Numeta

Baxter

Parenteral ernæring i trekammerpose.

ATC-nr.: B05B A10

 

   Står ikke på WADAs dopingliste - Forbudt metode (utvid)

Bestill bekreftelse på dopingsøkINFUSJONSVÆSKE, emulsjon G13E: 3-kammerpose (300 ml): 60 ml lipidemulsjon (12,5 g/100 ml), 160 ml aminosyreoppløsning med elektrolytter (5,9 g/100 ml) og 80 ml glukoseoppløsning (50 g/100 ml). 300 ml inneh.: Renset olivenolje (ca. 80%), renset soyaolje (ca. 20%) 7,5 g, alanin 0,75 g, arginin 0,78 g, aspartinsyre 0,56 g, cystein 0,18 g, glutaminsyre 0,93 g, glysin 0,37 g, histidin 0,35 g, isoleucin 0,62 g, leucin 0,93 g, lysinmonohydrat 1,15 g (tilsv. lysin 1,03 g), metionin 0,22 g, ornitinhydroklorid 0,30 g (tilsv. ornitin 0,23 g), fenylalanin 0,39 g, prolin 0,28 g, serin 0,37 g, taurin 0,06 g, treonin 0,35 g, tryptofan 0,19 g, tyrosin 0,07 g, valin 0,71 g, kaliumacetat 0,61 g, kalsiumkloriddihydrat 0,55 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,1 g, hydrert natriumglyserofosfat 0,98 g, glukosemonohydrat 44 g (tilsv. vannfri glukose 40 g), L-eplesyre1, saltsyre1, renset eggfosfatid, glyserol, natriumoleat, natriumhydroksid1, vann til injeksjonsvæsker. 300 ml inneh.: Lipider 7,5 g, aminosyrer 9,4 g, nitrogen 1,4 g, glukose 40 g. Elektrolytter: Na+ 6,6 mmol, K+ 6,2 mmol, Mg2+ 0,47 mmol, Ca2+ 3,8 mmol, fosfat2 3,8 mmol, acetat 7,2 mmol, malat 3,2 mmol, klorid 9,3 mmol. Steril og pyrogenfri. Osmolaritet: Ca. 1150 mosmol/liter, pH ca. 5,5. Energiinnh.: Totalt 273 kcal, ikke-protein 235 kcal, glukose 160 kcal, lipid 75 kcal3. For sammensetning av aktivert 2-kammerpose, se SPC. 1Til pH-justering. 2Inkl. fosfat fra eggfosfatidkomponenten av lipidemulsjonen. 3Inkl. kalorier fra eggfosfatid.


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon G16E: 3-kammerpose (500 ml): 124 ml lipidemulsjon (12,5 g/100 ml), 221 ml aminosyreoppløsning med elektrolytter (5,9 g/100 ml) og 155 ml glukoseoppløsning (50 g/100 ml). 500 ml inneh.: Renset olivenolje (ca. 80%), renset soyaolje (ca. 20%) 15,5 g, alanin 1,03 g, arginin 1,08 g, aspartinsyre 0,77 g, cystein 0,24 g, glutaminsyre 1,29 g, glysin 0,51 g, histidin 0,49 g, isoleucin 0,86 g, leucin 1,29 g, lysinmonohydrat 1,59 g (tilsv. lysin 1,42 g), metionin 0,31 g, ornitinhydroklorid 0,41 g (tilsv. ornitin 0,32 g), fenylalanin 0,54 g, prolin 0,39 g, serin 0,51 g, taurin 0,08 g, treonin 0,48 g, tryptofan 0,26 g, tyrosin 0,1 g, valin 0,98 g, natriumklorid 0,3 g, kaliumacetat 1,12 g, kalsiumkloriddihydrat 0,46 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,33 g, hydrert natriumglyserofosfat 0,98 g, glukosemonohydrat 85,25 g (tilsv. vannfri glukose 77,5 g), L-eplesyre1, saltsyre1, renset eggfosfatid, glyserol, natriumoleat, natriumhydroksid1, vann til injeksjonsvæsker. 500 ml inneh.: Lipider 15,5 g, aminosyrer 13 g, nitrogen 2 g, glukose 77,5 g. Elektrolytter: Na+ 12 mmol, K+ 11,4 mmol, Mg2+ 1,6 mmol, Ca2+ 3,1 mmol, fosfat2 4,4 mmol, acetat 14,5 mmol, malat 4,3 mmol, klorid 13,8 mmol. Steril og pyrogenfri. Osmolaritet: Ca. 1230 mosmol/liter, pH ca. 5,5. Energiinnh.: Totalt 517 kcal, ikke-protein 465 kcal, glukose 310 kcal, lipid 155 kcal3. For sammensetning av aktivert 2-kammerpose, se SPC. 1Til pH-justering. 2Inkl. fosfat fra eggfosfatidkomponenten av lipidemulsjonen. 3Inkl. kalorier fra eggfosfatid.


