Relmont vet.

Zoetis
VAGINALINNLEGG til storfe: Hvert innlegg inneh.: Progesteron 1,38 g, silikonelastomer, nylonstamme, polyestertråd.


Egenskaper

Klassifisering: Progestogen.
Virkningsmekanisme: Undertrykker frigjøring av GnRH og LH fra hypofyseforlappen slik at follikkelmodning hemmes. Ved fjerning reduseres progesteronnivået raskt (6 timer) og gir follikkelmodning, brunst og ovulasjon.
Absorpsjon: Jevnt opptak over slimhinnen til sirkulasjonen.
Halveringstid: 0,3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Maks. plasmakonsentrasjon (ca. 4,33 ng/ml) nås etter 1,2 timer.

Indikasjoner 

Kontroll av brunstsyklus hos ku/kvige med etablert syklus, inkl. brunstsynkronisering av dyregrupper, og synkronisering av donor og mottaker ved overføring av embryo i kombinasjon med prostaglandin F (PGF). Synkronisering og induksjon av brunst hos kyr/kviger med brunstsyklus i kombinasjon med PGF, og hos kyr/kviger uten brunstsyklus i kombinasjon med PGF og gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) eller ekvint koriongonadotropin (eCG).

Kontraindikasjoner 

Unormale eller utilstrekkelig utviklede kjønnsveier, infeksjoner i kjønnsorganene. Drektighet. Skal ikke brukes første 35 dager etter kalving.

Bivirkninger

Utflod og lokal irritasjon som forsvinner raskt etter fjerning, påvirker ikke fertiliteten.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Progesteronbehandling alene er ikke tilstrekkelig for å fremkalle brunst og ovulasjon. Underliggende årsaker til lav drektighetsprosent bør undersøkes. Svekkede dyr kan respondere dårlig på behandlingen. Hansker bør brukes ved håndtering av preparatet.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under laktasjon. Skal ikke brukes til drektige dyr, da sikkerhet ikke er klarlagt.

Dosering 

1,38 g (1 innlegg) pr. dyr i 7-9 dager. Ovarieaktiviteten bør undersøkes før behandling. Brunstsynkronisering og synkronisering av donor og mottaker av embryo: Innlegget skal virke i 7 dager. PGF injiseres 24 timer før fjerning. Vanligvis brunst 1-3 dager etter fjerning, inseminering innen 12 timer etter første brunsttegn. Synkronisering og induksjon av brunst: Kyr/kviger med brunstsyklus: Behandles i 7 dager, PGF injiseres 24 timer før fjerning, inseminering 56 timer etter fjerning. Kyr/kviger med og uten brunstsyklus: Injiseres med GnRH samtidig med innsetting av innlegget, som skal virke i 7-8 dager. PGF injiseres 24 timer før fjerning, inseminering 56 timer etter fjerning, eller injeksjon med GnRH 36 timer etter fjerning og inseminering 16-20 timer senere. Kyr uten brunstsyklus: Innlegget skal virke i 9 dager. PGF injiseres 24 timer før fjerning, og eCG injiseres ved fjerning. Inseminering etter 56 timer eller innen 12 timer etter første brunsttegn. Administrering: Vaginalinnlegget settes inn vha. spesiell applikator. Sikre korrekt administrering; bruk et ikke-irriterende antiseptikum og et glidemiddel. Les pakningsvedlegget før bruk. Innlegget fjernes gjennom å dra forsiktig i tråden, det skal ikke være nødvendig å bruke kraft.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i romtemperatur <30°C.

 

Pakninger og SPC

Relmont vet., VAGINALINNLEGG:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
storfe 10 stk. (pose) 145531 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.06.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.06.2019