Antiallergikum, histamin H1-reseptorantagonist.

S01G X08 (Ketotifen)ØYEDRÅPER, oppløsning 0,25 mg/ml: 1 ml inneh.: Ketotifenfumarat 0,345 mg tilsv. ketotifen 0,25 mg, benzalkoniumklorid, glyserol, natriumhydroksid, vann til injeksjon. Engangspipettene er uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sesongbetont allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk: Behandling av øyeplager ved pollenallergi hos voksne og barn >6 år.

Dosering

Voksne, eldre og barn ≥3 år: 1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig.
Administrering: Innholdet vil være sterilt helt til forseglingen blir brutt. For å unngå forurensning må tuppen på beholderen ikke komme i kontakt med noen overflater. Innholdet i en endosebeholder er tilstrekkelig til begge øyne.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Zaditen i plastflaske (5 ml) inneholder 2,6 µg benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel) i hver dråpe. Benzalkoniumklorid kan misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinsene bør derfor fjernes før drypping og ikke gjeninnsettes før etter tidligst 15 minutter. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis man har tørre øyne eller sykdommer på hornhinnen. Engangspipettene inneholder ikke konserveringsmiddel.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ved samtidig behandling med andre øyepreparater, må det være et opphold på minst 5 minutter mellom hver drypping.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Det bør utvises forsiktighet ved forskrivning til gravide.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kan brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Munntørrhet
Generelle
Mindre vanlige Somnolens
Hud
Mindre vanlige Eksem, urticaria, utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Allergisk reaksjon
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine
Øye
Vanlige Punktepitelerosjon, punktkeratitt, øyeirritasjon, øyesmerter
Mindre vanlige Fotofobi, konjunktivitt, subkonjunktival blødning, tåkesyn (kan oppstå ved inndrypping), tørre øyne, øyelokkslidelse
Etter markedsføring (ukjent frekvens): Overfølsomhet, inkl. lokale allergiske reaksjoner (primært kontaktdermatitt, øyehevelse, øyelokkskløe og øyelokkshevelse), systemiske allergiske reaksjoner inkl. ansiktshevelse (i enkelte tilfeller assosiert med kontaktdermatitt) og forverring av allerede eksisterende allergiske tilstander som astma og eksem.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Øye Punktepitelerosjon, punktkeratitt, øyeirritasjon, øyesmerter
Mindre vanlige
Gastrointestinale Munntørrhet
Generelle Somnolens
Hud Eksem, urticaria, utslett
Immunsystemet Allergisk reaksjon
Nevrologiske Hodepine
Øye Fotofobi, konjunktivitt, subkonjunktival blødning, tåkesyn (kan oppstå ved inndrypping), tørre øyne, øyelokkslidelse
Etter markedsføring (ukjent frekvens): Overfølsomhet, inkl. lokale allergiske reaksjoner (primært kontaktdermatitt, øyehevelse, øyelokkskløe og øyelokkshevelse), systemiske allergiske reaksjoner inkl. ansiktshevelse (i enkelte tilfeller assosiert med kontaktdermatitt) og forverring av allerede eksisterende allergiske tilstander som astma og eksem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer H1-reseptorene og stabiliserer mastceller og hemmer infiltrering, aktivering og degranulering av eosinofile celler.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske er holdbar i 4 uker. Engangspipettene er holdbare i 4 uker i åpnet blisterpakning, oppbevart i ytterpakning er de holdbare i 3 måneder. Folien bør brettes sammen etter åpning.

Andre opplysninger

Oppbevares ved <25°C.

Pakninger uten resept

Øyedråper 5 ml og 20 × 0,4 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zaditen, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,25 mg/ml 5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
076403
Blå resept
-
* F
20 × 0,4 ml (endosebeholdere)
551328
Blå resept
Byttegruppe
* F
60 × 0,4 ml (endosebeholdere)
075045
Blå resept
Byttegruppe
327,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Endosebeholdere: 03.07.2020

Plastflaske: 08.10.2020