Ganutil

aniMedica GmbH


Koleretikum.

QA05A X90 (Menbuton)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til storfe, gris, hest, sau og geit: 1 ml inneh.: Menbuton 100 mg, etylendiamintetraeddiksyre, natriummetabisulfitt (E 223), klorokresol, etanolamin, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer gallesekresjon. Sekresjonen av galle, bukspyttkjertelvæske og magesyre økes med opptil 2-5 ganger slik at transitt og assimilasjon av mat fremmes. Menbuton virker leveravgiftende.
Absorpsjon: 20 mg/liter er målt i plasma hos kuer 1 time etter i.v. injeksjon. Etter 8 timer var plasmakonsentrasjonen <1 mg/liter. Melk: Cmax 0,7-0,8 mg/liter ca. 5 timer etter injeksjon. Etter ≤14 timer er konsentrasjonen ≤0,1 mg/liter.
Utskillelse: 12% via urin innen 24 timer.

Indikasjoner 

Stimulering av lever-fordøyelsesaktivitet ved fordøyelsessykdommer og leverinsuffisiens.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til dyr med hjertesykdom eller i sene stadier av drektighet.

Bivirkninger

Etter i.v. administrering kan spyttavsondring, tåreflom, skjelving, spontan urinering og avføring forekomme. Etter i.m. administrering kan reaksjoner på injeksjonsstedet forekomme (ødem, blødning, nekrose). Uro og hyperventilering er sett. I sjeldne tilfeller kan dyret forbigående legge seg, spesielt storfe etter hurtig i.v. administrering. I svært sjeldne tilfeller kan anafylaksilignende reaksjoner, som bør behandles symptomatisk, forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Se Administrering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved overfølsomhet for menbuton bør kontakt med preparatet unngås. Ikke spis, drikk eller røyk under håndtering. Utilsiktet selvinjeksjon kan gi irritasjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett hvis dette inntreffer.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes i siste trimester.
Laktasjon: Kan brukes til diegivende dyr.

Dosering 

Administreringen kan gjentas 1 gang etter 24 timer ved behov. Kalv ≤6 måneder, sau, geit og gris: 10 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/10 kg) gis enten dypt i.m. eller langsomt i.v. Storfe: 5-7,5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/15-20 kg) gis langsomt i.v. Hest: 2,5-5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/20-40 kg) gis langsomt i.v. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke administreres med oppløsninger som inneholder: Kalsium, prokainpenicillin eller vitamin B-kompleks. Administrering: Langsom i.v. administrering anbefales (ikke <1 minutt) for å unngå bivirkninger. Det anbefales å ikke injisere >20 ml i.m. på samme applikasjonssted. Kalv ≤6 måneder, sau, geit og gris: I.m eller i.v. Storfe og hest: I.v.

Overdosering/Forgiftning

Anbefalt dosering må strengt overholdes ettersom sikkerhetsfaktorene for menbuton er ukjent. Behandling: Kardiovaskulære legemidler skal brukes ved tilfeller av hjerteblokk.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger

Ganutil, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
100 mg/ml storfe, gris, hest, sau og geit 100 ml (hettegl.) 039411 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Ganutil INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.12.2021


Sist endret: 29.06.2020