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon G19E: 3-kammerpose (1000 ml): 225 ml lipidemulsjon (12,5 g/100 ml), 392 ml aminosyreoppløsning med elektrolytter (5,9 g/100 ml) og 383 ml glukoseoppløsning (50 g/100 ml). 1000 ml inneh.: Renset olivenolje (ca. 80%), renset soyaolje (ca. 20%) 28,1 g, alanin 1,83 g, arginin 1,92 g, aspartinsyre 1,37 g, cystein 0,43 g, glutaminsyre 2,29 g, glysin 0,91 g, histidin 0,87 g, isoleucin 1,53 g, leucin 2,29 g, lysinmonohydrat 2,82 g (tilsv. lysin 2,51 g), metionin 0,55 g, ornitinhydroklorid 0,73 g (tilsv. ornitin 0,57 g), fenylalanin 0,96 g, prolin 0,69 g, serin 0,91 g, taurin 0,14 g, treonin 0,85 g, tryptofan 0,46 g, tyrosin 0,18 g, valin 1,74 g, natriumklorid 1,79 g, kaliumacetat 3,14 g, kalsiumkloriddihydrat 0,56 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,55 g, hydrert natriumglyserofosfat 2,21 g, glukosemonohydrat 210,65 g (tilsv. vannfri glukose 191,5 g), L-eplesyre1, saltsyre1, renset eggfosfatid, glyserol, natriumoleat, natriumhydroksid1, vann til injeksjonsvæsker. 1000 ml inneh.: Lipider 28,1 g, aminosyrer 23 g, nitrogen 3,5 g, glukose 192 g. Elektrolytter: Na+ 45,8 mmol, K+ 32 mmol, Mg2+ 2,6 mmol, Ca2+ 3,8 mmol, fosfat2 9,4 mmol, acetat 37,1 mmol, malat 8,8 mmol, klorid 42,6 mmol. Steril og pyrogenfri. Osmolaritet: Ca. 1460 mosmol/liter, pH ca. 5,5. Energiinnh.: Totalt 1139 kcal, ikke-protein 1047 kcal, glukose 766 kcal, lipid 281 kcal3. For sammensetning av aktivert 2-kammerpose, se SPC. 1Til pH-justering. 2Inkl. fosfat fra eggfosfatidkomponenten av lipidemulsjonen. 3Inkl. kalorier fra eggfosfatid.


Indikasjoner

Parenteral ernæring når oral eller enteral ernæring ikke er mulig, utilstrekkelig eller kontraindisert. G13E: Til premature nyfødte spedbarn. G16E: Til nyfødte spedbarn som er født ved termin og barn <2 år. G19E: Til barn >2 år og ungdom 16-18 år.

