ATC-register


B05B A
Oppløsninger for parenteral ernæring
B05B A01
Aminosyrer
Vamin 14 g N/l Elektrolyttfri Fresenius Kabi inf.
Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri Fresenius Kabi inf.
Vaminolac Fresenius Kabi inf.
B05B A02
Fettemulsjoner
Clinoleic Baxter inf.
Intralipid Fresenius Kabi inf.
SMOFlipid Fresenius Kabi inf.
B05B A03
Karbohydrater
Glucos B. Braun Braun inf.
Glucos Baxter Viaflo Baxter inf.
Glucos Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf.
Glukose B. Braun Braun inj.
B05B A10
Kombinasjoner
Finomel Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Finomel Perifer Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Kabiven Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Kabiven Perifer Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Lipoflex peri Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Lipoflex plus Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Lipoflex special Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Numeta Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Nutriflex Omega Peri Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Nutriflex Omega Plus Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Nutriflex Omega Special Braun inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Nutriflex Omega Special elektrolytfri Braun inf. (aminosyrer, fettemulsjoner, karbohydrater)
Olimel Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
Olimel Perifer Baxter inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
SmofKabiven Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
SmofKabiven Elektrolytfri Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, fettemulsjoner, karbohydrater)
SmofKabiven extra Nitrogen Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
SmofKabiven Perifer Fresenius Kabi inf. (aminosyrer, elektrolytter, fettemulsjoner, karbohydrater)
B05B B
Oppløsninger med effekt på elektrolyttbalansen
B05B B01
Elektrolytter
B05B B02
Elektrolytter med karbohydrater
Benelyte Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Glukosel Braun inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Kalium-Natrium-Glucose Braun inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Karbolytt Fresenius Kabi inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo Baxter inf. (elektrolytter, karbohydrater)
Rehydrex med glucos Fresenius Kabi inf. (elektrolytter, karbohydrater)
B05B B03
Trometamol
Tribonat Fresenius Kabi inf.
B05B C
Oppløsninger for fremkalling av osmotisk diurese
B05B C01
Mannitol
Mannitol Baxter Viaflo Baxter inf.
Mannitol Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf.