Aminosyrer.

ATC-nr.: B05B A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste - Forbudt metode (utvid)

Bestill bekreftelse på dopingsøk



INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1000 ml inneh.: Asparaginsyre, 4,1 g, glutaminsyre 7,1 g, alanin 6,3 g, arginin 4,1 g, cystein HCl H2O aeqv. cystein og cystin 1 g, glysin 2,1 g, histidin 2,1 g, isoleucin 3,1 g, leucin 7 g, lysin HCl aeqv. lysin 5,6 g, metionin 1,3 g, fenylalanin 2,7 g, prolin 5,6 g, serin 3,8 g, taurin 300 mg, treonin 3,6 g, tryptofan 1,4 g, tyrosin 500 mg, valin 3,6 g, vann til injeksjon 1000 ml. Aminosyreinnh.: 65,3 g, hvorav 31,9 g essensielle aminosyrer inklusive cystein, histidin og tyrosin. Totalnitrogen: 9,3 g tilsvarende 58 g fullverdig protein. E/T (gram essensielle aminosyrer pr. gram totalnitrogen): 3,2. Energiinh.: 1 MJ (240 kcal) pH 5,2. Osmolalitet: Ca. 510 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Sykdomstilstander hos barn hvor den orale eller enterale næringstilførsel er utilstrekkelig eller ikke gjennomførbar.

Dosering

Retningslinjer for dosering:

 

Kroppsvekt (kg)

Dose1 (ml/kg/døgn)

Nyfødte

 

Opptil 352

Andre

10

24

 

20

18,5

 

30

16

 

40

14,5

1Infusjonstiden for full dose bør være minst 8 timer. 2Full dose nås gjennom trinnvis økning under første behandlingsuke.
Tilberedning/Håndtering: Blandbarhet: Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetninger må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger og blandinger kontaktes firma.
Administrering: For at tilførte aminosyrer skal utnyttes optimalt i proteinsyntesen bør energibehovet dekkes ved tilførsel av karbohydrater og fett. Praktisk kan dette gjøres ved samtidig tilførsel av fettemulsjonen Intralipid og f.eks. en glukoseoppløsning, 100 mg/ml, via infusjonskanyle med 3-veiskran. Oppløsningen er svakt hyperton. Ved samtidig tilførsel av Intralipid som er tilnærmet isoton, reduseres risikoen for tromboflebitt.

Kontraindikasjoner

Irreversibel leverskade. Nyresvikt når dialysemuligheter savnes.

Forsiktighetsregler

Preparatet er uegnet for pasienter med feil i den spesifikke aminosyremetabolisme. Hos ekstremt syke, premature og små barn som krever neonatal intensiv pleie, er leverfunksjonen ofte lite utviklet og/eller i ubalanse. Aminosyrer som for en stor del metaboliseres i leveren kan derfor akkumuleres i plasma. For den kliniske tilstanden er overvåkning av aminosyrekonsentrasjonen i behandlingstiden tilrådelig. Intravenøs infusjon av aminosyrer fører til økt renal utskillelse av sporelementene kobber, og spesielt sink, og bør tas hensyn til ved dosering av sporelementer under langvarig intravenøs ernæring.

Bivirkninger

Hyppige (>1/100): Tromboflebitt. Sjeldne (<1/1000): Kvalme. Forbigående forandringer av leverprøver under intravenøs ernæring er rapportert, men årsaken er ikke kjent. Tromboflebitt kan opptre som ved enhver tilførsel av hypertone oppløsninger i perifer vene.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hvis preparatet administreres for raskt, er det en økt risiko for kvalme, oppkast, rødme og varmefølelse. Hvis symptomer på overdosering oppstår, bør infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen avsluttes.

Egenskaper

Klassifisering: Oppløsning av aminosyrer. Inneholder de 18 essensielle og ikke-essensielle aminosyrer som kreves for syntesen av kroppens proteiner. I tillegg inngår taurin. Aminosyresammensetningen tilsv. aminosyremønsteret i morsmelk. Tilførsel av taurin normaliserer lavt plasmataurinnivå og endret retinogram observert hos barn som over lengre tid har fått intravenøs nutrisjon uten taurin. Inneholder ikke karbohydrater og elektrolytter. Individuell tilførsel av disse, basert på den enkeltes behov, som kan variere ved ulike sykdommer, er derfor nødvendig.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter anbrudd bør oppløsningen brukes umiddelbart. Ev. rester av preparatet kasseres.

Sist endret: 31.10.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.07.2008

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Vaminolac, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
100 ml (glassflaske)
199695
-
-
88,70CSPC_ICON
500 ml (glassflaske)
108531
-
-
158,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.