Dosering

Kan administreres med eller uten lipider. Hvis lipidadministrering ikke er ønskelig kan forseglingen mellom aminosyre/elektrolytt- og glukosekamrene åpnes, mens forseglingen mellom aminosyre- og lipidkamrene forblir intakt. Doseringen er avhengig av energiforbruk, pasientens vekt, alder, kliniske status og evne til å metabolisere innholdsstoffene, samt tillegg av energi eller proteiner gitt oralt/enteralt. Total sammensetning av elektrolytter og makronæringsmidler avhenger av antall aktiverte kamre. Maks. daglig dose bør ikke overskrides. Pga. den statiske sammensetningen av flerkammerposen er det mulig at alle pasientens behov for næringsstoffer ikke oppfylles samtidig. Kliniske situasjoner kan foreligge hvor pasienten krever andre mengder næringsstoffer. Infusjonshastighet og -volum: Maks. anbefalt infusjonshastighet pr. time og volum pr. dag avhenger av innholdsstoffene. Den første av grenseverdiene som nås, angir maks. daglig dose. Maks. anbefalt infusjonshastighet pr. time og volum pr. dag er:

 

G13E

G16E

G19E

Akt.
2-kp
(240 ml)

Akt.
3-kp
(300 ml)

Akt.
2-kp
(376 ml)

Akt.
3-kp
(500 ml)

Akt.
2-kp
(775 ml)

Akt.
3-kp
(1000 ml)

Maks. inf. hastighet
ml/kg/time

5,1

6,4

5,8

5,5

4,7

4,6

Tilsvarer:

 

 

 

 

 

 

Aminosyre g/kg/time

0,21

0,21

0,21

0,14

0,141

0,11

Glukose g/kg/time

0,85

0,85

0,12

0,85

1,17

0,89

Lipider g/kg/time

0

0,16

0

0,171

0

0,131

Maks. mengde
ml/kg/dag

102,3

127,9

72,3

96,2

64,8

83,6

Tilsvarer:

 

 

 

 

 

 

Aminosyre g/kg/dag

41

41

2,51

2,51

1,9

1,9

Glukose g/kg/dag

17,1

17,1

14,9

14,9

161

161

Lipider g/kg/dag

0

3,2

0

3

0

2,3

Akt. 2-kp = Aktivert 2-kammerpose. Akt. 3-kp = Aktivert 3-kammerpose. 1Begrensende parameter iht. ESPEN-ESPGHAN-retningslinjer. Numeta G13E kan være uegnet for enkelte premature spedbarn, siden klinisk tilstand kan kreve administrering av individualiserte formuleringer for å dekke spesifikke behov iht. klinikerens vurdering.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Kun til engangsbruk. Skal ikke brukes hvis posen er skadet. Påse at posen og de ikke-permanente forseglingene er intakte. Brukes kun hvis aminosyre- og glukoseoppløsningene er klare, fargeløse til svakt gule og frie for synlige partikler, og lipidemulsjonen er homogen og melkeaktig. For å hindre kontakt med luft er posen pakket i en ytterpose med oksygenbarriere, som inneholder en liten pakke med oksygenabsorberende middel. Kan også inneholde oksygenindikator. Kontroller fargen på indikatoren (hvis slik finnes) før ytterposen åpnes. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler. Forholdet mellom kalsium og fosfat skal vurderes. For mye tillegg av kalsium og fosfat, særlig som mineralsalter, kan føre til kalsiumfosfatutfellinger. Skal ikke administreres gjennom samme infusjonsslange som ampicillin, fosfenytoin eller furosemid pga. risiko for utfelling. Tilsetninger: Kompatible tilsetninger kan tilsettes rekonstituert blanding gjennom injeksjonsporten. Vitaminer kan også tilføres glukosekammeret før rekonstituering. For tilsetning av kommersielt tilgjengelige oppløsninger med sporstoffer, vitaminer og elektrolytter, samt for sammensetning av sporstoff- og vitaminoppløsninger, se SPC.
Administrering: Se pakningsvedlegg. Blandingen (poser og administreringssett) beskyttes mot lys fra rekonstituering til ferdig administrering, se Forsiktighetsregler. Pga. høy osmolaritet kan ufortynnet blanding kun administreres gjennom sentral vene. Tilstrekkelig fortynning med vann til injeksjonsvæsker reduserer osmolariteten og muliggjør perifer infusjon, se SPC. Infusjonshastigheten økes gradvis 1. time. Ved opphør av infusjon, skal infusjonshastigheten reduseres gradvis i løpet av siste time. Infusjonshastigheten justeres mht. dosen, daglig voluminntak og infusjonsvarighet. For premature nyfødte spedbarn anbefales det vanligvis kontinuerlig parenteral administrering over 24 timer (Numeta G13E). Samme pose skal ikke aktiveres, henges opp og administreres i >24 timer. Sykliske infusjoner skal håndteres iht. metabolsk toleranse. Behandling med parenteral ernæring kan fortsette så lenge det er nødvendig iht. pasientens kliniske tilstand. Inneholder elektrolytter og kan suppleres med kommersielle elektrolyttpreparater iht. legens vurdering og pasientens kliniske behov. Vitaminer og sporstoffer kan tilføres iht. legens vurdering og pasientens kliniske behov.

Kontraindikasjoner

Aktivert 2-kammerpose: Overfølsomhet for egg, soya- eller peanøttproteiner, overfølsomhet for innholdsstoffene eller komponenter i beholderen. Medfødt avvik i aminosyremetabolismen. Patologisk forhøyede plasmakonsentrasjoner av natrium, kalium, magnesium, kalsium og/eller fosfor. Samtidig behandling med ceftriakson hos premature, nyfødte spedbarn (Numeta G13E), og nyfødte spedbarn født ved termin (≤28 dager) (Numeta G16E), selv om separate infusjonslinjer/-slanger brukes (risiko for dødelig utfelling av kalsium-ceftriakson i blodet hos nyfødte (Numeta G16E)). Alvorlig hyperglykemi. Tilførsel av lipider (aktivert 3-kammerpose) er kontraindisert ved alvorlig hyperlipidemi eller alvorlig forstyrret lipidmetabolisme karakterisert av hypertriglyseridemi.

Forsiktighetsregler

Infusjonen stanses umiddelbart ved tegn/symptomer på allergisk reaksjon (feber, svetting, skjelving, hodepine, hudutslett eller dyspné). Inneholder glukose fremstilt fra maisstivelse. Skal brukes med forsiktighet ved kjent allergi mot maisprodukter. Fatale reaksjoner med utfellinger av kalsium-ceftriakson i lunger og nyrer er sett hos premature nyfødte (Numeta G13E) og hos nyfødte, født til termin, <1 måned (Numeta G16E). Se Kontraindikasjoner. Hos pasienter i alle aldre skal ceftriakson ikke blandes eller administreres samtidig med kalsiumholdige i.v. oppløsninger inkl. Numeta G16E og G19E, selv ikke via forskjellige infusjonsslanger eller på ulike infusjonssteder pga. risiko for utfelling av kalsium-ceftriakson. Ceftriakson og oppløsninger med kalsium kan administreres sekvensielt etter hverandre hos pasienter >28 dager, dersom det brukes infusjonsslanger på ulike steder eller infusjonsslangene blir skiftet ut eller grundig skylt med fysiologisk saltvann mellom infusjonene, for å unngå utfelling (Numeta G16E og G19E). Pulmonale vaskulære utfellinger som forårsaker pulmonal vaskulær emboli og åndenød er rapportert ved parenteral ernæring, i noen tilfeller med fatalt utfall. Overdreven tilsetning av kalsium og fosfat øker risikoen for kalsiumfosfatutfelling. Mistenkt dannelse av utfelling i blodet er også sett. I tillegg til inspeksjon av oppløsningen bør infusjonssett og kateter regelmessig kontrolleres for utfellinger. Ved symptomer på åndenød bør infusjonen stoppes og medisinsk evaluering igangsettes. Ingen tilsetninger i posen uten først å kontrollere kompatibiliteten, da utfellinger eller destabilisering av lipidemulsjonen kan føre til vaskulær okklusjon. Infeksjon og sepsis kan forekomme som følge av bruk av i.v. katetre ved administrering av parenterale formuleringer eller ved dårlig vedlikehold av katetre. Immunsuppressive effekter av sykdom eller legemidler kan fremme infeksjon og sepsis. Nøye symptom- og laboratorieovervåkning mht. feber/frysninger, leukocytose, tekniske komplikasjoner med tilførselsenheten og hyperglykemi kan være til hjelp for å oppdage tidlige infeksjoner. Pasienter med behov for parenteral ernæring er ofte predisponert for infeksiøse komplikasjoner pga. feilernæring og/eller underliggende sykdomstilstand. Forekomst av septiske komplikasjoner kan reduseres ved å legge større vekt på aseptisk teknikk ved kateterplassering og -vedlikehold, samt aseptisk teknikk ved tilberedelse av ernæringsformuleringen. Fat overload-syndrom er sett for andre parenterale ernæringsprodukter. Redusert eller begrenset evne til å metabolisere lipidene kan resultere i fat overload-syndrom. Tilførsel av ernæring til alvorlig underernærte pasienter kan føre til refeeding-syndrom, karakterisert av intracellulær forskyvning av kalium, fosfor og magnesium når pasienten blir anabolsk. Tiaminmangel og væskeretensjon kan utvikles. Forsiktig og langsom oppstart av parenteral ernæring