Ektoparasittmiddel, acaricid.

QP53B E02 (Fluralaner)TYGGETABLETTER 112,5 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Fluralaner 112,5 mg, resp. 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg, sukrose, maisstivelse, natriumlaurylsulfat, dinatriumembonatmonohydrat, magnesiumstearat, aspartam, glyserol, soyaolje, makrogol 3350. Med svineleversmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Distribueres systemisk, og er høypotent mot flått og lopper når disse eksponeres for fluralaner via kontakt med hundens kroppsvæsker. Fluralaner er en potent hemmer av deler av leddyrets nervesystem, og virker antagonistisk på ligandstyrte kloridkanaler (GABA-reseptorer og glutamatreseptorer). Begynnende effekt er innen 8 timer for lopper (C. felis), innen 12 timer for I. ricinus-flått og 48 timer for D. reticulatus-flått etter at de har festet seg. Reduserer risikoen for infeksjon med Babesia canis canis overført via Dermacentor reticulatus, ved å ta livet av flåtten innen 48 timer, før sykdomsoverføring finner sted.
Absorpsjon: Tmax nås i løpet av 1 dag.
Fordeling: Distribueres systemisk og når høyest konsentrasjon i fett, etterfulgt av lever, nyrer og muskler.
Halveringstid: 12 dager, individuelle variasjoner er observert.
Metabolisme: Mangel på omfattende metabolisme fører til effektive konsentrasjoner mellom doseringsintervallene.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i feces (tilsv. 90%), i mindre grad renalt.

Indikasjoner 

Flått- og loppeinfestasjoner hos hund. Umiddelbar og vedvarende loppedrepende (Ctenocephalides felis) effekt i 12 uker, umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i 12 uker mot Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus og D. variabilis, og umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i 8 uker mot Rhipicephalus sanguineus. Lopper og flått må feste seg til verten og komme i kontakt med vertens kroppsvæsker for å eksponeres for virkestoffet. Kan også brukes som en del av behandlingsstrategien mot loppeallergidermatitt (FAD). Demodikose (Demodex canis) og infestasjoner med sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis). For å redusere risikoen for infeksjon med Babesia canis canis, overført via Dermacentor reticulatus, i opptil 12 uker. Effekten er indirekte pga. preparatets aktivitet på vektoren.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Primært selvbegrensende og av kort varighet. Milde og forbigående gastrointestinale effekter som diaré, oppkast, appetittmangel og sikling er vanlig (sett hos 1,6%). Letargi, muskeltremor, ataksi og kramper er sett svært sjeldent.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Brukes med forsiktighet hos hunder med eksisterende epilepsi. Skal ikke brukes på valper <8 uker og/eller hunder <2 kg. Skal ikke administreres i intervaller kortere enn 8 uker. Overføring av parasittbårne sykdommer kan ikke fullstendig utelukkes. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Overfølsomhetsreaksjoner er sett hos mennesker. Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av preparatet. Vask hendene nøye med såpe og vann umiddelbart etter bruk.

Drektighet/Laktasjon

Preparatet kan brukes under avl, drektighet og diegiving.

Dosering 

Skal administreres iht. følgende tabell (tilsv. en dose på 25-56 mg fluralaner/kg kroppsvekt, innenfor et vektområde):

Vekt (kg)

Antall tyggetabletter

 

112,5 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

1400 mg

2-4,5

1

 

 

 

 

>4,5-10

 

1

 

 

 

>10-20

 

 

1

 

 

>20-40

 

 

 

1

 

>40-56

 

 

 

 

1

Hunder >56 kg må gis den kombinasjonen av 2 tabletter som nærmest tilsvarer kroppsvekten. For optimal kontroll av loppeinfestasjon må preparatet administreres i intervaller på 12 uker. For optimal kontroll av flåttinfestasjon vil tidspunktet for neste behandling avhenge av hvilken flåttart man ønsker beskyttelse mot, se Indikasjoner. For behandling av Demodex canis-infestasjoner skal det gis en enkelt dose. For behandling av sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis) skal det gis en enkelt dose. Administrering: Til oral bruk. Tyggetablettene skal ikke knuses eller deles. Administrer preparatet ved eller rundt tid for fôring.

Overdosering/Forgiftning

Ingen unormale funn ved studier gjort på ulike grupper av hunder.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen inntil bruk, for å hindre at barn får direkte kontakt med preparatet.

 

Pakninger

Bravecto, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
112,5 mg hund 1 stk. (blister) 466743 C
2 stk. (blister) 406798 C
250 mg hund 1 stk. (blister) 537888 C
2 stk. (blister) 423102 C
500 mg hund 1 stk. (blister) 060776 C
2 stk. (blister) 597222 C
1000 mg hund 1 stk. (blister) 477721 C
2 stk. (blister) 578136 C
1400 mg hund 1 stk. (blister) 494412 C
2 stk. (blister) 504520 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bravecto TYGGETABLETTER 112,5 mg

Bravecto TYGGETABLETTER 250 mg

Bravecto TYGGETABLETTER 500 mg

Bravecto TYGGETABLETTER 1000 mg

Bravecto TYGGETABLETTER 1400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.01.2022


Sist endret: 08.02.2022