Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakZ

Zaditen tab 1 mg «Sigma-Tau»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zaditen tab 1 mg «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zafirlukast american health tab 20 mg «American Health Packaging»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zanidip tab 20 mg «RECORDATI Ireland Limited»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zantac mikst 15 mg/ml «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zavedos Oral kaps 5 mg «Pharmacia»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zeffix tab 100 mg «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zentel mikst 4 % w/v «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zentel tab 400 mg «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zentel tyggetab 400 mg «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Ziagen mikst oppl 20 mg/ml «Ukjent (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zidovudin aurobindo nordic pill kaps 100 mg

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zidovudine tab 300 mg «Camber Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zineryt pulv+væske til lin oppl 40 mg/ml/12 mg/ml «Almirall ApS»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zink-Trinatrium-pentetat heyl (Zn-DTPA) inj, oppl 1055 mg/5 ml «Heyl»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zipzoc salvestrømpe impreg kompress «Smith & Nephew»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zithromax pulv til mikst, susp 40 mg/ml «Pfizer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zofran inj, oppl 2 mg/ml «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zofran mikst oppl 0,8 mg/ml «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zofran sirup 4 mg/5 ml «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zolinza kaps 100 mg «Merck»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zykadia kaps 150 mg «Novartis»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zytram BID depottab 75 mg «Mundipharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zytram OD depottab 150 mg «Mundipharma»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Zytram XL depottab 150 mg «Purdue Pharma LP»

Legemiddel på godkjenningsfritak