Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakR

Rabipur pulv+væske til inj oppl > 2,5 IE/dose «Bavarian Nordic A/S»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Radiogardase-Cs kaps 500 mg «HEYL Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranexa depottab 375 mg «Berlin-Chemie AG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranexa depottab 500 mg «Berlin-Chemie AG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranitidin tab 300 mg «Aliud Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranitidine brusetab 150 mg «Sovereign»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranitidine brusetab 300 mg «Sovereign»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranitidine rosemont mikst 150 mg/10 ml «Rosemont Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranitidine tab 150 mg «Bristol Laboratories»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranitidine tab 150 mg «Eurogenerics»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranitidine tab 300 mg «Eurogenerics»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ranitidine tab 300 mg «Accord Healthcare»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rasilez tab 150 mg «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rasilez tab 300 mg «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

ReadiSorb Liposomal Glutathione mikst «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rebetol mikst oppl 40 mg/ml «MSD»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Red Yeast Rice solaray kaps «Solaray»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Reflectant Sun Screen Beige krem «Tayside Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Reflectant Sun Screen Coffee krem «Tayside Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Reflectant Sun Screen Coral Pink krem «Tayside Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Regitine inj, oppl 10 mg/ml «ACE Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Relefact LH-RH inj, oppl 0,1 mg/ml «Hoechst Marion Rousell»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Relistor inj, oppl 12 mg/0,6 ml «PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Remifentanil pulver til konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning 5 mg «Wockhardt»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Renavit tab «RenaCare»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Renavit tab «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Renodoron weleda tab «Weleda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Resochin tab 250 mg «Bayer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Restasis øyedr, emul 0,05 % «Allergan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Retirides krem 0,05 % «Ferrer Internacional S.A.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Retirides krem 0,1 % «Ferrer Internacional S.A.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Retrovir kaps 100 mg «ViiV Healthcare»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Retrovir kons til inf oppl 10 mg/ml

Legemiddel på godkjenningsfritak

Retrovir mikst 100 mg/10 ml

Legemiddel på godkjenningsfritak

Revcovi inj, oppl 1,6 mg/ml «Chiesi»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Riamet tab 20 mg/120 mg «Novartis (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Riboflavin solgar tab 50 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ridaura kaps 3 mg «Xediton Pharmaceuticals Inc»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ridaura tab 3 mg «Astellas Pharma (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ridutox pulv+væske til inj væske 600 mg «SoSe Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rifadin mikst susp 100 mg/5 ml «sanofi-aventis (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rifadin mikst susp 20 mg/ml «Genzyme»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rifadin pulv+væske til inf oppl 600 mg «Sanofi-aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rifater euromedica tab 120 mg/50 mg/300 mg «sanofi-aventis (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rifater tab 50 mg/120 mg/300 mg «Sanofi-aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rifater tab 50 mg/120 mg/300 mg «Sanofi»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rifinah euromedica tab 150 mg/100 mg «Sanofi-aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rifinah tab 300 mg/150 mg «Genzyme»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Riluzol actavis tab 50 mg «Actavis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rimactane kaps 300 mg «Sandoz A/S»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rimstar tab «Sandoz»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ringer-lactat inf, oppl «Fresenius Kabi»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Risperidon krka smeltetab 1 mg «KRKA Sverige AB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Risperidon krka smeltetab 2 mg «KRKA Sverige AB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Risperidon sandoz smeltetab 1 mg «Sandoz»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Risperidon sandoz smeltetab 2 mg «Sandoz»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Risperidon tab 2 mg «Stada»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Risperidon tab 3mg tab 3 mg «Aliud Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rivotril dråper, oppl 2,5 mg/ml «Roche (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rivotril kons+væske til inj oppl 1 mg/ml «Cheplapharm Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rivotril unimedic kons+væske til inj oppl 1 mg/ml «Cheplapharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Roaccutane kaps 10 mg «Roche (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rohypnol tab 1 mg «Cheplapharm Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ropinirol mylan tab 0,5 mg «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ropinirol mylan tab 2 mg «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

RotaTeq mikst oppl

Legemiddel på godkjenningsfritak

Roxithromycin tab 150 mg «Aliud Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rythmodan LP depottab 250 mg «Sanofi-aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rythmodan LP depottab 250 mg «Sanofi-aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rytmonorm tab 150 mg «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Rytmonorm tab 300 mg «Abbott»

Legemiddel på godkjenningsfritak