Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakK

Kalium hausmann brusetab 1700 mg/1440 mg «Doetsch Grether»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kalium verla granulat til mikst, oppl 20 mmol «Verla-Pharm Arzneimittel»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kaliumiodid lannacher tab 65 mg «Lannacher»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kaliumjodid recip tab 65 mg «Recip (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kapvay depottab 0,1 mg «Concord Pharmaceutical»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Katadolon kaps 100 mg «AWD Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

KA-Vit dråper, emul 20 mg/ml «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

KA-Vit euromedica dråper, emul 20 mg/ml «Infectopharm Arzneimittel und Consilium»

Legemiddel på godkjenningsfritak

KA-Vit nordic prime dråper, emul 20 mg/ml «Infectopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ka-Vit unimedic dråper, emul 20 mg/ml «Infectopharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kemadrin tab 5 mg «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kenacort A orabase pasta 0,1 % «Dermapharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kenacort-A 10 inj væske, susp 10 mg/ml «Bristol-Myers Squibb»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kenacort-A 10 inj væske, susp 10 mg/ml «Dermapharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kentera depotplaster 3,9 mg/24 timer «Teva B.V.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ketamin abcur inj, oppl 10 mg/ml «Abcur AB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ketek tab 400 mg «sanofi-aventis (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ketensin inj væske 5 mg/ml «Pharmacia»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ketogan tab 5 mg/25 mg «Pharmacia»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ketovite Liquid mikst oppl «Rosemont Pharmaceuticals Ltd.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ketovite tab «Essential Pharmaceuticals Limited»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Keveyis tab 50 mg «Taro Pharmaceutical Industries, Ltd.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

KidMel mikst 1 mg/ml «Special Products»

Legemiddel på godkjenningsfritak

KidNaps mikst 1 mg/ml «Special Products»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kinin apl pulv til inf væske oppl 600 mg «Apoteket Produktion & Laboratorier AB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kinito tab 50 mg «Zentiva k.s.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Klacid granulat til mikst, susp 25 mg/ml «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Klacid granulat til mikst, susp 50 mg/ml «Mylan»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kliogest N tab 2 mg/1 mg «Novo Nordisk»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kliogest tab 2 mg/1 mg «Novo Nordisk»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Klobetasol apl munngel 0,025 % «Apoteket Produktion & Laboratorier AB»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kodein stærk dak mikst 8 mg/ml «Takeda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kodimagnyl Ikke-stoppende tab «Orifarm Healthcare A/S»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kodimagnyl Ikke-stoppende tab 9,6 mg/500 mg/150 mg «Orifarm Healthcare»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kohle-Compretten tab 250 mg «Merck»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kohle-Hevert tab 250 mg «Hevert Arzneimittel»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Konakion MM inj, oppl 10 mg/ml «Cheplapharm Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Konakion novum inj, oppl 10 mg/ml «Cheplapharm Arzneimittel GmbH»

Legemiddel på godkjenningsfritak

K-Phos Neutral tab 250 mg «Beach Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kredex tab 12,5 mg «Roche (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kredex tab 25 mg «Roche (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kredex tab 6,25 mg «Roche (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kreon fur kinder enterogran «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Kytril kons til inf oppl 3 mg/3 ml «Roche (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak