Tetracyclin

Actavis

Bredspektret antibiotikum.

ATC-nr.: J01A A07

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01A A07
Tetrasyklin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tetrasyklin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tetrasyklin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tetrasyklin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.01.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg: Hver tablett inneh.: Tetrasyklinhydroklorid 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer, chlamydier, mycoplasmer, spiroketer, rickettsier og actinomyceter. Alvorlige tilfeller av rosacea og acne vulgaris der annen terapi ikke har ført frem.

Dosering

Voksne: 2 tabletter 2 ganger i døgnet med 12 timers mellomrom eller 1 tablett 4 ganger i døgnet. I alvorlige tilfeller kan dosen dobles. Langtidsbehandling av rosacea og acne vulgaris: 1-2 tabletter i døgnet.
Barn: 10 mg/kg 2 ganger i døgnet (se Forsiktighetsregler).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Kontraindisert.
Administrering: Skal ikke tas samtidig med melk, jernpreparater eller syrenøytraliserende midler. Svelges hele med rikelig drikke. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt lever-/nyrefunksjon. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Kan pga. sin affinitet til kalsium i voksende benvev, tenner og tannanlegg gi irreversible forandringer i emalje og tannsubstans, og reversible forandringer av benvev. Effekten er størst hos barn <12 år, hvor preparatet bare må brukes unntaksvis og på klare indikasjoner. Pga. risiko for svak nevromuskulær blokade, bør forsiktighet utvises ved myasthenia gravis. Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling pga. mulighet for økt fotosensibilitet. Etseskader i øsofagus kan forekomme. Risikoen reduseres hvis tablettene tas med rikelig drikke (ikke melk). Bilkjøring og bruk av maskiner: Antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01A A07
Det bør gå minst 3 timer mellom inntak av tetrasyklin og peroralt jern, kalsium eller sink. Kombinasjon med antacida eller didanosintabletter bør unngås. Ved langtidsbehandling med tetrasykliner er det vist hemming av protrombinaktiviteten. Reduksjon av antikoagulantiadosen kan være nødvendig. Samtidig bruk av diuretika øker risiko for tetrasyklinutløst ureastigning. Probenecid hemmer tubulær sekresjon av tetrasykliner.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Forårsaker irreversible tannskader og kan inkorporeres i benvev hos fosteret. Gravide er særlig følsomme for tetrasyklinindusert leverskade ved høye doser. Mulig økning av mindre misdannelser (inguinalbrokk, hypospadi) ved bruk i 1. trimester. Dyrestudier viser ikke entydige resultater angående teratogenisitet.
Amming: Går over i morsmelk. Forholdet melk:plasma er 0,25-1,5. Teoretisk risiko for påvirkning av tenner og ben hos barnet. Tetrasykliner er ikke påvist i barnets serum. Risiko for påvirkning av barnets munn- og tarmflora kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.
Tetrasykliner og glycylsykliner|Tetrasykliner

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, brekninger, diaré. Øvrige: Misfarging av tannemaljen hos barn. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Allergiske hudreaksjoner, fotosensibilisering. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Hemolytisk anemi, trombocytopeni, nøytropeni, eosinofili. Gastrointestinale: Pseudomembranøs kolitt, glossitt, stomatitt, proktitt. Kjønnsorganer/bryst: Vaginitt. Lever/galle: Levertoksisitet ved nedsatt nyrefunksjon. Nevrologiske: Benign intrakraniell trykkstigning. Øvrige: Overvekst av resistente mikroorganismer, overfølsomhetsreaksjoner. Utgått holdbarhet kan gi Fanconi-lignende syndrom.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Relativt lav akutt toksisitet.
Symptomer: Kvalme, oppkast, diaré.
Behandling: Ventrikkeltømming, aktivt kull. Dialyse kan vurderes ved massiv overdosering og nyresvikt.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For tetrasykliner J01A

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismenes proteinsyntese.
Absorpsjon: Optimalt 77%. Terapeutisk serumkonsentrasjon (1 μg/ml) nås innen 1 time. Cmax (3,5 μg/ml) nås etter ca. 3-4 timer ved enkeltdose 500 mg (ev. 1,5-2 μg/ml etter 250 mg).
Proteinbinding: Ca. 30%.
Fordeling: Vd: Ca. 1,5 liter/kg. Tetrasyklin fordeles til de fleste vev, og akkumuleres i lever, milt, benmarg, ben, tannben og i emaljen til tannanlegg.
Halveringstid: Ca. 10 timer (etter enkeltdose). Clearance: 1,67 ml/minutt/kg.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Via urin og feces. I løpet av 24 timer utskilles 60% i urin.

Sist endret: 12.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.05.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Tetracyclin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
250 mg32 stk. (boks)
135228
Blå resept
Byttegruppe
70,60CSPC_ICON
100 stk. (boks)
157511
Blå resept
Byttegruppe
143,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

aerob: I nærvær av oksygen. Innen medisinen angir ordet oftest en egenskap hos bakterier som innebærer at de krever oksygen i sitt nærmiljø for å kunne overleve. Det motsatte er ordet anaerob.

anaerob: Betyr oksygenfri. I medisinen er ordet oftest en karakteristikk av bakterier, som innebærer at de kan leve selv om det ikke er oksygen i miljøet deres. Det motsatte er aerob.

chlamydia (klamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

øsofagus: Spiserør