Nye Veterinærtekster april 2019

Vetflurane «Virbac» (QN01A B06 isofluran)
- Inhalasjonsanestetikum.

Nye Veterinærtekster mars 2019

Drontaste «Bayer Animal Health GmbH» (QP52A A51 febantel, pyrantelembonat og prazikvantel)
- Bredspektret anthelmintikum.
Nytt i Veterinærteksten er tabletter 525 mg/504 mg/175 mg.