Cerenia

Zoetis


Antiemetikum.

QA04A D90 (Maropitant )INJEKSJONSVÆSKE 10 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Maropitantsitratmonohydrat tilsv. maropitant 10 mg, sulfobutyleter-β-syklodekstrin (SBECD), metakresol, vann til injeksjonsvæsker.


TABLETTER 16 mg, 24 mg, 60 mg og 160 mg til hund: Hver tablett inneh.: Maropitantsitratmonohydrat tilsv. maropitant 16 mg, resp. 24 mg, 60 mg og 160 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje (E 110). Med delestrek.


Egenskaper

Klassifisering: Potent og selektiv nevrokinin-1-reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Virker i det emetiske senter i CNS gjennom å inhibere binding av substans P, den viktigste nevrotransmitteren i brekningsprosessen.
Absorpsjon: Ved oral engangsdose på 2 mg/kg oppnås Cmax (ca. 81 ng/ml) i løpet av 1,9 timer, og ved 8 mg/kg oppnås Cmax (ca. 776 ng/ml) i løpet av 1,7 timer. Ved s.c. injeksjon av 1 mg/kg oppnås Cmax hos hund (ca. 92 ng/ml) i løpet av 0,75 timer og hos katt (ca. 165 ng/ml) i løpet av 0,32 timer.
Proteinbinding: >99%.
Halveringstid: Injeksjonsvæske: 8,8 timer hos hund og 16,8 timer hos katt ved 1 mg/kg s.c. Tabletter: 4 timer ved 2 mg/kg og 5,5 timer ved 8 mg/kg.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: <1% via nyrene.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Hund: Behandling og forebygging av kvalme forårsaket av kjemoterapi, forebygging av oppkast, unntatt oppkast forårsaket av reisesyke, behandling av oppkast i kombinasjon med annen støttebehandling. Forebygging av perioperativ kvalme/oppkast og forbedret rekonvalesens etter generell anestesi med bruk av morfin. Katt: Forebygging av oppkast og reduksjon av kvalme, unntatt kvalme/oppkast forårsaket av reisesyke, behandling av oppkast i kombinasjon med annen støttebehandling. Tabletter: Hund: Forebygging av kvalme forårsaket av kjemoterapi, forebygging av oppkast forårsaket av reisesyke, forebygging og behandling av oppkast i forbindelse med bruk av Cerenia injeksjonsvæske og i kombinasjon med annen støttebehandling.

Bivirkninger

Smerte på injeksjonsstedet forekommer og er svært vanlig hos katt. Kjøleskapstemperatur på injeksjonsvæsken kan redusere smerten. Anafylaktisk reaksjon kan forekomme i meget sjeldne tilfeller. Oppkast kan av og til forekomme etter bruk av høyeste dose (8 mg/kg), oftest i løpet av 2 timer etter at tabletten er gitt.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet er ikke klarlagt hos hunder <16 uker for dosen 8 mg/kg, hos hunder <8 uker for dosene 1 og 2 mg/kg, eller hos katter <16 uker, brukes kun etter nytte-/risikovurdering. Brukes med forsiktighet ved leversykdom og til dyr som har/er disponert for hjertelidelser. Selv om tablettene har vist seg effektive mot kvalme er det anbefalt å innlede behandlingen med injeksjonsvæske, dersom frekvensen av oppkast er høy. Oppkast kan være tegn på alvorlig sykdom, det skal derfor gis nødvendig støttebehandling mens diagnostisk utredning pågår. Vask hendene etter bruk, unngå kontakt med øynene.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes sammen med kalsiumkanalantagonister, da maropitant har affinitet til kalsiumkanaler. Kan konkurrere med andre preparater med høy proteinbindingsgrad.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerheten er ikke klarlagt, brukes kun etter nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Hund og katt: Injeksjonsvæske: 1 mg/kg (tilsv. 1 ml/10 kg) injiseres s.c. eller i.v. 1 gang daglig i inntil 5 dager. Gis >1 time på forhånd ved forebygging, effekten varer i minst 24 timer. Dosen kan forsøksvis reduseres ved gjentatt behandling. Hund: Tabletter: Forebygging av kvalme forårsaket av kjemoterapi og behandling eller forebygging av oppkast, unntatt reisesyke: 2 mg/kg 1 gang daglig i inntil 14 dager. Gis >1 time på forhånd ved forebygging, effekten varer i ca. 24 timer. Forebygging av oppkast pga. reisesyke: 8 mg/kg 1 gang daglig i inntil 2 dager. Gis >1 time før reisen starter, effekten varer i minst 12 timer. Administrering: Tabletter: Et lett måltid eller en godbit anbefales før tablettene gis, langvarig faste på forhånd bør unngås. Tablettene skal ikke gis samtidig med mat, det kan forsinke oppløsningen og dermed virkningen. Dosen kan ev. reduseres ved gjentatt behandling. Injeksjonsvæske: Til s.c. eller i.v. bruk. I.v. injeksjon gis som en enkelt bolus. Skal ikke blandes med andre preparater eller væsker.

Overdosering/Forgiftning

Injeksjonsvæske: Hunder og unge katter tolererer godt dagsdoser på opp til 5 mg/kg i 15 dager. Tabletter: Godt tolerert i dagsdoser på opptil 10 mg/kg i 15 dager. Doser >20 mg/kg kan gi oppkast, forøket spyttsekresjon og vandig avføring.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppdelt tablett er holdbar i 2 dager. Holdbarhet etter anbrudd av hetteglass: 60 dager.

Andre opplysninger 

Injeksjonsvæsken bør ikke blandes med andre preparater.

 

Pakninger og SPC

Cerenia, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/ml hund og katt 20 ml (hettegl.) 565685 C

Cerenia, TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
16 mg hund 4 stk. (blister) 174503 C
24 mg hund 4 stk. (blister) 171765 C
60 mg hund 4 stk. (blister) 149525 C
160 mg hund 4 stk. (blister) 530483 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.06.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.02.2020