Nye Veterinærtekster januar 2019

Chanox vet. «Chanelle» (QP51A J01 toltrazuril)
- Koksidiemiddel, triazinderivat.

Nye Veterinærtekster november 2018

Aquaflor vet. «MSD Animal Health» (QJ01B A90 florfenikol)
- Bredspektret antibiotikum.

Credelio «Elanco» (QP53B E04 lotilaner)
- Ektoparasittmiddel, isoksazolin.
Nytt i Veterinærteksten er tyggetabletter 12 mg og 48 mg til katt.

Dexaject «Dopharma» (QH02A B02 deksametason)
- Kortikosteroid.

Mepiblock vet. «Dechra» (QN01B B03 mepivakain)
- Lokalanestetikum.