anbefales, med nøye overvåkning av væsker, elektrolytter, sporstoffer og vitaminer. Skal kun administreres via en sentral vene, unntatt ved tilstrekkelig fortynning. Ved tilsetninger skal endelig osmolaritet beregnes før administrering via perifer vene, for å unngå veneirritasjon eller vevsskade ved ev. ekstravasasjon av oppløsningen. Perifer administrering har resultert i ekstravasasjon, som fører til vevsskade og hudnekrose. Poser skal ikke seriekobles for å unngå luftemboli pga. mulig restluft i primærposen. Lipider, vitaminer, ekstra elektrolytter og sporstoffer administreres etter behov. Andre legemidler eller substanser skal ikke tilsettes noen av de 3 kamrene eller den rekonstituerte oppløsningen/emulsjonen, uten først å bekrefte forlikeligheten og stabiliteten til resulterende blanding (spesielt lipidemulsjonen). Lyseksponering av i.v. oppløsninger med total parenteral ernæring etter blanding, kan ha uheldige effekter på klinisk utfall hos nyfødte, pga. generering av peroksider og andre nedbrytningsprodukter (Numeta G13E og G16E). Vann- og elektrolyttbalanse, inkl. magnesium (G13E), serumosmolaritet, serumtriglyserider, syre-/basebalanse, blodglukose, lever- og nyrefunksjon og blodtelling, inkl. blodplater og koagulasjonsparametre, overvåkes rutinemessig under behandling. Ved ustabile tilstander (f.eks. etter alvorlige posttraumatiske tilstander, ubehandlet diabetes mellitus, akutt fase av sirkulatorisk sjokk, akutt hjerteinfarkt, alvorlig metabolsk acidose, alvorlig sepsis og hyperosmolært koma) skal tilførsel overvåkes og justeres for å tilfredsstille pasientens kliniske behov. Begrensede data fra bruk av Numeta G13E hos premature spedbarn med gestasjonsalder <28 uker. Hjerte/kar: Brukes med forsiktighet ved lungeødem eller hjertesvikt. Væskestatus overvåkes nøye. Nyrer: Brukes med forsiktighet ved nyreinsuffisiens. Væske- og elektrolyttstatus, inkl. magnesium (G13E og G16E), overvåkes nøye. Alvorlige forstyrrelser i vann- og elektrolyttbalanse, alvorlige væskeoverbelastningstilstander, samt alvorlige metabolske forstyrrelser, korrigeres før infusjonen startes. Se Hypermagnesemi (G16E). Lever/mage-tarmkanal: Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, inkl. kolestase, eller forhøyede leverenzymer. Leverfunksjonsparametrene overvåkes nøye. Endokrine/metabolske: Metabolske komplikasjoner kan forekomme hvis næringsinntaket ikke er tilpasset pasientens behov, eller hvis den metabolske kapasiteten for en gitt diettkomponent ikke er nøyaktig evaluert. Metabolske bivirkninger kan oppstå pga. administrering av utilstrekkelige eller for mye næringsstoffer, eller pga. feil sammensatt blanding utfra pasientens behov. Serumkonsentrasjonen av triglyserider og kroppens evne til å metabolisere lipider kontrolleres regelmessig. Ved mistanke om avvik i lipidmetabolismen, anbefales overvåkning av serumtriglyserider som klinisk nødvendig. Ved hyperglykemi må infusjonshastigheten justeres, og/eller insulin administreres. Hematologi: Brukes med forsiktighet ved alvorlige blodkoagulasjonsforstyrrelser. Blodtellings- og koagulasjonsparametre overvåkes nøye. Hypermagnesemi: Numeta G16E gir 0,3 mmol/kg/dag magnesium ved maks. dose, som muligens kan føre til hypermagnesemi. Tegn på hypermagnesemi omfatter generell svakhet, hyporefleksi, kvalme, brekninger, hypokalsemi, respirasjonssvikt, hypotensjon og arytmi. Siden tegn på hypermagnesemi kanskje ikke oppdages, anbefales det at magnesiumnivåene spesielt overvåkes ved baseline, og deretter i hensiktsmessige intervaller, samt i samsvar med sykehusets kliniske praksis og pasientens behov. Dette er spesielt viktig ved økt risiko for å utvikle hypermagnesemi, inkl. ved svekket nyrefunksjon, ved bruk av andre legemidler som gir risiko for utvikling av hypermagnesemi eller ved inntak av magnesium fra andre kilder, inkl. nyfødte hvor mor nylig har fått magnesium i perioden før fødsel. Ved forhøyede serummagnesiumnivåer (> normale referanseverdier) skal infusjon av Numeta G16E opphøre eller infusjonshastigheten reduseres slik det vurderes som klinisk hensiktsmessig og trygt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B05B A10
Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. Skal ikke administreres samtidig med blod gjennom samme infusjonsslange pga. risiko for pseudoagglutinasjon. Olivenolje og soyaolje har et naturlig innhold av vitamin K1, som kan motvirke antikoagulasjonseffekten av kumarin (eller kumarinderivater, inkl. warfarin). Pga. kaliuminnholdet må det utvises spesiell forsiktighet ved samtidig behandling med kaliumsparende diuretika (f.eks. amilorid, spironolakton, triamteren) eller med ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister eller immunsuppresiva som takrolimus eller ciklosporin pga. risiko for hyperkalemi. Lipidene kan interferere med resultatet av visse laboratorietester (f.eks. bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning, blodhemoglobin) hvis blodprøven tas før lipidene er utskilt. Lipider utskilles vanligvis etter 5-6 timer.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Numeta G13E og G16E: Ikke relevant. Numeta G19E: Ingen data vedrørende bruk hos gravide eller ammende. Legen skal nøye vurdere mulig risiko og fordel for hver enkelt pasient før forskrivning.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypofosfatemi1, hyperglykemi1, hyperkalsemi1, hypertriglyseridemi1, hyponatremi1. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Lever/galle: Kolestase. Stoffskifte/ernæring: Hyperlipidemi1. Ukjent frekvens: Hud: Hudnekrose2, bløtvevsskade2. Øvrige: Ekstravasasjon2. Følgende bivirkninger er sett for andre parenterale ernæringsblandinger: Fat overload-syndrom: Kan være forårsaket av feil administrering (f.eks. overdose og/eller høyere infusjonshastighet enn anbefalt), men tegn/symptomer kan også forekomme ved administrering iht. instruksjoner. Redusert eller begrenset evne til å metabolisere lipidene, ledsaget av forlenget plasmaclearance, kan føre til fat overload-syndrom. Dette er forbundet med plutselig forverring av pasientens kliniske tilstand. Karakteriseres ved hyperlipidemi, feber, fettinfiltrasjon i leveren (hepatomegali), nedsatt leverfunksjon, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulasjonsforstyrrelser og manifestasjoner i det sentrale nervesystem (f.eks. koma). Syndromet er vanligvis reversibelt når infusjonen av lipidemulsjonen stoppes. Pulmonale vaskulære utfellinger (pulmonal vaskulær emboli og åndenød). 1Blodprøver tatt under infusjonen (uten faste). 2Kun rapportert for Numeta G13E og G16E ved perifer administrering uten tilstrekkelig fortynning.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved overdose og/eller infusjonshastighet større enn anbefalt kan kvalme, brekninger, skjelving, elektrolyttforstyrrelser og tegn på hypervolemi eller acidose forekomme, og resultere i fatal utgang. I slike situasjoner stanses infusjonen umiddelbart. Hvis medisinsk hensiktsmessig kan videre intervensjon være indisert. Hyperglykemi, glukosuri og hyperosmolarsyndrom kan utvikles hvis glukoseinfusjonshastigheten overskrider clearance. Fat overload-syndrom, se Bivirkninger.
Behandling: Nødprosedyrer bør være generelle støttende tiltak, med spesiell oppmerksomhet på det respiratoriske og kardiovaskulære system. I noen alvorlige tilfeller kan hemodialyse, hemofiltrasjon eller hemodiafiltrasjon være nødvendig. Tett biokjemisk oppfølgning er avgjørende og spesifikke abnormiteter skal behandles hensiktsmessig.

