Tribonat

Fresenius Kabi


Hyperton elektrolyttoppløsning.

B05B B03 (Trometamol)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1000 ml inneh.: Trometamol. 36 g, natr. hydrogenocarb. 13 g, dinatr. phosph. anhydr. 2,8 g, acid. acet. conc. 12 g, aqua ad iniect. ad 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Na+ 195 mmol, HCO3- 155 mmol, PO43- 20 mmol, acetat 200 mmol, trometamol 300 mmol. Osmolalitet ca. 800 mosmol​/​kg vann. pH ca. 8. Tilgjengelig bufferinnhold for syrebinding 500 mmol pr. 1000 ml.


Indikasjoner

Metabolsk acidose. Kombinert metabolsk og respiratorisk acidose. Som buffertilsetning til «primer»-væske i hjerte-lungemaskin.

Dosering

Individuell, etter bestemmelse av syre-basestatus (base excess eller standardbikarbonatverdien i arterie​/​veneblod). Bufferbehovet: mmol buffer = 0,3 × kg kroppsvekt × base excess (mmol hydrogenkarbonat), eller mmol buffer = 0,3 × kg kroppsvekt × (24 - aktuell standardbikarbonatverdi). Mengde Tribonat i ml = 2 × bufferbehovet i mmol. Infusjonshastigheten tilpasses den aktuelle syre-basestatus og den kliniske situasjon. Normalt gis 100 ml oppløsning i løpet av 5-60 minutter, med korteste infusjonstid ved initial akutterapi. Ved vedvarende hjertestans gis vanligvis 200-400 ml oppløsning, eller 30 ml for hvert minutts ubehandlet stans (initialt 150 ml, så nye doser etter 5-10 minutter). Engangsdosen bør ikke overstige 15 ml/kg kroppsvekt (ca. 1000 ml til en pasient på 70 kg), og denne mengde bør ikke gis på kortere tid enn 1 time. Etter tilførsel av denne første dose bør syre-basestatus kontrolleres ved nye analyser. Ved tilsetning i hjerte-lungemaskin anbefales en initial tilsetning på 300 ml.
Administrering Gis i.v. i perifer eller sentral vene.

Kontraindikasjoner

Respirasjonsinsuffisiens med arterielt CO2-trykk over 6,5-7 kPa.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må vises ved nedsatt nyrefunksjon. Gis bare i kombinasjon med dialysebehandling ved alvorlig nyrefunksjonsnedsettelse. Ved kombinert metabolsk og respiratorisk acidose skal alltid respiratorbehandling overveies for den respiratoriske komponentens del.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Bufferbehandling inkl. alltid risiko for overbehandling. En alkalose som er utviklet pga. overbehandling kan føre til hypokalemi og økt serumosmolalitet. Glykolytisk aktivitet er økt ved alkalose og dette kan føre til en viss risiko for hypoglykemi når leverens glykogendepoter tømmes. For beregning av den videre tilførsel, og for å unngå overkompensasjon, bør det alltid tas en syre-basekontroll etter tilførsel av 100-300 ml oppløsning.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHyperton kombinasjonsbuffer.
VirkningsmekanismeTrometamol er en svak organisk base som binder hydrogenioner til et punkt der 70% er ionisert. Trometamol senker det arterielle CO2-trykket. Fullgod effekt av bikarbonat forutsetter at dannet CO2 utskilles via lungene. Buffereffekten utøves i hovedsak ekstracellulært. Acetat har ingen umiddelbar buffereffekt i forbindelse med behandling av acidose. Buffereffekten sees først når acetatet er metabolisert til bikarbonat.

Andre opplysninger

Andre legemidler bør ikke tilsettes infusjonsvæsken.

 

Pakninger, priser og refusjon

Tribonat, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 × 100 ml (glassflaske)
052496

-

2 593,30 C

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Tribonat INFUSJONSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

26.03.2008


Sist endret: 12.08.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)