Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakO

Octreotid bendalis inj/inf, oppl 0,2 mg/ml «Bendalis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ofloxacin-ratiopharm tab 200 mg «Ratiopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Olanzapin-ratiopharm tab 7,5 mg «Ratiopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Olbetam kaps 250 mg «Pfizer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Olbetam kaps 250 mg «Pfizer (3)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Omegaven inf, emul «Fresenius Kabi»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Omeprazole genoptim kaps 20 mg «Synoptis Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Omeprazol-ratiopharm NT enterokaps 20 mg «Ratiopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Omni-Sorb øyedr, oppl 5 % «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ondansetron bluefish smeltetab 4 mg «Bluefish Pharmaceuticals AB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ondansetron lannett mikst oppl 0,8 mg/ml «Lannett»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ondansetron trans mikst oppl 0,8 mg/ml

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oralair startpakning sublingvaltab «Stallergenes»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oralair startpakning sublingvaltab «Stallergenes»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oralair sublingvaltab «Stallergenes»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oramorph dråper, oppl 20 mg/ml

Legemiddel på godkjenningsfritak

Orap forte tab 4 mg «Janssen-Cilag (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Orap tab 1 mg «Eumedica Pharmaceuticals GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Orap tab 1 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Orap tab 4 mg «Janssen-Cilag»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Orencia inj, oppl 125 mg/sprøyte «Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (1)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Orfiril mikst oppl 60 mg/ml

Legemiddel på godkjenningsfritak

Orfiril Saft mikst oppl 60 mg/ml «Desitin»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ortoton tab 750 mg «Recordati»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Orudis stikkpille 100 mg «Aventis Pharma (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ospen 400 sirup 400000 IE/5 ml «Sandoz»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ospolot tab 200 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ospolot tab 50 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

OsvaRen tab 435 mg/235 mg «Fresenius Medical Care»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oxandrolone par pharm tab 2,5 mg «Upsher-Smith»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oxapax tab 15 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oxazepam tab 10 mg «Actavis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oxazepam tab 15 mg «Actavis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oxsoralen Euromedica kaps 10 mg «G.L. Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oxsoralen kaps 10 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oxybutynine biogaran tab 5 mg «Biogaran»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Oxytetracycline tab 250 mg «Actavis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ozempic inj, oppl 1 mg/0,74 ml «Novo Nordisk A/S»

Legemiddel på godkjenningsfritak