Vamin 14 g N/l Elektrolyttfri

Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri

Fresenius Kabi


Aminosyrer.

B05B A01 (Aminosyrer)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: Vamin 14 g N/l Elektrolyttfri: 1000 ml inneh.: Glycin. 5,9 g, acid. aspartic. 2,5 g, acid. glutamic. 4,2 g, alanin. 12 g, arginin. 8,4 g, cystein. HCl H2O aeqv. cystein. et cystin. 420 mg, histidin. 5,1 g, isoleucin. 4,2 g, leucin. 5,9 g, lysin. acet. aeqv. lysin. 6,8 g, methionin. 4,2 g, phenylalanin. 5,9 g, prolin. 5,1 g, serin. 3,4 g, threonin. 4,2 g, tryptophan. 1,4 g, tyrosin. 170 mg, valin. 5,5 g, acid. acet. glac. q.s. ad pH 5,6, aqua ad iniect. ad 1000 ml. Energiinnh.: Ca. 1,4 MJ (350 kcal). Osmolalitet: 810 mosmol/kg vann. Infusjonsvæsken inneholder 38,7 g essensielle av totalt 85 g aminosyrer som tilsvarer 13,5 g nitrogen, hvilket igjen tilsvarer 84 g fullverdig protein pr. liter.


INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri: 1000 ml inneh.: Glycin. 7,9 g, acid. aspartic. 3,4 g, acid. glutamic. 5,6 g, alanin. 16 g, arginin. 11,3 g, cystein. HCl H2O aeqv. cystein. et cystin. 560 mg, histidin. 6,8 g, isoleucin. 5,6 g, leucin. 7,9 g, lysin. acet. aeqv. lysin. 9 g, methionin. 5,6 g, phenylalanin. 7,9 g, prolin. 6,8 g, serin. 4,5 g, threonin. 5,6 g, tryptophan. 1,9 g, tyrosin. 230 mg, valin. 7,3 g, acid. acet. glac. q.s. ad pH 5,6, aqua ad iniect. ad 1000 ml. Energiinnh.: Ca. 1,9 MJ (460 kcal). Osmolalitet: 1130 mosmol/kg vann. Inneholder 51,6 g essensielle av totalt 114 g aminosyrer som tilsv. 18 g nitrogen, hvilket igjen tilsvarer 112 g fullverdig protein pr. liter.


Indikasjoner

Som proteinkilde ved parenteral ernæring til pasienter med sterkt forhøyet behov.

Dosering

Avhengig av pasientens behov, kan det gis inntil 1 liter infusjonsvæske pr. 24 timer. Behovet for nitrogen for å kunne opprettholde kroppens proteinmengde, avhenger av pasientens ernæringstilstand og grad av metabolsk stress. Doseområdet 0,1-0,25 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag tilsv. 7-18 ml Vamin 14 g N/l Elektrolyttfri/kg kroppsvekt/dag eller 5-14 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri/kg kroppsvekt/dag.
Ved ingen eller lite metabolsk stress og normal ernæringstilstand: Behovet er 0,1-0,15 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag.
Ved moderat metabolsk stress med eller uten malnutrisjon: Behovet er 0,15-0,2 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag.
Alvorlig katabolisme som f.eks. brannskader, sepsis og trauma: Behovet er opptil 0,2-0,25 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag.
Ved tilstander med feilernæring uten metabolsk stress: Opptil 0,4-0,5 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag kan gis hvis pasienten monitoreres nøye.
Spesielle pasientgrupper: Svært overvektige pasienter: Dosen skal beregnes ut fra antatt idealvekt.
Tilberedning/Håndtering: Blandbarhet: Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetninger må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger og blandinger, se SPC eller kontakt firma.
Administrering: Gis som langsom intravenøs infusjon. Gis i sentral eller perifer vene. Infusjonstiden bør være minst 8 timer, tilsvarende maks. 2 ml (ca. 40 dråper) pr. minutt.

Kontraindikasjoner

Medfødt feil i aminosyremetabolismen. Irreversibel leverskade. Nyresvikt når dialysemuligheter savnes.

Forsiktighetsregler

Ved administrering i perifer vene reduseres risikoen for tromboflebitt ved samtidig administrering av Intralipid. Intravenøs infusjon av aminosyrer fører til økt renal utskillelse av sporelementene kobber og spesielt sink. Dette bør det tas hensyn til ved dosering av sporelementer under langvarig intravenøs ernæring.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Sjeldne Kvalme
Kar
Vanlige Tromboflebitt
Oppkast, flushing og varmefølelse er observert ved for høy infusjonshastighet. Forbigående forandringer av leverprøver under intravenøs ernæring er sett, men årsaken er ikke kjent.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Kar Tromboflebitt
Sjeldne
Gastrointestinale Kvalme
Oppkast, flushing og varmefølelse er observert ved for høy infusjonshastighet. Forbigående forandringer av leverprøver under intravenøs ernæring er sett, men årsaken er ikke kjent.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hvis infusjonsvæsken administreres for raskt, er det en økt risiko for kvalme, oppkast, rødme og varmefølelse. Hvis symptomer på overdosering oppstår, bør infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen avsluttes.

Egenskaper

Klar, fargeløs til svakt gul oppløsning. Inneholder alle de 18 essensielle og ikke-essensielle aminosyrer som utgjør byggesteiner for hoveddelen av organismens proteiner. Forholdet mellom aminosyrene er slik at positiv nitrogenbalanse kan nås i det postoperative stadium.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter anbrudd bør oppløsningen brukes umiddelbart. Ev. rester av preparatet kasseres.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vamin 14 g N/l Elektrolyttfri, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 ml (glassflaske)
198718
-
-
160,40 C

Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 ml (glassflaske)
065201
-
-
199,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.06.2014