Egenskaper

Klassifisering: Ernæringspreparat med aminosyrer, lipider, karbohydrater og elektrolytter for i.v. ernæring. Innholdet av nitrogen og energi (glukose og triglyserider) gjør det mulig å opprettholde adekvat nitrogen-/energibalanse.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterposen. Brukes umiddelbart etter at forseglingene mellom de 2 eller 3 kamrene er åpnet. Rekonstituert blanding er holdbar i 7 dager ved 2-8°C, etterfulgt av 48 timer ved høyst 30°C. For spesifikke tilsetninger (elektrolytter, sporstoffer, vitaminer, vann) er fysisk stabilitet påvist i 7 dager ved 2-8°C, etterfulgt av 48 timer ved 30°C. Se SPC for informasjon om tilsetninger. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, vil brukeren være ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning/tilsetning er utført under aseptiske forhold.

Andre opplysninger

Inneholder kalsiumioner som utgjør ekstra risiko for koagulasjonsutfelling i citratantikoagulert/-konservert blod eller komponenter.

Sist endret: 15.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.06.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Numeta, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
G13E10 × 300 ml (trekammerpose m/overpose)
465167
SPC_ICON-
-
9981,30C

Numeta, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
G16E6 × 500 ml (trekammerpose m/overpose)
124522
SPC_ICON-
-
7112,00C

Numeta, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
G19E6 × 1000 ml (trekammerpose m/overpose)
540353
SPC_ICON-
-
7977,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hepatomegali (forstørret lever, leverforstørrelse): Forstørret lever. Kan være forårsaket av en rekke forhold, som for eksempel virusinfeksjon, rus, alkoholmisbruk og kreft.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.