Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakT

Tagitol V mikst susp 40 % w/v «E-Z-EM»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tamoxifen al tab 20 mg «Aliud Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tamoxifen sandoz tab 20 mg «Sandoz AS»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tapclob mikst 10 mg/5 ml «Martindale Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tapclob mikst 5 mg/5 ml «Martindale Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tardocillin 1200 inj væske, susp 1,2 mill E «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tardocillin 1200 macure inj væske, susp 1,2 mill E «Infectopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tardocillin 1200 unimedic inj væske, susp 1,2 mill E «Infectopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Targocid pulv+væske til inj/inf oppl 400 mg «Genzyme»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tarmed sjampo 4 % w/w «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Taro-Testosterone kaps 40 mg «Taro Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tasmar tab 100 mg «Meda AS»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tationil pulv+væske til inj væske 600 mg «Teofarma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tauro kaps 250 mg «Teofarma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavanic orifarm inf, oppl 5 mg/ml «Orifarm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavanic specific tab 500 mg «Sanofi-aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavanic tab 500 mg «Sanofi-Aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavegil inj, oppl 2 mg/2 ml «Gebro Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavegyl inj, oppl 1 mg/ml «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavegyl tab 1 mg «Novartis (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavegyl tab 1 mg «Centrafarm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavlesse tab 100 mg «Grifols»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavlesse tab 150 mg «Grifols»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavor Expidet smeltetab 1 mg «Pfizer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavor Expidet smeltetab 2,5 mg «Pfizer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tavu øyedr, oppl 50 mikrog/ml/5 mg/ml «Pfizer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Teglutik mikst susp 5 mg/ml «Italfarmaco»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Temesta Expidet smeltetab 1 mg «Pfizer (3)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Temesta Expidet smeltetab 2,5 mg «Pfizer (3)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Temesta tab 1 mg «PFIZER AS»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Temesta tab 2,5 mg «PFIZER AS»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tenutex liniment, emul 20 mg/g/225 mg/g «Bioglan AB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Terbasmin mikst oppl 0,3 mg/ml «Laboratorios ERN»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Terbinafine aurobindo tab 250 mg «Aurobindo Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Testosteron-Depot eifelfango inj, oppl 250 mg/ml «Eifelfango»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Testosteron-Depot galen inj, oppl 250 mg/ml «Galen Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tetagam P inj, oppl «CSL Behring»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tetmodis tab 25 mg «AOP Orphan Pharmaceuticals AG (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tetracaine Minims bausch & lomb øyedr, oppl 0,5 % w/v «Bausch & Lomb»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tetracycline tab 250 mg «Intrapharm Laboratories»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tetravac inj væske, susp «Sanofi Pasteur»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Teva-Clonidine tab 0,025 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Teva-Prazosin tab 1 mg «Teva»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Teva-Prazosin tab 5 mg «Teva»

Legemiddel på godkjenningsfritak

THC drops stenocare mikst oppl 30 mg/ml/0,1 mg/ml «Stenocare»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Theralene dråper, oppl 4 % w/v «Laboratoire X.O»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thermogene impreg kompress «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thiola tab 100 mg «Desitin»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thioridazine HCl mylan tab 100 mg «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thioridazine Hydrochloride mylan tab 25 mg «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thioridazine Hydrochloride mylan tab 50 mg «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thioridazin-neuraxpharm tab 25 mg «Neuraxpharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thrombin-JMI pulv+væske til lin oppl 5000 IU «GenTrac»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thybon tab 20 mikrog «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thyreoid glostrup tab 125 mg «Glostrup Apotek»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thyreoid glostrup tab 60 mg «Glostrup Apotek»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thyroid erfa tab 125 mg «Erfa»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thyroid erfa tab 30 mg «Erfa»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thyroid erfa tab 60 mg «Erfa»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Thyrotardin pulv+væske til inj væske 103,4 mikrog «Sanofi-aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tianeurax tab 12,5 mg «Neuraxpharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tiapridex tab 100 mg «sanofi-aventis (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tiberal tab 500 mg «Laboratoires SERB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tildiem LA depotkaps, hard 300 mg «Aventis Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tildiem Retard depottab 120 mg «Aventis Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Timolol maleate mylan tab 10 mg «Mylan (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Timoptol LA gel-forming øyedr, oppl 0,25 % w/v «Santen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Timoptol LA gel-forming øyedr, oppl 0,5 % w/v «Santen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Timox mikst susp 60 mg/ml «Desitin»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tioguanine farma mondo tab 40 mg «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tioguanine tab 40 mg «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tisercin specific inj/inf, oppl 25 mg/ml «EGIS Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

