Versican Plus Pi

Zoetis


Vaksine mot parainfluensavirus hos hund.

QI07A D08 (Parainfluensavirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Parainfluensavirus type 2, levende svekket stamme CPiV-2 Bio 15 >103,1 TCID50, trometamol, edetsyre, sukrose, dekstran 70. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml.


Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hund >6 uker for å forebygge kliniske symptomer (nasal og okulær sekresjon) og redusere virusutskillelse forårsaket av hundens parainfluensavirus. Begynnende immunitet oppnås 3 uker etter siste grunnvaksinasjon og varigheten er minst 1 år.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Overfølsomhetsreaksjoner (GI-symptomer som diaré og oppkast, anafylaksi, angioødem, dyspné, sirkulatorisk sjokk, kollaps). Egnet behandling startes umiddelbart for å hindre utvikling til mer alvorlig tilstand. Anoreksi og redusert aktivitet. Svært sjeldne (<1/10 000): Systemiske reaksjoner som letargi, hypertermi og generelt ubehag.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Kan kombineres med Vanguard Rabies og Versican Plus L4. Ingen data på bruk med andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes i 2. og 3. del av drektigheten. Sikkerhet ved bruk i tidlig drektighet og under diegiving er ikke undersøkt.

Dosering 

Grunnvaksinasjon: 2 doser med 3-4 ukers intervall fra 6 ukers alder. Revaksinering: 1 enkeltdose årlig. Tilberedning/Håndtering: Lyofilisatet rekonstitueres med suspensjonsvæsken eller Versiguard Rabies/Versican L4 og ristes godt. Administrering: 1 dose (1 ml) gis s.c.

Overdosering/Forgiftning

10 × 1 ml ga ikke andre bivirkninger enn normal dose. Hos et mindretall ble det sett forbigående smerte ved injeksjonsstedet umiddelbart etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Brukes umiddelbart etter rekonstituering.

 

Pakninger og SPC

Versican Plus Pi, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 25 sett (hettegl.) 569775 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.09.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.03.2019