Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakX

Xalcom øyedr, oppl 50 mikrog/ml/5 mg/ml «Upjohn»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xanax tab 1 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xatral SR depottab 5 mg «Sanofi-aventis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xeloda tab 500 mg «Cheplapharm Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xenazine tab 25 mg «Alliance Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xeplion depotinj væske, susp 25 mg/sprøyte

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xeplion nordic pill depotinj væske, susp 25 mg/sprøyte «Janssen-Cilag International N.V.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xiaflex pulv+væske til inj oppl 0,9 mg «Auxilium»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xifaxan tab 200 mg «Norgine»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xiidra øyedr, oppl 5 % w/v «Shire»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xolair pulv til inj væske, oppl 150 mg «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xonvea enterotab 10 mg/10 mg «Alliance Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

X-Prep mikst «Mundipharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xromi farma mondo mikst oppl 100 mg/ml «Nova Laboratories»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xromi mikst oppl 100 mg/ml «Nova Laboratories»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylanaest mit Epinephrin inj, oppl 1 % w/v/0,005 mg/ml «Gebro Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocain aspen inj, oppl uten konserveringsmiddel 10 mg/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocain inj, oppl 10 mg/ml «AstraZeneca (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocain-Adrenalin aspen inj, oppl 20 mg/ml/5 mikrog/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocain-Adrenalin euromedica inj, oppl 20 mg/ml/5 mikrog/ml «AstraZeneca»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocain-Adrenalin inj, oppl 10 mg/ml/5 mikrog/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocain-Adrenalin inj, oppl 20 mg/ml/5 mikrog/ml «AstraZeneca (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocaine with adrenaline aspen inj, oppl 2 % w/v/5 mikrog/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocaine with epinephrine inj, oppl 1 % w/v/0,005 mg/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocaine-Adrenaline inj, oppl 10 mg/ml/5 mikrog/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocaine-Adrenaline inj, oppl 10 mg/ml/5 mikrog/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xylocard inj, oppl 20 mg/ml «AstraZeneca (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Xyloneural forte inj, oppl 2 % «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak