Natriumklorid Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Elektrolytter, isoton natriumkloridoppløsning.

ATC-nr.: B05B B01 og V07A B-

  

   Står ikke på WADAs dopingliste - Forbudt metode (utvid)

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A12C A01
Natriumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml: 1000 ml inneh.: Natriumklorid 9 g, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Na+ 154 mmol, Cl- 154 mmol. Osmolalitet: Ca. 290 mosmol/kg vann. pH ca. 6. B05B B01


OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK 9 mg/ml: 1 ml inneh.: Natriumklorid 9 mg, vann til injeksjonsvæsker. V07A B-


Indikasjoner

Infusjonsvæske: Elektrolyttoppløsning til i.v. væskebehandling. Infusjonsvæske og oppløsningsvæske til parenteral bruk: Oppløsnings- og fortynningsvæske for pulvere, konsentrater og oppløsninger til infusjon/injeksjon.

Dosering

Infusjonsvæske: Væskebehovet avhenger av alder, kroppsvekt og klinisk tilstand. Voksne: Vanlig dosering er 500-2000 ml/dag. Barn:

Premature:

Opptil 180 ml/kg kroppsvekt/dag.

Nyfødte:

40-60 ml/kg kroppsvekt/dag + urintap.

0-10 kg:

100 ml/kg kroppsvekt/dag.

10-20 kg:

100 ml/kg kroppsvekt/dag opp til de første 10 kg og 50 ml/kg kroppsvekt/dag for de neste 10 kg (maks. 1500 ml/dag).

>20 kg:

100 ml/kg kroppsvekt/dag opp til de første 10 kg, 50 ml/kg kroppsvekt/dag for de neste 10 kg og deretter 20 ml/kg kroppsvekt/dag for hver kg.

Eldre: Samme dosering som for voksne, men forsiktighet bør utvises ved flere sykdommer som hjertesvikt eller nyresvikt.
Oppløsningsvæske til parenteral bruk: Dosering og injeksjonshastighet avhenger av egenskapene til legemidlet som er tilsatt.
Tilberedning/Håndtering: Bruk kun oppløsning som er klar og uten synlige partikler, fra uskadet beholder. Tilsetning må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma. Ved tilsetting av legemidler skal det brukes aseptiske teknikker, og oppløsningen skal blandes godt.
Administrering: Parenteral bruk. Infusjonshastighet bør ikke være >500 ml/time, men kan økes ved kritiske omstendigheter, som f.eks. sjokk (inkl. septisk sjokk) og hos pasienter med hypovolemi forårsaket av blodtap eller dehydrering.

Kontraindikasjoner

Infusjonsvæske: Hypernatremi, hyperkloremi, hyperhydrering, alvorlig hjertesvikt, alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Oppløsningsvæske til parenteral bruk: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nyfødte kan, uavhengig av om de er premature eller ikke, ha for høye natriumnivåer pga. umoden nyrefunksjon. Infusjon av natriumklorid skal derfor kun administreres etter at natriumnivåene i blodet er kontrollert. Infusjonsvæske: Det er nødvendig med spesielt grundig overvåkning ved starten av hver infusjon. Dette kan omfatte kontroll av serumelektrolytter, væskebalanse og syre-basestatus. Natriumklorid bør gis med spesiell forsiktighet til pasienter med: Hjertesvikt, hypertensjon, perifert eller pulmonært ødem, nedsatt nyrefunksjon (serumelektrolytter skal overvåkes nøye under og etter infusjonen), hypokalemi, metabolsk acidose, preeklampsi, hyperaldosteronisme, behandling med kortikosteroider, andre tilstander eller behandlinger som er forbundet med natriumretensjon. Høye infusjonshastigheter skal unngås ved hyperton dehydrering pga. risiko for mulig økning i plasmaosmolaritet og natriumkonsentrasjon i plasma. Hyperkloremisk acidose kan forekomme ved rask infusjon av store volum. Oppløsningsvæske til parenteral bruk: Ved s.c. bruk skal det ikke foretas tilsetninger ettersom dette vil endre isotonien. Før et legemiddel tilsettes preparatet må forlikelighet mellom legemidlet og natriumklorid kontrolleres.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B05B B01og V07A B
Infusjonsvæske: Økt natrium- eller kloridretensjon kan forekomme hos pasienter som får samtidig behandling med kortikosteroider.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Natriumklorid kan brukes hos gravide og ammende forutsatt at doseringsanbefalinger, kontraindikasjoner og generelle forsiktighetsregler følges. Forsiktighet bør utvises ved preeklampsi.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Infusjonsvæske

OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensEkstravasasjon, feber, flebitt på injeksjonsstedet, infeksjon på injeksjonsstedet, lokal reaksjon, lokal smerte, venetrombose, venøs irritasjon
Nevrologiske
SjeldneSentral pontin myelinolyse
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkloremisk acidose (ved rask infusjon av store volum), hypernatremi (ved nedsatt hjerte- og nyrefunksjon), hypervolemi

