Rheumocam

Chanelle
MIKSTUR, suspensjon 15 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 15 mg, natriumbenzoat, sakkarinnatrium, natriumkarboksylmetylcellulose, kolloidal silisiumdioksid, sitronsyre, vannfri sorbitoloppløsning (ikke-krystallinsk), dinatriumhydrogenfosfatdodekahydrat, renset vann. Honningsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og virker dermed antiinflammatorisk, analgetisk, antieksudativt og antipyretisk. Reduserer leukocyttinfiltrasjon i inflammert vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregering. Har også antiendotoksiske egenskaper, vist via hemming av produksjonen av tromboksan B2 indusert ved E. coli endotoksinadministrering til kalver og gris.
Absorpsjon: Oral biotilgjengelighet ca. 98%. Cmax etter ca. 2-3 timer. Akkumulasjonsfaktor på 1,08 indikerer at meloksikam ikke akkumuleres ved daglig administrering.
Proteinbinding: Ca. 98%.
Fordeling: Vd 0,12 liter/kg.
Halveringstid: 7,7 timer.

Indikasjoner 

Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos hest.

Kontraindikasjoner 

Gastrointestinale lidelser, som irritasjon og blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser. Føll <6 uker.

Bivirkninger

Forbigående mild urticaria og diaré.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved bivirkninger skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. potensiell risiko for nyretoksisitet.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med glukokortikoider, andre NSAID eller antikoagulantia.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige og lakterende hopper.

Dosering 

0,6 mg/kg meloksikam (4 ml pr. 100 kg) 1 gang daglig i inntil 14 dager. Administrering: Rist flasken før bruk. Rett mengde tas ut med vedlagte doseringssprøyte, og kan gis direkte i munnen eller blandes i en mindre mengde fôr som gis før ordinær fôring.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdose skal symptomatisk behandling initieres.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 3 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

3 måneder etter åpning av flaske.

 

Pakninger

Rheumocam, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
15 mg/ml hest 100 ml 438865 C
250 ml 098081 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Rheumocam MIKSTUR, suspensjon 15 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.09.2016


Sist endret: 23.04.2018