Versican Plus Pi

Zoetis


Vaksine mot parainfluensavirus hos hund.

QI07A D08 (Parainfluensavirusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Parainfluensavirus type 2, levende svekket stamme CPiV-2 Bio 15 >103,1 TCID50, trometamol, edetsyre, sukrose, dekstran 70. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml.


Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hund >6 uker for å forebygge kliniske symptomer (nasal og okulær sekresjon) og redusere virusutskillelse forårsaket av hundens parainfluensavirus. Begynnende immunitet oppnås 3 uker etter siste grunnvaksinasjon og varigheten er minst 1 år.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Overfølsomhetsreaksjoner (GI-symptomer som diaré og oppkast, anafylaksi, angioødem, dyspné, sirkulatorisk sjokk, kollaps). Egnet behandling startes umiddelbart for å hindre utvikling til mer alvorlig tilstand. Anoreksi og redusert aktivitet. Svært sjeldne (<1/10 000): Systemiske reaksjoner som letargi, hypertermi og generelt ubehag.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Kan kombineres med Versiguard Rabies.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes i 2. og 3. del av drektigheten. Sikkerhet ved bruk i tidlig drektighet og under diegiving er ikke undersøkt.

Dosering 

Grunnvaksinasjon: 2 doser med 3-4 ukers intervall fra 6 ukers alder. Revaksinering: 1 enkeltdose årlig. Tilberedning/Håndtering: Lyofilisatet rekonstitueres med suspensjonsvæsken eller Versiguard Rabies og ristes godt. Administrering: 1 dose (1 ml) gis s.c. umiddelbart etter rekonstituering.

Overdosering/Forgiftning

10 × 1 ml ga ikke andre bivirkninger enn normal dose. Hos et mindretall ble det sett forbigående smerte ved injeksjonsstedet umiddelbart etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger

Versican Plus Pi, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 25 sett (hettegl.) 569775 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Versican Plus Pi LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2019


Sist endret: 28.04.2021