres. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Unngå kontaminering. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor at det ikke gis andre vaksiner innenfor et tidsrom av 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon med dette preparatet.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet.

Dosering 

1 dose er 2 ml. La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk. Vaksinen injiseres i.m. i nakken i området bak øret. Ristes godt før bruk. Grunnvaksinering: Til purker/ungpurker som tidligere ikke er vaksinert med dette preparatet skal det gis 1 injeksjon fortrinnsvis 6-8 uker før forventet tidspunkt for grising, fulgt av nok en injeksjon 4 uker senere. Revaksinering: En enkel revaksinering skal gis i andre halvdel av hver påfølgende drektighet, fortrinnsvis 2-4 uker før forventet tidspunkt for grising. Administrering: Til i.m. bruk.

Overdosering/Forgiftning

Ingen andre reaksjoner er observert enn de som er nevnt under bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 3 timer.

 

Pakninger

Porcilis Porcoli Diluvac Forte vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
svin 50 ml (hettegl.) 011862 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis Porcoli Diluvac Forte vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2011


Sist endret: 20.04.2018