Nye Veterinærkatalogtekster oktober 2020

Eravac «Hipra» (QI08A A01 kaningulsottvaksine)
- Vaksine mot kaningulsott.

Novaquin «Le Vet» (QM01A C06 meloksikam)
- NSAID.

Nye Veterinærkatalogtekster september 2020

Cosacthen vet. «Dechra» (QH01A A02 tetrakosaktid)
- Hypofyseforlapphormon.

Dormaquin vet. «Le Vet» (QN05C D08 midazolam)
- Sedativum.

Ophtaclin vet. «Le Vet» (QS01A A02 klortetrasyklin)
- Bredspektret antibiotikum, tetrasyklin.

Porcilis Lawsonia vet. «MSD Animal Health» (QI09A B18 lawsonia intracellularis-vaksine)
- Vaksine mot Lawsonia intracellularis-infeksjon hos gris.