Antiallergikum, histamin H1-reseptorantagonist.

S01G X08 (Ketotifen)ØYEDRÅPER, oppløsning 0,25 mg/ml: 1 ml inneh.: Ketotifenfumarat 0,345 mg tilsv. ketotifen 0,25 mg, benzalkoniumklorid, glyserol, natriumhydroksid, vann til injeksjon. Engangspipettene er uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sesongbetont allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk Behandling av øyeplager ved pollenallergi hos voksne og barn >6 år.

Dosering

Voksne, eldre og barn ≥3 år
1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig.
Administrering Innholdet vil være sterilt helt til forseglingen blir brutt. For å unngå forurensning må tuppen på beholderen ikke komme i kontakt med noen overflater. Innholdet i en endosebeholder er tilstrekkelig til begge øyne.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Zaditen i plastflaske (5 ml) inneholder 2,6 µg benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel) i hver dråpe. Benzalkoniumklorid kan misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinsene bør derfor fjernes før drypping og ikke gjeninnsettes før etter tidligst 15 minutter. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis man har tørre øyne eller sykdommer på hornhinnen. Engangspipettene inneholder ikke konserveringsmiddel.

Interaksjoner

Ved samtidig behandling med andre øyepreparater, må det være et opphold på minst 5 minutter mellom hver drypping.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetOvergang i placenta er ukjent. Det bør utvises forsiktighet ved forskrivning til gravide.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Kan brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBlokkerer H1-reseptorene og stabiliserer mastceller og hemmer infiltrering, aktivering og degranulering av eosinofile celler.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske er holdbar i 4 uker. Engangspipettene er holdbare i 4 uker i åpnet blisterpakning, oppbevart i ytterpakning er de holdbare i 3 måneder. Folien bør brettes sammen etter åpning.

Andre opplysninger

Oppbevares ved <25°C.

Pakninger uten resept

Øyedråper 5 ml og 20 × 0,4 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zaditen, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,25 mg/ml 5 ml (plastflaske m​/​dråpespiss)
378417

Blå resept

* F
20 × 0,4 ml (endosebeholdere)
551328

Blå resept

* F
60 × 0,4 ml (endosebeholdere)
075045

Blå resept

327,20 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Zaditen ØYEDRÅPER, oppløsning 0,25 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Zaditen ØYEDRÅPER, oppløsning 0,25 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

Endosebeholdere: 03.07.2020

Plastflaske: 08.10.2020


Sist endret: 01.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)