Koleretikum.

ATCvet-nr.: QA05A X90

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til kveg, gris, hest, sau og geit: 1 ml inneh.: Menbuton 100 mg, etylendiamintetraeddiksyre, natriummetabisulfitt (E 223), klorokresol, etanolamin, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer gallesekresjon. Sekresjonen av galle, bukspyttkjertelvæske og magesyre økes med opptil 2-5 ganger slik at transitt og assimilasjon av mat fremmes. Menbuton virker leveravgiftende.
Absorpsjon: 20 mg/liter er målt i plasma hos kuer 1 time etter i.v. injeksjon. Etter 8 timer var plasmakonsentrasjonen <1 mg/liter. Melk: Cmax 0,7-0,8 mg/liter ca. 5 timer etter injeksjon. Etter ≤14 timer er konsentrasjonen ≤0,1 mg/liter.
Utskillelse: 12% via urin innen 24 timer.

Indikasjoner 

Stimulering av lever-fordøyelsesaktivitet ved fordøyelsessykdommer og leverinsuffisiens.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til dyr med hjertesykdom eller i sene stadier av drektighet.

Bivirkninger

Etter i.v. administrering kan spyttavsondring, tåreflom, skjelving, spontan urinering og avføring forekomme. Etter i.m. administrering kan reaksjoner på injeksjonsstedet forekomme (ødem, blødning, nekrose). I svært sjeldne tilfeller kan anafylaksilignende reaksjoner, som bør behandles symptomatisk, forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

I.v. administrering skal gjøres langsomt (ikke <1 minutt) for å unngå bivirkninger. Det anbefales å ikke injisere >20 ml i.m. på samme applikasjonssted. Til hest bør det kun brukes langsom i.v. administrering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ikke spis, drikk eller røyk under håndtering. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes i siste trimester.
Laktasjon: Kan brukes til diegivende dyr.

Dosering 

Administreringen kan gjentas 1 gang etter 24 timer ved behov. Kalv ≤6 måneder, sau, geit og gris: 10 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/10 kg) gis enten dypt i.m. eller langsomt i.v. Kveg: 5-7,5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/15-20 kg) gis i.v. Hest: 2,5-5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/20-40 kg) gis langsomt i.v. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke administreres med oppløsninger som inneholder: Kalsium, prokainpenicillin eller vitamin B-kompleks. Administrering: Kalv ≤6 måneder, sau, geit og gris: I.m eller i.v. Kveg og hest: I.v.

Overdosering/Forgiftning

Anbefalt dosering må strengt overholdes ettersom sikkerhetsfaktorene for menbuton er ukjent. Behandling: Kardiovaskulære legemidler skal brukes ved tilfeller av hjerteblokk.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 0 døgn.
Slakt: 0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Oppbevares ved høyst 25°C.

Sist endret: 10.07.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.06.2019


 

Pakninger og SPC


Ganutil, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
100 mg/mlkveg, gris, hest, sau og geit100 ml (hettegl.)039411SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.