Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakE

Efavirenz sandoz tab 600 mg «Sandoz A/S»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Efflumidex øyedr, susp 1 mg/ml «Allergan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Effortil tab 5 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Efudix krem 5 % «Meda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Efudix specific krem 50 mg/g «Meda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Efudix specific salve 5 % w/w «Meda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eldepryl tab 10 mg «Orion Corporation»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eldepryl tab 10 mg «Orion Corporation»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eldisine farma mondo pulv til inj væske, oppl 5 mg «Stada»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eldisine orifarm pulv til inj væske, oppl 5 mg «EG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eldisine pulv til inj væske, oppl 5 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eletriptan mylan tab 40 mg «Mylan AB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Elidel krem 10 mg/g «MEDA Pharma GmbH & Co KG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eligard Semestral pulv+væske til inj oppl 45 mg «Astellas Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Elmiron kaps 100 mg «bene-Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Elocon liniment, oppl 0,1 % «Merck Sharp & Dohme B.V.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

EMB-Fatol tab 100 mg «Riemser Pharma GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Emgesan tab 250 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Emthexate PF inj, oppl 2,5 mg/ml «Pharmachemie»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Enalaprilat hikma inj, oppl 2,5 mg/2 ml «Hikma Farmaceutica»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Enalaprilat inj, oppl 1,25 mg/ml «Bedford Laboratories»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Enfamil AR pulv

Legemiddel på godkjenningsfritak

Epanutin kaps 100 mg «Pfizer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

EpiPen inj, oppl 300 mikrog/penn «Meda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Epistatus munnvann oppl 10 mg/ml «Special Products Ltd»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Erbitux inf, oppl 5 mg/ml «Merck»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Erbitux inf, oppl 5 mg/ml «Merck Europe B.V.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ercoril tab 15 mg «Medic»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eremfat farma mondo pulv til inf væske oppl 300 mg «Riemser Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eremfat pulv til inf væske 300 mg «Riemser Pharma GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eremfat specific pulv til inf væske oppl 300 mg «Riemser Pharma GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eremfat specific pulv til inf væske oppl 600 mg «Riemser Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eremfat tab 150 mg «Riemser Pharma GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eremfat tab 300 mg «Riemser Pharma GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eremfat tab 450 mg «Riemser Pharma GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ergenyl chrono depottab 300 mg «sanofi-aventis (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ergocalciferol rph inj, oppl 300000 E/ml «RPH Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Erwinase campus pulv til inj /inf væske, oppl 10000 E «Porton Biopharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Erwinase pulv til inj /inf væske, oppl 10000 E «Porton Biopharma Limided»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Erysidoron 1 weleda dråper, oppl «Weleda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Erythrocine tab 250 mg «Amdipharm Ltd»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eskazole tab 400 mg «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Espranor smeltetab 2 mg «Martindale Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Espranor smeltetab 8 mg «Martindale Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estalis depotplaster 50 mikrog/24 timer/250 mikrog/24 timer «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estalis depotplaster 50 mikrog/24 timer/250 mikrog/24 timer «Novartis Pharma GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estradot depotplaster 25 mikrog/24 timer «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estradot depotplaster 37,5 mikrog/24 timer «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estramon depotplaster 100 mikrog/24 timer «Hexal AG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estramon depotplaster 25 mikrog/24 timer «Hexal AG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estramon depotplaster 37,5 mikrog/24 timer «Hexal AG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estramon depotplaster 50 mikrog/24 timer «Hexal AG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estramon depotplaster 75 mikrog/24 timer «Hexal AG»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estring vag innlegg 7,5 mikrog/24 timer «Paranova Danmark»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estrofem tab 2 mg «Novo Nordisk A/S (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estrofem tab 2 mg «Novo Nordisk»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Estrogel gel 0,6 mg/g «Leiras Oy (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Esucos tab 25 mg «UCB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Etalpha inj, oppl 2 mikrog/ml «LEO Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Etalpha inj, oppl 2 mikrog/ml «Cheplapharm Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Etanol inj, oppl 45 % «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ethinyl-Oestradiol effik tab 50 mikrog «Laboratories Effik»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Etinilestradiolo enterotab 50 mikrog «IBSA Farmaceutici»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eto-GRY kons til inf oppl 20 mg/ml «Teva GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Etopophos farma mondo pulv til inf væske 100 mg «Cheplapharm Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Etopophos orifarm pulv til inf væske oppl 100 mg «Cheplapharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Etoposide accord kons til inf oppl 20 mg/ml «Accord Healthcare»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Etoposide sandoz kons til inf oppl 20 mg/ml

Legemiddel på godkjenningsfritak

Euphrasia D3 weleda øyedr, oppl «Weleda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Euphrasia wala øyedr «Wala»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eurartesim tab 40 mg/320 mg «Sigma-Tau»

Legemiddel på godkjenningsfritak

European baseline series s-1000 medisinert plaster «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Eusaprim kons til inf oppl 80 mg/ml/16 mg/ml «Aspen»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Evorel depotplaster 25 mikrog/24 timer «Janssen-Cilag»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Evoxac kaps 30 mg «Daiichi Sankyo»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ez-Cat Bariumsulfat mikst susp «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ezetimib/Simvastatin glenmark tab 10 mg/40 mg «Glenmark Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

E-Z-Gas brusegranulat 0,04 g «E-Z-EM»

Legemiddel på godkjenningsfritak

E-Z-HD pulv til mikst, susp 984,5 mg/g «E-Z-EM»

Legemiddel på godkjenningsfritak

E-Z-Paste oralpasta 60 % «E-Z-EM»

Legemiddel på godkjenningsfritak