Ektoparasittmiddel, acaricid.

ATCvet-nr.: QP53B E02

 TYGGETABLETTER 112,5 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Fluralaner 112,5 mg, resp. 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg, sukrose, maisstivelse, natriumlaurylsulfat, dinatriumembonatmonohydrat, magnesiumstearat, aspartam, glyserol, soyaolje, makrogol 3350. Med svineleversmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Distribueres systemisk, og er høypotent mot flått og lopper når disse eksponeres for fluralaner via kontakt med hundens kroppsvæsker. Fluralaner er en potent hemmer av deler av leddyrets nervesystem, og virker antagonistisk på ligandstyrte kloridkanaler (GABA-reseptorer og glutamatreseptorer).
Absorpsjon: Tmax nås i løpet av 1 dag.
Fordeling: Distribueres systemisk og når høyest konsentrasjon i fett, etterfulgt av lever, nyrer og muskler.
Halveringstid: 12 dager, individuelle variasjoner er observert.
Metabolisme: Mangel på omfattende metabolisme fører til effektive konsentrasjoner mellom doseringsintervallene.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i feces (tilsv. 90%), i mindre grad renalt.

Indikasjoner 

Flått- og loppeinfestasjoner hos hund. Umiddelbar og vedvarende loppedrepende (Ctenocephalides felis) effekt i 12 uker, umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i 12 uker mot Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus og D. variabilis, og umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i 8 uker mot Rhipicephalus sanguineus. Lopper og flått må feste seg til verten og komme i kontakt med vertens kroppsvæsker for å eksponeres for virkestoffet. Begynnende effekt er innen 8 timer etter at lopper (C. felis) har festet seg og innen 12 timer etter at flått (I. ricinus) har festet seg. Kan også brukes som en del av behandlingsstrategien mot loppeallergidermatitt (FAD).

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Milde og forbigående gastrointestinale effekter som diaré, oppkast, appetittmangel og sikling er sett hos 1,6%. Kramper og letargi er rapportert svært sjeldent.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Brukes med forsiktighet hos hunder med kjent epilepsi. Skal ikke brukes på valper <8 uker og/eller hunder <2 kg. Skal ikke administreres i intervaller kortere enn 8 uker. Overføring av parasittbårne sykdommer kan ikke utelukkes. Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av preparatet. Vask hendene nøye med såpe og vann umiddelbart etter bruk.

Drektighet/Laktasjon

Preparatet kan brukes under avl, drektighet og diegiving.

Dosering 

Skal administreres iht. følgende tabell (tilsv. en dose på 25-56 mg fluralaner/kg kroppsvekt, innenfor et vektområde):

Vekt (kg)

Antall tyggetabletter

 

112,5 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

1400 mg

2-4,5

1

 

 

 

 

>4,5-10

 

1

 

 

 

>10-20

 

 

1

 

 

>20-40

 

 

 

1

 

>40-56

 

 

 

 

1

Hunder med kroppsvekt >56 kg må gis den kombinasjonen av 2 tabletter som nærmest tilsvarer kroppsvekten. For optimal kontroll av loppeinfestasjon må preparatet administreres i intervaller på 12 uker. For optimal kontroll av flåttinfestasjon vil tidspunktet for neste behandling avhenge av hvilken flåttart man ønsker beskyttelse mot, se Indikasjoner. Administrering: Til oral bruk. Tyggetablettene skal ikke knuses eller deles. Administrer preparatet ved eller rundt tid for fôring.

Overdosering/Forgiftning

Ingen unormale funn ved studier gjort på ulike grupper av hunder.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QP53B E02

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen inntil bruk, for å hindre at barn får direkte kontakt med preparatet.

Sist endret: 05.09.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.05.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Bravecto, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
112,5 mghund1 stk. (blister)466743CSPC_ICON
2 stk. (blister)406798CSPC_ICON
250 mghund1 stk. (blister)537888CSPC_ICON
2 stk. (blister)423102CSPC_ICON
500 mghund1 stk. (blister)060776CSPC_ICON
2 stk. (blister)597222CSPC_ICON
1000 mghund1 stk. (blister)477721CSPC_ICON
2 stk. (blister)578136CSPC_ICON
1400 mghund1 stk. (blister)494412CSPC_ICON
2 stk. (blister)504520CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.