Versican Plus DHPPi

Zoetis


Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus hos hund.

QI07A D04 (Adenovirusvaksine, Parainfluensavirusvaksine, Parvovirusvaksine, Valpesykevirusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Lyofilisat: Valpesykevirus, levende svekket stamme CDV Bio 11/A >103,1 TCID50, adenovirus type 2, levende svekket stamme CAV-2 Bio 13 >103,6 TCID50, parvovirus type 2b, levende svekket stamme CPV-2b Bio 12/B >104,3 TCID50, parainfluensavirus type 2, levende svekket stamme CPiV-2 Bio 15 >103,1 TCID50, trometamol, edetsyre, sukrose, dekstran 70. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml.


Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hund >6 uker for å forebygge dødelighet og kliniske symptomer forårsaket av valpesykevirus og hundens adenovirus type 1; for å forebygge kliniske symptomer og redusere virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2, hundens parvovirus og hundens parainfluensavirus. Begynnende immunitet for CDV, CAV og CPV 3 uker etter vaksinasjon, med en varighet på minst 3 år. Begynnende immunitet for CPiV oppnås 3 uker etter siste grunnvaksinasjon og varigheten er minst 1 år.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Overfølsomhetsreaksjoner (GI-symptomer som diaré og oppkast, anafylaksi, angioødem, dyspné, sirkulatorisk sjokk, kollaps). Egnet behandling startes umiddelbart, da slike reaksjoner kan utvikle seg til en mer alvorlig tilstand (anafylaksi), som kan være livstruende. Anoreksi og redusert aktivitet. Svært sjeldne (<1/10 000): Systemiske reaksjoner som letargi, hypertermi og generelt ubehag.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Kan kombineres med Versiguard Rabies.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes i 2. og 3. del av drektigheten. Sikkerhet ved bruk i tidlig drektighet og ved diegiving er ikke undersøkt.

Dosering 

Grunnvaksinasjon: 2 doser med 3-4 ukers intervall fra 6 ukers alder. Revaksinering: 1 enkeltdose hvert 3. år. Årlig revaksinering er påkrevd for parainfluensa. Tilberedning/Håndtering: Lyofilisatet rekonstitueres med suspensjonsvæsken eller Versiguard Rabies og ristes godt. Administrering: 1 dose (1 ml) gis s.c. umiddelbart etter rekonstituering.

Overdosering/Forgiftning

10 × 1 ml ga ikke andre bivirkninger enn normal dose. Hos et mindretall ble det sett forbigående smerte ved injeksjonsstedet umiddelbart etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger

Versican Plus DHPPi, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 25 sett (hettegl.) 098473 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Versican Plus DHPPi LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2019


Sist endret: 28.04.2021