Infusjonsvæske

FrekvensBivirkning
Sjeldne
NevrologiskeSentral pontin myelinolyse
Ukjent frekvens
GenerelleEkstravasasjon, feber, flebitt på injeksjonsstedet, infeksjon på injeksjonsstedet, lokal reaksjon, lokal smerte, venetrombose, venøs irritasjon
Stoffskifte/ernæringHyperkloremisk acidose (ved rask infusjon av store volum), hypernatremi (ved nedsatt hjerte- og nyrefunksjon), hypervolemi

Oppløsningsvæske til parenteral bruk

OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensReaksjoner på administreringsstedet (slik som tromboflebitt)

Oppløsningsvæske til parenteral bruk

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GenerelleReaksjoner på administreringsstedet (slik som tromboflebitt)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Infusjonsvæske: Hypernatremi kan gi dehydrering av indre organer, spesielt hjernen, noe som kan gi somnolens, forvirring, kramper, koma, respirasjonssvikt og død. Andre symptomer kan være kvalme, oppkast, diaré, abdominale kramper, tørste, nedsatt spyttdannelse og lakrimasjon, perspirasjon, feber, takykardi, hypertensjon, nyresvikt, perifert og pulmonært ødem, hodepine, svimmelhet, rastløshet, irritabilitet og svakhet. I tillegg væskeoverskudd, serumhyperosmolaritet, akutt sirkulatorisk overbelastning og osmotisk diurese. Alvorlig hyperkloremi kan gi tap av bikarbonat og gi hyperkloremisk acidose. Rask korreksjon av alvorlig hypernatremi kan være assosiert med cerebralt ødem og hjerneskade. Korreksjonen skal overvåkes nøye og normaliseringen bør oppnås etter 48 timer. Hos pasienter som er i stand til å innta væske oralt, kan korreksjon oppnås med vann. Hos andre pasienter kan tilførsel av vann oppnås via magesonde. I.v. administrering av isoton glukose 50 g/liter eller hypotont saltvann 4,5 g/liter (77 mmol/liter) kan vurderes dersom oral administrering ikke er gjennomførbart. Det kan vurderes å legge til slyngediuretika ved alvorlig hypernatremi med nøye overvåkning av natriumkonsentrasjon i plasma. Oppløsningsvæske til parenteral bruk: Anbefalt bruk som et oppløsningsmiddel og fortynningsmiddel gir liten risiko for overdosering. For mye natriumklorid kan gi til hodepine, kvalme, svimmelhet, oppkast og diaré.

Oppbevaring og holdbarhet

Infusjonsposer: Til engangsbruk. Av mikrobiologiske årsaker skal preparatet brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk som vanligvis bør være <24 timer ved 2-8°C. Ampuller: Til engangsbruk. Hetteglass: Til flergangsbruk. Oppbevaringstid bør vanligvis være <24 timer ved 2-8°C.

Sist endret: 19.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.09.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Natriumklorid Fresenius Kabi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
9 mg/ml60 × 50 ml (pose)
505427
SPC_ICONBlå resept
-
636,40C
60 × 50 ml (nålefri pose)
399404
SPC_ICONBlå resept
-
636,40C
40 × 100 ml (plastflaske)
455171
SPC_ICONBlå resept
-
493,20C
50 × 100 ml (pose)
048028
SPC_ICONBlå resept
-
607,50C
50 × 100 ml (nålefri pose)
591828
SPC_ICONBlå resept
-
607,50C
20 × 250 ml (plastflaske)
565046
SPC_ICONBlå resept
-
288,70C
30 × 250 ml (pose)
537465
SPC_ICONBlå resept
-
411,10C
30 × 250 ml (nålefri pose)
179357
SPC_ICONBlå resept
-
411,10C
20 × 500 ml (plastflaske)
149624
SPC_ICONBlå resept
-
281,10C
20 × 500 ml (pose)
141388
SPC_ICONBlå resept
-
281,10C
20 × 500 ml (nålefri pose)
132355
SPC_ICONBlå resept
-
281,10C
10 × 1000 ml (plastflaske)
438353
SPC_ICONBlå resept
-
177,80C
10 × 1000 ml (pose)
042469
SPC_ICONBlå resept
-
177,80C
10 × 1000 ml (nålefri pose)
395299
SPC_ICONBlå resept
-
177,80C

Natriumklorid Fresenius Kabi, OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
9 mg/ml10 × 10 ml (plasthettegl.)
477711
-
-
varenr. 477711
20 × 10 ml (plastamp.)
043919
SPC_ICONBlå resept
-
*F
20 × 10 ml (plastamp. i remse)
141856
SPC_ICON-
-
*F
10 × 20 ml (plasthettegl.)
477752
-
-
varenr. 477752
20 × 20 ml (plastamp.)
009282
SPC_ICONBlå resept
-
*F
20 × 20 ml (plastamp. i remse)
405168
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diurese: Urinutskillelse.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.