Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakU

Uloric tab 40 mg «Takeda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Uloric tab 80 mg «Takeda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

UltraClear Plus pH pulv «Metagenics»

Legemiddel på godkjenningsfritak

UltraClear Plus pH pulv med vaniljesmak «Metagenics»

Legemiddel på godkjenningsfritak

UltraClear Plus pulv med vaniljesmak «Metagenics»

Legemiddel på godkjenningsfritak

UltraClear Sustain pulv «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Urocit tab 1080 mg «Recordati»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Urocit-k depottab 1080 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Urocit-k depottab 540 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Uro-Vaxom kaps 6 mg «OM Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Urtimed mikst 1 mg/ml «Biohorm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Utrogest kaps 100 mg «Dr. Kade / Besins Pharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Utrogest kaps 100 mg «Kade/Besins»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Utrogestan kaps 100 mg «Besins Healthcare»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Utrogestan kaps 100 mg «Besins Healthcare SA - Pharmacovigilance»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Uva Ursi Max-V kaps 200 mg «Douglas laboratories»

Legemiddel på godkjenningsfritak