Nye Veterinærkatalogtekster januar 2021

Alvegesic «V.M.D.» (QN02A F01 butorfanol)
- Sentraltvirkende opioidanalgetikum.
Remarkedsført.

Nye Veterinærkatalogtekster desember 2020

Bupredine vet. «Le Vet» (QN02A E01 buprenorfin)
- Opioidanalgetikum.

Bovalto Respi 2 «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S» (QI02A D07 bovint respiratorisk syncytialvirus og bovint parainfluensavirus)
- Vaksine mot bovint RS-virus og bovint parainfluensa 3-virus.

Ecoporc Shiga «Ceva Santé Animale» (QI09A B02 escherichiavaksine)
- Escherichia-vaksine mot ødemsyke.