TNKase pulv+væske til inj oppl 50 mg «Hoffmann-La Roche Inc»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tobi inh væske, oppl 300 mg/dose «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tobi Podhaler inh pulv, kaps 28 mg «Mylan Ireland Limited»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tobrex Depot depotøyedr, oppl 3 mg/ml «Novartis Healthcare A/S»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tofranil tab 25 mg «Amdipharm Limited (1)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tolterodinetartraat aurobindo SR depotkaps, hard 2 mg «Aurobindo Pharma Limited»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tolterodinetartraat aurobindo SR depotkaps, hard 4 mg «Aurobindo Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tolzurin depotkaps, hard 4 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Topicale Assorted Flavour dentalgel

Legemiddel på godkjenningsfritak

Topicale Raspberry dentalgel

Legemiddel på godkjenningsfritak

Toradol inj, oppl 30 mg/ml

Legemiddel på godkjenningsfritak

Torem tab 10 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Toxogonin inj, oppl 250 mg/ml «Merck (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Toxogonin nordic pill inj, oppl 250 mg/ml «SERB S.A.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tracafour tab 500 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tracrium inj/inf, oppl 10 mg/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tramadol aliud dråper, oppl 100 mg/ml «Aliud Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tramadol ratiopharm inj, oppl 100 mg/2 ml «Ratiopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tramadol stada dråper, oppl 100 mg/ml «Stada»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tramadol-ratiopharm dråper, oppl 100 mg/ml «Ratiopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tramal inj/inf, oppl 100 mg/2 ml «Grünenthal»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tramal long depottab 50 mg «Grünenthal»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Transtec depotplaster 35 mikrog/time «Grünenthal»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Transtec depotplaster 70 mikrog/time «Grünenthal»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tranylcypromin aristo tab 10 mg «Aristo Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tranylcypromine tab 10 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trasylol inj/inf, oppl 10000 KIU/ml «Nordic Group»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trazodon hexal tab 100 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Treo comp tab 500 mg/50 mg/30 mg «Meda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

TRH ferring inj, oppl 0,2 mg/ml «Ferring GmbH (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Triam winthrop inj væske, susp 10 mg/ml «Winthrop Médicaments (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

TriamHEXAL inj væske, susp 10 mg/ml «Hexal»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trias-C dråper «Heel»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tri-B-100 tab «Douglas laboratories»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trilafon tab 2 mg «MSD»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trilafon tab 4 mg «Neopharmed Gentili»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trilafon tab 8 mg «Neopharmed Gentili»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trilafon unimedic tab 2 mg «Neopharmed Gentili»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trilafon unimedic tab 4 mg «Neopharmed Gentili»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trilafon unimedic tab 8 mg «Neopharmed Gentili»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trimesolphar kons til inf oppl 80 mg/ml/16 mg/ml «Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trimopan mikst susp 10 mg/ml «Orion Corporation - Espoo»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Trispan inj væske, susp 20 mg/ml «Medexus»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Tropicamide Minims bausch & lomb øyedr, oppl 1 % w/v «Bausch & Lomb»

Legemiddel på godkjenningsfritak

True Test 36 plaster til provok test «Mekos Laboratories»

Legemiddel på godkjenningsfritak

True Test 36 specific plaster til provok test «Smartpractise Denmark»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Turixin nesesalve 2 % «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Typhim Vi inj, oppl 25 mikrog/sprøyte «Sanofi Pasteur»

Legemiddel på godkjenningsfritak